• hmerologio 2018 topΗμερολόγιο του Λογιστή 2018

  Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών θα κυκλοφορήσει το «Ημερολόγιο του Λογιστή 2018», για ακόμα μια χρονιά, το οποίο περιλαμβάνει το Ημερολόγιο 2018 και το εγχειρίδιο λογιστικών, φοροτεχνικών και εργατικών θεμάτων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.


  Περισσότερα

 • banner 02Γίνε Μέλος του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών

  "Μόνος μου πάω γρήγορα και μαζί πάμε πιο μακριά"

  Περισσότερα
 • gdprΑνακοίνωση του Λ.Σ.Α. για τα προσωπικά δεδομένα

  Στα πλαίσια της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Λ.Σ.Α. ενημερώνει υπεύθυνα

  Περισσότερα

 • lsa web offers isologismosΑναρτήστε τον Ισολογισμό σας στη Χαμηλότερη τιμή της Αγοράς!

  Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών σε συνεργασία με την e-genius προσφέρει στους πελάτες σας το BASIC LSA για τη δημοσίευση ισολογισμών στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς!

  Περισσότερα
 • lsa banner 526X351 bΣυνεργασία του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών με την StudySmart και τον φορέα εκπαίδευσης του CIMA

  Η συνεργασία έχει ως στόχο την αναβάθμιση των Λογιστών, Φοροτεχνικών – Οικονομολόγων και τη δημιουργία υπεραξίας στις προσφερόμενες υπηρεσίες τους.

  Περισσότερα

17 Aug, 2018

Αρχική

Ερτώτημα: Επιβαρύνονται με ΦΠΑ οι πωλήσεις χονδρικής κινητών τηλεφώνων, tablet κ.λπ. εντός χώρας;

Ερτώτημα: Ανώνυμη ημεδαπή εταιρεία αγοράζει κινητά τηλέφωνα από χώρες τις Ευρωπαικής Ένωσης. Τα πουλάει χονδρικώς σε υποκείμενο στο φόρο που έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, στο εσωτερικό της χώρας. Η πώληση αυτή εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ και δεν πρέπει να επιβαρύνεται με ΦΠΑ το παραστατικό;

Συνοπτική Απάντηση

Η περαιτέρω χονδρική πώληση των κινητών τηλεφώνων σε υποκείμενους στο φόρου με δικαίωμα έκπτωσης, εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 39Α του ΦΠΑ και στο παραστατικό πώλησης δεν χρεώνεται ΦΠΑ. Ο φόρος αποδίδεται από τον αγοραστή

Πλήρης Απάντηση

Με τις διατάξεις του άρθρου 67 προστέθηκαν δυο νέες παράγραφοι 5 και 6 στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000) που ισχύουν από 1.8.2017, σύμφωνα με το άρθρο 85 του ίδιου νόμου. Με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ως υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ που αναλογεί στην παράδοση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών συσκευών ο αγοραστής των αγαθών εφόσον ο τελευταίος έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών.

Με την νέα παράγραφο 5 του άρθρου 39α του Ν. 2859/2000 ορίζεται ότι, για τις παραδόσεις, από υποκείμενο στο φόρο σε άλλον υποκείμενο, κινητών τηλεφώνων, ήτοι συσκευών που έχουν κατασκευαστεί ή προσαρμοστεί για χρήση σε αναγνωρισμένο δίκτυο και λειτουργούν σε συγκεκριμένες συχνότητες, ανεξαρτήτως του αν χρησιμοποιούνται ή όχι για άλλους σκοπούς, καθώς και κονσολών για παιχνίδια, ταμπλετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών υπολογιστών, ο φόρος καταβάλλεται από τον αγοραστή των αγαθών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών. Ο υποκείμενος που παραδίδει τα αγαθά του προηγούμενου εδαφίου έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών που αντιστοιχεί στις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά τη φράση «`Αρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής».

Ως υποκείμενος στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του, νοείται κάθε πρόσωπο που διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ/Φ.Π.Α. (ανεξαρτήτως εάν είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της Χώρας) και έχει ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. (κατά την εγγραφή του ή με δήλωση μεταβολών). Μάλιστα, με την ΠΟΛ.1150/2017 διευκρινίσθηκε ότι,   «[…] κάθε υποκείμενος εντάσσεται στο κανονικό καθεστώς εάν για τουλάχιστον μία δραστηριότητα του έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών. Στο πλαίσιο αυτό για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης εξετάζεται η ένταξη του αγοραστή στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., ανεξαρτήτως από τη χρησιμοποίηση του αγορασθέντος αγαθού στη δραστηριότητα που υπάγεται στο κανονικό καθεστώς, ή σε δευτερεύουσα ή άλλη δραστηριότητα που είναι απαλλασσόμενη ή εξαιρούμενη χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών. Η καταβολή του φόρου θα πραγματοποιείται από τον αγοραστή των αγαθών ο οποίος θα ασκεί και το αντίστοιχο δικαίωμα έκπτωσης για το φόρο αυτό, κατά το μέρος που αυτό παρέχεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο αγοραστής αγοράζει τα εν λόγω αγαθά για ιδιωτική χρήση έχει υποχρέωση να μην γνωστοποιεί τον ΑΦΜ του στον πωλητή και η συναλλαγή να επιβαρύνεται με Φ.Π.Α».

Με βάση τα παραπάνω, η περαιτέρω χονδρική πώληση των κινητών τηλεφώνων σε υποκείμενους στο φόρου με δικαίωμα έκπτωσης, εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 39 Α  του ΦΠΑ και στο παραστατικό πώλησης δεν χρεώνεται ΦΠΑ. Ο φόρος αποδίδεται από τον αγοραστή. Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δόθηκαν με την ΠΟΛ. 1150/2017.


Σχόλιο: Η ερώτησή μου αναφερόταν στην περίπτωση Β.2. της ΠΟΛ.1150/29-9-2017, στις εξαιρέσεις: Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α. ενδεικτικά οι παρακάτω πράξεις: - Οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, οι εισαγωγές, οι λιανικές ......κλπ


Απάντηση:
Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1150/29-9-2017 διευκρινίσθηκε ότι στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 39α του Ν.2859/2000 δεν υπάγονται οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, οι εισαγωγές, οι λιανικές πωλήσεις καθώς και οι αυτοπαραδόσεις των αγαθών αυτών.

Γενικά, οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αποτελούν αντικείμενο του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, και 11 του Ν.2859/2000 και ο φόρος αποδίδεται από τους υποκείμενους στο φόρο αγοραστές με την πρακτική της χρεωπίστωσης εφόσον έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου.  Όμοια αντιμετώπιση υφίσταται και για τα αγαθά που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 39 α , όταν αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικής απόκτησης.

Η περαιτέρω διάθεση των αγαθών αυτών   σε άλλους υποκείμενους στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης,  διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 39β του Ν.2859/2000. Το  γεγονός ότι τα αγαθά αυτά αποτέλεσαν αντικείμενο ενδοκοινοτικής απόκτησης, δεν αναιρεί την εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 39 α   στην περαιτέρω πώλησή τους σε άλλους υποκείμενους στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης.


Πηγή: e-forologia.gr

Αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies, όπως περιγράφονται στην Πολιτική μας σχετικά με τα cookies. Aν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, παρακαλώ πατήστε «Συμφωνώ». Εάν αρνηθείτε την χρήση των cookies, τότε αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως σχεδιάστηκε, λόγω της μη διαθεσιμότητας των cookies.

Διαβάστε την πολιτική μας σχετικά με τα cookies

ΣΥΜΦΩΝΩ