• hmerologio 2018 topΗμερολόγιο του Λογιστή 2018

  Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών θα κυκλοφορήσει το «Ημερολόγιο του Λογιστή 2018», για ακόμα μια χρονιά, το οποίο περιλαμβάνει το Ημερολόγιο 2018 και το εγχειρίδιο λογιστικών, φοροτεχνικών και εργατικών θεμάτων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.


  Περισσότερα

 • banner 02Γίνε Μέλος του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών

  "Μόνος μου πάω γρήγορα και μαζί πάμε πιο μακριά"

  Περισσότερα
 • lsa web offers isologismosΑναρτήστε τον Ισολογισμό σας στη Χαμηλότερη τιμή της Αγοράς!

  Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών σε συνεργασία με την e-genius προσφέρει στους πελάτες σας το BASIC LSA για τη δημοσίευση ισολογισμών στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς!

  Περισσότερα
 • lsa banner 526X351 bΣυνεργασία του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών με την StudySmart και τον φορέα εκπαίδευσης του CIMA

  Η συνεργασία έχει ως στόχο την αναβάθμιση των Λογιστών, Φοροτεχνικών – Οικονομολόγων και τη δημιουργία υπεραξίας στις προσφερόμενες υπηρεσίες τους.

  Περισσότερα

18 Jan, 2018

Αρχική

Η μετατροπή των συμβάσεων ανεξαρτήτων υπηρεσιών σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας

Όντως, είναι προς την σωστή κατεύθυνση, οι διατάξεις του ασφαλιστικού Ν 4387/2016 που ρύθμισαν τις εισφορές των αμειβομένων με έκδοση τιμολογίου[1]  (άρθρα 38 και 39 παρ. 9), για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά), ώστε να εφαρμόζονται αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, ό,τι ισχύει και για τους μισθωτούς με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας.

Με τις παραπάνω ρυθμίσεις ορίζεται ότι θα καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού 20% επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη, αναλόγως θα γίνεται και για τις εισφορές υγειονομικής περίθαλψης, ενώ θα υποβάλλεται ΑΠΔ, όπως και για τους λοιπούς μισθωτούς.  

Έτσι, οι συμβάσεις αυτές χαρακτηρίζονται εντόνως ως εξαρτημένες, υπό την έννοια ότι οι απασχολούμενοι αυτοί, είναι τύποις ανεξάρτητοι, αφού ακολουθούν, σε γενικές γραμμές, τις εντολές του εργοδότη τους, τηρούν το ωράριο της επιχείρησης και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε συγκεκριμένη διεύθυνση / εγκατάσταση. Ακολούθως δε, αντιμετωπίζονται ασφαλιστικά, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, όπως και οι λοιποί έχοντες συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας (επιμερισμός εισφορών, ΑΠΔ κ.λπ.).

Ποια είναι τα σημεία που κατά κάποιον τρόπο «εμποδίζουν» την μετατροπή των συμβάσεων ανεξαρτήτων υπηρεσιών σε αμιγείς συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, ώστε να απαλειφθεί η συγκεκριμένη στρέβλωση από το εργασιακό πλαίσιο;

Καταρχάς, απαιτείται η βούληση των δύο συμβαλλομένων.

Αυτό σημαίνει ότι ο μεν εργαζόμενος πρέπει να αποδεχθεί την επερχόμενη εξαρτημένη μορφή της εργασίας του και να υποβάλει δήλωση διακοπής εργασιών στο τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ φορολογίας του, ο δε εργοδότης να δεχθεί ότι εφεξής θα έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ως άνω σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (άδειες, αποζημίωση απόλυσης, επιδόματα εορτών, ασθένειες, μητρότητα κ.λπ.).

Η δήλωση διακοπής εργασιών στην ΔΟΥ ενδέχεται να μην επιλεγεί από τον εργαζόμενο και να συνεχίσει να προσφέρει ανεξάρτητες υπηρεσίες σε τρίτους, υπό την έννοια όμως ότι έτσι θα φορολογείται ξεχωριστά για τα εισοδήματά του, από μισθωτή εργασία και από επιχειρηματική δραστηριότητα, άρα δεν θα υπάγεται αμιγώς στην διάταξη της περ. στ, παρ. 2, άρθρου 12 του ΚΦΕ (βλέπε προτελευταίο εδάφιο της περ. στ). Η δήλωση διακοπής, ωστόσο τον απαλλάσσει από την τήρηση λογιστικών βιβλίων, απόδοση ΦΠΑ, μελλοντικούς ελέγχους, τέλος επιτηδεύματος κ.λπ.

Εν συνεχεία, καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και υπογραφή της σύμβασης ουσιωδών όρων του ΠΔ 156/1994.

Το ζήτημα των επιδομάτων εορτών (Χριστουγέννων, Πάσχα) και άδειας, μπορεί να λυθεί δια την μεθόδου των ετήσιων μικτών αποδοχών.

Παράδειγμα:

Αμειβόμενος με τιμολόγιο σε έναν εργοδότη, έχει συμφωνήσει αμοιβή 900 ευρώ τον μήνα (συν ΦΠΑ, μείον 20% παρακράτηση φόρου και ασφαλώς με υπολογισμό και των εισφορών που του αναλογούν). Το ποσό αυτό λαμβάνει δώδεκα μήνες το έτος, συνεπώς:

 900,00 χ 12 = 10.800,00 / 14 = 771,43 ευρώ μικτά ανά μισθολογική περίοδο (13 + 0,5 + 0,5)  

Η παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (ΕΕΑ) θα ακολουθεί τους κανόνες των άρθρων 15, 16 και 43Α του ΚΦΕ.

Ασφαλώς, σημαντικό ζήτημα προκύπτει για τον εργοδότη, ο οποίος πρέπει να δεχθεί, στην προκειμένη περίπτωση, το ενδεχόμενο να παρουσιαστεί η ανάγκη καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του εργαζομένου (απόλυση), ο οποίος πλέον θα είναι μισθωτός, οπότε αναλόγως θα υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης.

Τέλος, διαφορές θα υπάρξουν και στις περιπτώσεις ασθένειας του μισθωτού, κυρίως δε στις γυναίκες εργαζόμενες σε ζητήματα προστασίας της μητρότητας κ.λπ.

Η άποψή μου είναι ότι για να ξεπεραστούν τα παραπάνω εμπόδια εκατέρωθεν, θα πρέπει να δοθούν κάποια κίνητρα, αφού ασφαλώς αυτή η μετατροπή δεν μπορεί να επέλθει με διοικητικά μέτρα. Τα κίνητρα, ορθόν είναι να εστιάζουν στο συγκεκριμένο πρόβλημα και όχι να περιλαμβάνουν «γενικούς περιορισμούς» που κατά το κοινώς λεγόμενο, «φρενάρουν» την όλη διαδικασία (πχ περιορισμοί του τύπου: η επιχείρηση να μην έχει προβεί κατά το τελευταίο διάστημα σε μείωση του προσωπικού της, ή σε μείωση των αποδοχών των συγκεκριμένων απασχολουμένων κ.λπ.). Αν λάβουμε δε υπόψη μας ότι, εφόσον γίνει μία μετατροπή σύμβασης από ανεξάρτητες υπηρεσίες σε εξαρτημένη εργασία, οι ασφαλιστικές εισφορές, κατά κανόνα, θα είναι μεγαλύτερες, ένα κλασικό κίνητρο θα ήταν ή χωρίς όρους και περιορισμούς, μείωση της εργοδοτικής ή και της εργατικής εισφοράς, κατά την διαδικασία υποβολής της ΑΠΔ, σε εφικτό αλλά ταυτοχρόνως και ελκυστικό επίπεδο.

Υπό την έννοια αυτή, κατά την γνώμη μου, η από 24/10/2017 Εγκύκλιος - Πρόσκληση του υπουργείου Εργασίας / ΟΑΕΔ, με αριθμό πρωτ. 73666 και θέμα: «∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 14/2017 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  40.000 ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ∆ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», δεν βρίσκεται προς την σωστή κατεύθυνση, λόγω, τόσο των περιορισμών που θέτει, όσο και της σχετικής γραφειοκρατίας που συνεπάγεται η ένταξη / αποδοχή της από τους ενδιαφερομένους.

Ωστόσο, ευχή μας είναι να έχει έναν βαθμό επιτυχίας, για να γίνουν εμφανή κάποια θετικά αποτελέσματα στον συγκεκριμένο τομέα των απασχολουμένων και αμειβομένων με τιμολόγιο («μπλοκάκι») και να περιοριστεί αυτής της μορφής η απασχόληση.

Νίκος Σγουρινάκης

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

[1] «Τιμολόγιο» (άρθρο 8 ΕΛΠ) και όχι «Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών», όπως επιμένουν οι διατάξεις του ασφαλιστικού νόμου και οι Εγκύκλιοι του αρμόδιου υπουργείου. Ο όρος «Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών» δεν υπάρχει πλέον στις αντίστοιχες διατάξεις του Ν 4308/2014 (άρθρα 8 έως 15: «Παραστατικά πωλήσεων»), ενώ τα προηγούμενα νομοθετήματα που το ανέφεραν (ΚΒΣ και ΚΦΑΣ), έχουν καταργηθεί.

Πηγή: epixeirisi.gr