Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών - LSA.gr

Ερώτημα: Δύναται ατομική επιχείρηση να εκπέσει τον ΕΝΦΙΑ;

0
0
0
s2smodern

Ερώτημα: ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΕΑΝ Ο ΕΝΦΙΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ (ΙΑΤΡΟΣ). ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Ο ΕΝΦΙΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (πχ. Ο.Ε.)
Τι θα γινοταν στην περιπτωση που το ακινητο ειχε αποκτηθει απο τον επιτηδευματια με leasing?η εταιρεια leasing καλως θα τον χρεωνε με το ποσο του ΕΝΦΙΑ καθως και αναλογια επι του συμπληρωματικου της φορου?
Με τη ληξη του leasing ερχοταν στην ιδιοκτησια του επιτηδευματια

Συνοπτική Απάντηση
Εφόσον τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους κυριότητας του ακινήτου ανήκουν στο φυσικό πρόσωπο που ιδιοχρησιμοποιεί το ακίνητο για επαγγελματική στέγη, ο ΕΝΦΙΑ βαρύνει το φυσικό πρόσωπο και όχι την ατομική επιχείρηση, συνεπώς δεν μπορεί να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής

Πλήρης Απάντηση
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4223/31.12.2013 (ΦΕΚ 287), «από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στα δικαιώματα της παραγράφου 2 του παρόντος, σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κάθε είδους νομικές οντότητες την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

    2.  Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται στα εμπράγματα δικαιώματα της πλήρους κυριότητας, της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας , της οίκησης και της επιφάνειας επί του ακινήτου.»

    Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., σχετικά με τις εκπιπτόμενες δαπάνες, ορίζεται ότι:

«Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε. , οι οποίες:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.»

    Τέλος, από την εγκύκλιο διαταγή  ΠΟΛ. 1113/2.6.2015 με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του N.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄)», σημειώνονται μεταξύ των άλλων και τα εξής : «Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι φόροι που δεν εκπίπτουν απαριθμούνται περιοριστικά στις υπόψη υποπεριπτώσεις και κατά συνέπεια, λοιποί φόροι που δεν περιλαμβάνονται σε αυτές εκπίπτουν (π.χ.  ΕΝΦΙΑ , τέλη κυκλοφορίας, τέλη χαρτοσήμου, ανταποδοτικά τέλη υπέρ Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ.λπ.).  Οι ανωτέρω φόροι - τέλη εκπίπτουν κατά το χρόνο που καταβάλλονται».

Με βάση τα ανωτέρω και τα ερωτήματά σας, θεωρούμε ότι:

1. Εφόσον τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους κυριότητας του ακινήτου ανήκουν στο φυσικό πρόσωπο που ιδιοχρησιμοποιεί το ακίνητο για επαγγελματική στέγη, ο ΕΝΦΙΑ βαρύνει το φυσικό πρόσωπο και όχι την ατομική επιχείρηση, συνεπώς δεν μπορεί να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής.

2. Επί προσωπικής εταιρείας με εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτου, ο καταβαλλόμενος ΕΝΦΙΑ, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύκλιο διαταγή

3. Κατά τη διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), το ακίνητο ανήκει στην εκμισθώτρια εταιρεία, η οποία βαρύνεται και με την καταβολή του ΕΝΦΙΑ

4. Αν με την λήξη του leasing το ακίνητο μεταβιβάζεται κατά πλήρη κυριότητα στον μισθωτή, ο ΕΝΦΙΑ καταβάλλεται από τον τελευταίο και φυσικά εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησής του.

Πηγή: e-forologia.gr

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ