Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών - LSA.gr

Ερώτημα: Σε ποιο έτος εκπίπτουν οι επιχειρηματικές δαπάνες;

Ερώτημα: Ατομική επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλία διαφημίζεται μέσω της φανέλας ομάδας μπάσκετ Α1 κατηγορίας , για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 , και για το συνολικό κόστος αυτής της διαφήμισης θα λάβει ένα τιμολόγιο με ημερομηνία 30-9-2017 το οποίο θα εξοφληθεί άμεσα .Έχω δυο ερωτήματα :
1) Το έξοδο της διαφήμισης θα το αναγνωρίσω όλο στο έτος έκδοσης του τιμολογίου ή θα πρέπει να αναγνωριστεί φορολογικά το έξοδο που αφορά το 2017 και το υπόλοιπο στο 2018 ;
2) Το τέλος διαφήμισης ( 2% ) θα εκπέσει φορολογικά στο 2017 ή θα εκπέσει όταν εμπρόθεσμα πληρωθεί το 2018 ;

Συνοπτική Απάντηση
Αναφορικά με το χρόνο έκπτωσής τους, αυτές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 (π.χ. χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών, κ.λπ.)

Πλήρης Απάντηση
Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1113/2015,  οι επιχειρηματικές δαπάνες εκπίπτουν, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα κριτήρια του άρθρου 22 και δεν ανήκουν στον περιοριστικό κατάλογο του άρθρου 23 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 48. Αναφορικά με το χρόνο έκπτωσής τους, αυτές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 (π.χ. χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών, κ.λπ.). Οι δαπάνες των οποίων τα δικαιολογητικά εκδίδονται ή λαμβάνονται έως την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού και αφορούν την κλειόμενη χρήση επίσης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του έτους που αφορούν.

Σε σχέση με το τέλος διαφήμισης, αναφέρεται ότι   τα τέλη διαφήμισης,   εκπίπτουν κατά το χρόνο που αφορούν. Επίσης, στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι οι δαπάνες διαφήμισης δεν εκπίπτουν στην περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλομένων τελών διαφήμισης, δηλαδή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Με τις διατάξεις της περ. δ΄ της κατηγορίας Δ΄ της παρ.1 του άρθρου 15 του από 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2880/2001 , οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν, ορίζεται ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλόμενων τελών, οι σχετικές δαπάνες διαφήμισης δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα, κατά τις φορολογικές διατάξεις.

Επομένως, η διαφημιστική δαπάνη που αφορά περισσότερα του ενός ετών, θα πρέπει να επιμεριστεί στα έτη που αφορά. Αντίθετα, το τέλος διαφήμισης που αφορά τη διαφημιστική δαπάνη  κατά την άποψή μας θα εκπέσει στο έτος έκδοσης του στοιχείου δεδομένου ότι γίνεται απαιτητό κατά το χρόνο αυτό και υπό την προϋπόθεση εμπρόθεσμης καταβολής του.

Πηγή: e-forologia.gr

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ