Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών - LSA.gr

Ερώτημα: Εκπίπτουν οι δαπάνες μικτής χρήσεως αυτοκινήτου;

0
0
0
s2smodern

Ερώτημα: ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ,ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΗΝΗΤΟΥ ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΠΙΠΤΟΝΤΑΙ;

Συνοπτική Απάντηση

Εφόσον το αυτοκίνητο μικτής χρήσης χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αναγκών της επιχειρηματικής δραστηριότητας και όχι για προσωπικές ανάγκες, οι δαπάνες που αφορούν την αγορά και τη χρήση του (περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις) εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα

Πλήρης Απάντηση

1. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4172/2013 κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

2. Σύμφωνα με την περίπτωση ιβ΄ του άρθρου 23 του Ν.4172/2013 κατά τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών δεν εκπίπτουν οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες.

3. Σύμφωνα με την περίπτωση ε της παρ. 4 του άρθρου 30 του ΦΠΑ, δεν παρέχεται δικαίωμα του φόρου που επιβαρύνει την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννέα (9) θέσεων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά.

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1188/1992, διευκρινίσθηκε ότι το ίδιο ισχύει και για τα αυτοκίνητα τα οποία στην άδεια κυκλοφορίας χαρακτηρίζονται ως αυτοκίνητα μικτής χρήσης.

4. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, κατά την άποψη μας, εφόσον το αυτοκίνητο μικτής χρήσης χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αναγκών της επιχειρηματικής δραστηριότητας και όχι για προσωπικές ανάγκες, οι δαπάνες που αφορούν την αγορά και τη χρήση του (περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις) εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.  Επισημαίνεται ότι κάθε δαπάνη εξετάζεται ως ξεχωριστή περίπτωση με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής.

Για τον ΦΠΑ που καταβάλλεται κατά την αγορά δεν υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης.

Σημείωση - Παράκληση: Τα κεφαλαία και η απουσία σημείων στίξης δυσκολεύουν την ανάγνωση - κατανόηση των ερωτήσεων.

Πηγή: e-forologia.gr

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ