Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών - LSA.gr

Ερώτημα: Μπορεί να ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό επιχείρηση που έχει οφειλές μόνο προς το Δημόσιο;

Ερώτημα: Ο.Ε. με απλογραφικα Βιβλια:
Οφειλει απο το 2016 ΦΠΑ 29.000€ συν τις προσαυξησεις.(2.200€)


Εκανε παγια ρυθμιση το 2016 για οφειλες του 2015 και πληρωσε τις 6 δοσεις απο τις 12, των 3430€ η καθε μια.
Στον Πινακα των οφειλων η ρυθμιση δειχνει εξωφρενικα ποσα ως προσαυξησεις. Εδω να ερωτησω αφου δεν πληρωθηκαν οι εναπομειναντες δοσεις δεν υπαρχει απωλεια της ρυθμισης; Αν ναι ειναι σωστες οι προσαυξησεις
δοση προσαυξηση συνολο
31/01/2017 3.439,95 € 4.127,94 € 7.567,89 €
28/02/2017 3.439,95 € 3.611,95 € 7.051,90 €
31/03/2017 3.439,95 € 3.095,96 € 6.535,91 €
28/04/2017 3.439,95 € 2.579,96 € 6.019,91 €
31/05/2017 3.439,95 € 2.063,97 € 5.503,92 €
30/06/2017 3.439,99 € 1.548,00 € 4.987,99 €
Οι οφειλες τις επιχειρησης ειναι μονο προς το Δημοσιο συμφωνα με αυτα μπορει να ενταχθει στον εξωδικαστικο μηχανισμο η θα ισχυσει κατι αλλο για οσες εχουν οφειλες μονο προς το δημοσιο ,οπως εχει γραφτει στα ΜΜΕ.;


Συνοπτική Απάντηση

Σε περίπτωση επιχείρησης που οφείλει μόνο προς το Δημόσιο, η αίτηση θα γίνεται κανονικά μέσω της πλατφόρμας, αλλά δεν θα ακολουθείται η κανονική διαδικασία και η αίτηση αυτή θα παραπέμπεται για διμερή διαπραγμάτευση μεταξύ της επιχείρησης και του εκπροσώπου του Δημοσίου. Εννοείται, ότι η συμφωνία που ενδεχόμενα θα γίνει θα πρέπει να εφαρμόζει τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4469 όπως ισχύει


Πλήρης Απάντηση

 Σύμφωνα με την παράγραφο 3 της υποπαραγράφου Α.2 του Ν.4152/2013, η υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή επιβαρύνεται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής οι οποίες υπολογίζονται από 1.1.2013 με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ` όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Επίσης, στην παράγραφο 7 αναφέρεται ότι η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

Για να έχετε πλήρη εικόνα των ρυθμιζόμενων οφειλών, θεωρούμε ότι θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.   

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγρ.  5 του ν. 4469/2017 όπως ισχύει:  «……………….., αν οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, η αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης του παρόντος μετά την υποβολή της, σύμφωνα με το άρθρο 4, προωθείται στον εν λόγω πιστωτή για διμερή διαπραγμάτευση. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 6 έως 14, με την εξαίρεση της παραγράφου 7 του άρθρου 9. Ο πιστωτής ενημερώνει την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία προώθησης της αίτησης για την επίτευξη ή μη συμφωνίας με τον οφειλέτη.»

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση του νόμου, η ως άνω απλοποιημένη διαδικασία θα ακολουθείται σε περίπτωση που ο οφειλέτης οφείλει άνω του ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του συνολικού χρέους του σε έναν µόνο πιστωτή, που μπορεί να είναι και το Δημόσιο.

 Στην περίπτωση αυτή η αίτηση θα υποβάλλεται σύµφωνα µε τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5 και υπό την αίρεση πλήρωσης των προϋποθέσεων των άρθρων 2 και 3 του Ν.4469/2017, όπως ισχύει. Στη συνέχεια η αίτηση θα προωθείται από την Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) στον πιστωτή για διµερή διαπραγµάτευση, δηλαδή δεν θα ακολουθείται η διαδικασία των άρθρων 6 έως 14  (διορισµός συντονιστή, προσκλήσεις σε πιστωτές, διαπίστωση απαρτίας, υποβολή αντιπροτάσεων από τους πιστωτές, ψηφοφορία, δικαστική διαδικασία επικύρωσης της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών κ.λπ.), µε την εξαίρεση της παραγράφου 7 του άρθρου 9, που αναφέρεται στα δάνεια που έχουν δοθεί με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.  Αυτονόητο είναι ότι για την εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 5, το Ελληνικό Δηµόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης λογίζονται ως δύο πιστωτές.

Εν όψει των ανωτέρω, σε περίπτωση επιχείρησης που οφείλει μόνο προς το Δημόσιο, η αίτηση θα γίνεται κανονικά  μέσω της πλατφόρμας, αλλά δεν θα ακολουθείται η κανονική διαδικασία και η αίτηση αυτή θα παραπέμπεται για διμερή διαπραγμάτευση μεταξύ της επιχείρησης και του εκπροσώπου του Δημοσίου. Εννοείται, ότι η συμφωνία που ενδεχόμενα θα γίνει θα πρέπει να εφαρμόζει τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4469 όπως ισχύει.

Πηγή: e-forologia.gr

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ