Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών - LSA.gr

Ερώτημα: Τι κυρώσεις επιβάλλονται από το ΣΕΠΕ σε περίπτωση που βρεθεί εργαζόμενος να εργάζεται σε μέρες και ώρες εκτός προγράμματος;

0
0
0
s2smodern

Ερώτημα: Παρακαλώ ποιές ειναι και αν διαφοροποιούνται οι προβλεπόμενες κυρώσεις απο το ΣΕΠΕ :

α)Σε δηλωμένη εκ περιτροπής εργασία 2 μέρες την εβδομάδα π.χ. Δευτέρα,Τρίτη. άν ο έλεγχος διαπιστώσει απασχόληση τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας(Τετάρτη,Πέμπτη,Παρασκευή)

β)Σε δηλωμένη καθημερινή μερική απασχόληση αν διαπιστώσει εκτος ωραρίου εργασία.
π.χ ωράριο 12:00-16:00 άν ο έλεγχος διαπιστώσει εργασία π.χ. στις 18:00.

Συνοπτική Απάντηση

Η απασχόληση εργαζόμενου κατά ημέρα εργασίας και ωράριο εργασίας διαφορετικό από το εμφανιζόμενο στον πίνακα προσωπικού ή στο πρόγραμμα εργασίας χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση της αλλαγής ή της τροποποίησης του ωραρίου ή του χρόνου εργασίας συνιστά πολύ υψηλή παράβαση κατά τα οριζόμενα στην Υ.Α. 2063/Δ1 632/3-2-2011


Πλήρης Απάντηση

Δεν υφίσταται νομοθετικό πλαίσιο, βάσει του οποίου να καθίσταται δυνατή η θέσπιση ευέλικτου και ελαστικού ωραρίου απασχόλησης των μισθωτών, κατά την κρίση του εργοδότη στο πλαίσιο των αναγκών της επιχείρησής του π.χ. λόγω επίκλησης κακών καιρικών συνθηκών που είναι δυνατόν να δημιουργούν πρόβλημα στην απρόσκοπτη απασχόληση των εργαζομένων.

Συνεπώς πρέπει στην ατομική σύμβαση εργασίας που διέπει τους όρους αμοιβής και εργασίας ενός εργαζόμενου, να καθορίζεται ο χρόνος εργασίας και να υποβάλλεται στο Π.Σ. «Εργάνη» ο πίνακας προσωπικού - Ε4 στον οποίο να είναι καταχωρημένο το ακριβές ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας κάθε μισθωτού.

Ευνόητο είναι ότι προκειμένου για απασχόληση μισθωτού με καθεστώς μερικής και εκ περιτροπής εργασίας υφίσταται υποχρέωση υποβολής, στο Π.Σ. «Εργάνη» και του πίνακα Ε9 - «Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή/και Εκ Περιτροπής Εργασίας».

Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους (παρ.1 του άρθρου 55 του Ν.4310/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 36 του Ν.4488/2017). Οι αλλαγές ή τροποποιήσεις του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Συμπληρωματικού ωραρίου το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

Βασιζόμενοι στο ερώτημα σας η απασχόληση εργαζόμενου κατά ημέρα εργασίας και ωράριο εργασίας διαφορετικό από το εμφανιζόμενο στον πίνακα προσωπικού ή στο πρόγραμμα εργασίας χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση της αλλαγής ή της τροποποίησης του ωραρίου ή του χρόνου εργασίας συνιστά πολύ υψηλή παράβαση κατά τα οριζόμενα στην Υ.Α. 2063/Δ1 632/3.2.2011.

Πηγή: e-forologia.gr

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ