Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών - LSA.gr

Πώς θα αποφύγετε προσαυξήσεις εισοδήματος από έξοδα παραστάσεως στο εξωτερικό

0
0
0
s2smodern

Του Γιώργου Λαμπίρη

Απαραίτητο είναι να αποδεικνύεται με νόμιμα παραστατικά ότι τα έξοδα κίνησης στο πλαίσιο παροχής μισθωτής εργασίας, ούτως ώστε να μην προσαυξάνουν το δυνολικό δηλωθέν εισόδημα ενός εργαζόμενου στο εξωτερικό.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε σε σχετικές διευκρινίσεις με εγκύκλιο που εξέδωσε.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αφορά σε κάθε μορφή εισοδήματος σε χρήμα ή σε είδος, τα οποία αποκτά κάποιος στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, είτε κατά το παρελθόν, είτε στο παρόν, είτε και μελλοντικά.

Διευκρινίζεται όμως ότι από τον υπολογισμό του εισοδήματος εξαιρούνται τα χρήματα, τα οποία καταβάλλονται ως αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εκάστοτε εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους.

Υπενθυμίζουμε ότι με βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, υφίσταται εργασιακή σχέση όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει τις υπηρεσίες του, στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, όπως ορίζεται με βάση το εργατικό δίκαιο.

Επιπλέον, θα πρέπει να ισχύει προφορική ή έγγραφη σύμβαση με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών,


γ) οι οποίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία περί μισθολογίου και ειδικών μισθολογίων των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου,


δ) ως διευθυντής ή μέλος διοικητικού συμβουλίου εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,


ε) ως δικηγόρος έναντι πάγιας αντιμισθίας για την παροχή νομικών υπηρεσιών,


στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες, και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία του.


Πηγή: e-forologia.gr

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ