Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών - LSA.gr

«Κούρεμα» προστίμων έως 60% για εκπρόθεσμες δηλώσεις

«Κούρεμα» προστίμων έως και 60% για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις και κίνητρα για τις επιχειρήσεις που προχωρούν στην κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών τους προβλέπει το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης. Επίσης, ορίζει τη δημιουργία ελεγκτικής υπηρεσίας (σε επίπεδο διεύθυνσης), στην οποία το γενικό πρόσταγμα θα έχουν οικονομικοί εισαγγελείς.

Οπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, ήταν μια αναγκαία λύση έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί το έργο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και παράλληλα να προχωρήσουν ταχύτερα οι έρευνες των οικονομικών εισαγγελέων.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τις διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου:

1. Αφορολόγητα αποθεματικά. Κεφαλαιακή ευρωστία στις επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν στην κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών προβλέπει το άρθρο 353 του νομοσχεδίου. Συγκεκριμένα, οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν, ολικώς ή μερικώς, τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων με συντελεστή 5%, αλλά μόνο για το 2018. Ο φόρος που οφείλεται αποδίδεται στο Δημόσιο με δήλωση, η οποία πρέπει να υποβληθεί μέσα σε ένα μήνα από την καταχώριση στο ΓΕΜΗ της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, και καταβάλλεται σε τέσσερις ίσες τριμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης.

Εφόσον κεφαλαιοποιήσουν τα αποθεματικά, το 2019 ο συντελεστής αυξάνεται στο 10% και στο 20% το 2020. Οπως αναφέρουν φοροτεχνικοί, είναι μια σημαντική διάταξη που προσφέρει κεφαλαιακή ευρωστία στις επιχειρήσεις, διαφορετικά θα φορολογούνταν στην περίπτωση της κεφαλαιοποίησης με συντελεστή 29%.

Τα κίνητρα αφορούν και τις μη εισηγμένες ανώνυμες εταιρείες και τις ΕΠΕ, αλλά για αυτές τις περιπτώσεις καλούνται και οι μέτοχοι να συνεισφέρουν με μετρητά. Σύμφωνα με τη διάταξη, οι ανώνυμες εταιρείες των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν, ολικά ή μερικά, τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων και με την προϋπόθεση ότι κατά τη διαχειριστική χρήση στην οποία συντελείται η κεφαλαιοποίηση θα αυξηθεί το μετοχικό ή εταιρικό τους κεφάλαιο κατά το ίδιο ποσό σε μετρητά από τους παλαιούς ή νέους μετόχους ή εταίρους. Στην περίπτωση αυτή, εκδίδονται νέες μετοχές ή εταιρικά μερίδια για τους δικαιούχους μετόχους ή εταίρους.

Για αποθεματικά μη εισηγμένων Α.Ε. και ΕΠΕ ο φορολογικός συντελεστής διαμορφώνεται για το 2018 στο 10% και στο 20% εφόσον η κεφαλαιοποίηση γίνει το 2020.

2. Πρόστιμα. Τη μείωση των προστίμων έως και 60% για όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμη δήλωση προβλέπει το άρθρο 397 του νομοσχεδίου. Συγκεκριμένα, εάν η εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση υποβληθεί μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, εφόσον προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή, επιβάλλεται επί του ποσού αυτού μειωμένο πρόστιμο. Μάλιστα, εξαιρουμένων των δηλώσεων παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών, εφόσον η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί εντός τριάντα ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου, το πρόστιμο περιορίζεται στο 60% του αρχικώς προσδιορισθέντος.

3. Στο υπουργείο Οικονομικών συστήνεται νέα υπηρεσία, επιπέδου διεύθυνσης, με τίτλο «Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος», υπαγόμενη απευθείας στον υπουργό Οικονομικών. Την καθοδήγηση και τον συντονισμό λειτουργίας της υπηρεσίας έχει ο εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος. Η υπηρεσία είναι αρμόδια μεταξύ άλλων για τη διενέργεια ερευνών, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης για την εξακρίβωση τέλεσης φορολογικών εγκλημάτων και οποιωνδήποτε άλλων συναφών οικονομικών εγκλημάτων, τη σύνταξη πορισματικών εκθέσεων σε εκτέλεση των εισαγγελικών παραγγελιών που της ανατίθενται.

Πηγή: kathimerini.gr

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ