Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών - LSA.gr

Ερώτημα: Πως αντιμετωπίζεται η βλάβη φορολογικής ταμειακής μηχανής;

0
0
0
s2smodern

Ερώτημα: θα ηθελα να ρωτησω:

1. αν για οποιοδηποτε λογο χαλασει η ταμειακη μηχανη και μεχρι την οριστικη επισκευη της, πως μπορει να εκδιδει η επιχειρηση αποδειξεις λιανικων πωλησεων;

πρεπει να γινει καποια διαδικασια προς τη Δ.Ο.Υ ως γνωστοποιηση όσο διαρκεί η επισκευή; Κι αν ναι ποια ειναι η διαδικασια;

2. για τον αυλο χρονο της καρτοκινητης τηλεφωνιας δεν απαιτειται η εκδοση αποδειξη λιανικης πωλησης, σωστα; Στην περιποτωση της εν λογω επιχειρησης, η εταιρεια παροχος εκδιδει ενα τιμολογιο παροχης υπηρεσιων που αναγραφει την εταιρεια της κινητης και διπλα εναν κωδικο. Πως θα καταχωρηθει στα βιβλια αυτο το τιμολογιο και πως θα καταχωρηθουν τα εσοδα απο πωληση αυλου χρονου κινητης τηλεφωνιας εφοσος στα ημερησια δελτια Ζ δεν περιλαμβανονται καθολου;

σχετικα με το ερωτημα 1. , οταν η ταμειακη χαλασει και παει στον τεχνικο για επισκευη, πρεπει να γινει καποια διαδικασια προς τη Δ.Ο.Υ ως γνωστοποιηση; Κι αν ναι ποια ειναι η διαδικασια;

Απάντηση:

Σχετικά με το πρώτο ερώτημα:

1. Στο άρθρο 12 του Ν.4308/2014 προβλέπεται :

• στην παρ. 8 ότι: «Η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης (αποδείξεων λιανικής ή τιμολογίων) γίνεται με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών που προβλέπει ο Ν.1809/1988 κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.»,

• στην παρ. 13 ότι: «Η οντότητα μπορεί να εκδίδει παραστατικά λιανικής πώλησης με χειρόγραφο τρόπο στην περίπτωση διακοπής του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή διακοπής της λειτουργίας του μέσου έκδοσης παραστατικών, λόγω τεχνικού προβλήματος. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του εξοπλισμού έκδοσης παραστατικών λόγω τεχνικού προβλήματος, η οντότητα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της λειτουργίας του εξοπλισμού χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και για την αποτροπή επαναλήψεων του προβλήματος. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων της παραγράφου 9 δύναται να ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής της παραγράφου αυτής, καθώς και να επιβάλλεται υποχρέωση ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.».

2. Υποχρέωση υποβολής (από τον κάτοχο- χρήστη της Φ.Τ.Μ. στην Δ.Ο.Υ. φορολογίας του), γνωστοποίησης περί μη χρήσης Φ.Η.Μ. για την έκδοση αποδείξεων λιανικής αιτία διακοπής του ηλεκτρικού ή τεχνικής βλάβης [έως την επαναφορά του ηλεκτρικού και έως την (άμεση) αποκατάσταση της βλάβης] δεν προβλέπεται στην ΠΟΛ.1068/1-4-2015 ή σε άλλη απόφαση της φορολογικής διοίκησης.

3. Κατά τα παραπάνω, στην περίπτωση βλάβης, η επιχείρηση- κάτοχος οφείλει να φροντίσει για την άμεση αποκατάσταση της, και έως την αποκατάσταση οφείλει να εκδίδει αποδείξεις λιανικής με χειρόγραφο τρόπο.

Ερώτημα 2: υπαρχει καποια απαντηση σχετικα με τον τροπο καταχωρησης του αυλου χρονου καρτοκινητης στα βιβλια εσοδων-εξοδων ;

Απάντηση:

Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα:

1. Με την τελευταία θέση- απόφαση της φορολογικής διοίκησης παρασχέθηκε υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα μη έκδοσης στοιχείου (απόδειξης λιανικής) από τις οντότητες- μεταπωλητές κωδικών αριθμών ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και χρήσης διαδικτύου :

ΠΟΛ.1116/29-7-2016 (ΦΕΚ 2665/26-8-2016)

Λιανικές πωλήσεις κωδικών αριθμών ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και χρήσης διαδικτύου, από οντότητες-μεταπωλητές

«1. Απαλλάσσονται, οι οντότητες- μεταπωλητές, από την υποχρέωση έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης, για παρεχόμενες υπηρεσίες προς τελικούς καταναλωτές, που αφορούν πωλήσεις, στην ονομαστική τους αξία, κωδικών αριθμών ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και χρήσης διαδικτύου, οι οποίοι παρέχονται από τις εκάστοτε εταιρίες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, μέσω ηλεκτρονικού τερματικού που διατίθεται είτε από την εταιρία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είτε από τρίτη αντισυμβαλλόμενη εταιρία, η οποία για το σκοπό αυτό έχει συνάψει σχετική σύμβαση με τον εκάστοτε μεταπωλητή των υπόψη παρεχόμενων υπηρεσιών.

2. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ως άνω απαλλαγής είναι το έγγραφο, που εκδίδεται μέσω του ως άνω αναφερόμενου ηλεκτρονικού τερματικού, να περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του μεταπωλητή, της αντισυμβαλλόμενης με αυτόν εταιρίας, καθώς και της εταιρίας παροχής των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, την ημερομηνία της συναλλαγής, την αξία πώλησης και τον κωδικό αριθμό ανανέωσης χρόνου, προκειμένου για την τεκμηρίωση της υπόψη συναλλαγής και την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της οντότητας- μεταπωλητή. Το έγγραφο αυτό διαφυλάσσεται από τους υπόχρεους, για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4308/2014.».

2. Πριν την παροχή της άνω δυνατότητας, η φορολογική διοίκηση είχε κοινοποιήσει τα εξής:

εγγρ. 1068072/22-4-2016

Παροχή διευκρινίσεων, επί των διατάξεων περί εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης, καθώς και της υποχρέωσης σύνταξης απογραφής, με βάση τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (N.4308/2014)

« Γ. Έκδοση στοιχείων λιανικής για πωλήσεις καρτών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, από πρακτορεία ΠΡΟΠΟ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν.4308/2014, η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης (αποδείξεων λιανικής ή τιμολογίων) γίνεται με τη χρήση ΦΗΜ, που προβλέπει ο Ν.1809/1988 κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

Επισημαίνεται ότι, από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται συγκεκριμένες κατηγορίες οντοτήτων, καθώς και περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών, οι οποίες καθορίστηκαν με την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1002/31-12-2014.

Ειδικότερα, με την περιπτ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 1 της παραπάνω απόφασης, απαλλάσσονται, μεταξύ άλλων, από τη χρήση ΦΗΜ, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, που εκδίδονται για παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

2. Περαιτέρω, στην έννοια των παρεχόμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, για τις οποίες μεταξύ άλλων, παρέχεται απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων μέσω ΦΗΜ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με την περίπτ. α’ της παρ. 4 της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1002/2014, δεν περιλαμβάνεται η λιανική πώληση καρτών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, από τους ενδιάμεσους λιανοπωλητές αυτών (πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, κ.λπ.) προς το κοινό (τελικούς χρήστες).

Η κατά τα ανωτέρω απαλλαγή από τη χρήση ΦΗΜ, για την έκδοση των στοιχείων λιανικής καταλαμβάνει τις παρεχόμενες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες από τις οντότητες- εταιρίες παροχής των υπηρεσιών αυτών, απ΄ ευθείας, προς τον τελικό καταναλωτή, οπότε και εκδίδεται από την υπόψη οντότητα στοιχείο λιανικής- λογαριασμός, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.)

3. Ενόψει των ανωτέρω, οι οντότητες που διαθέτουν λιανικώς στο κοινό κάρτες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (π.χ. πρακτορεία ΠΡΟΠΟ), υποχρεούνται να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού.».

3. Ο λογιστικός χειρισμός- ενημέρωση των βιβλίων του μεταπωλητή δεν περιέχεται στην ΠΟΛ.1116/29-7-2016 (απόφαση της φορολογικής διοίκησης). Επίσης στην απόφαση δεν διακρίνεται αν αφορά στην περίπτωση αγοράς- πώλησης άϋλου χρόνου ή αν αφορά στην περίπτωση πώλησης για λογαριασμό τρίτου.

4. Προς το Σ.ΛΟ.Τ. τέθηκε το ερώτημα: «[…] εάν η αγορά και η πώληση άυλου χρόνου από ενδιάμεσες οντότητες θεωρείται παροχή υπηρεσίας ή πώληση αποθεμάτων (αγαθών - με ότι συνεπάγεται για την απογραφή των αποθεμάτων), σύμφωνα με τον Ν.4308/2014. […]».

Επ΄αυτού το Σ.ΛΟ.Τ. κοινοποίησε τα εξής :

Σ.ΛΟ.Τ. 1802/28-9-2017

«Από λογιστική πλευρά, με βάση τον Ν.4308/2014, "η αγορά και η πώληση άυλου χρόνου", όπως περιγράφεται στο ερώτημα, θεωρείται αγορά και πώληση αποθεμάτων, εφόσον η ενδιάμεση οντότητα δεν λειτουργεί ως αντιπρόσωπος του προμηθευτή του άυλου χρόνου.

Στην περίπτωση που η ενδιάμεση οντότητα λειτουργεί ως αντιπρόσωπος του προμηθευτή του άυλου χρόνου, η εν λόγω οντότητα δεν θεωρείται ότι αποκτά και μεταπωλεί αποθέματα και ως εκ τούτου η λογιστική παρακολούθηση δεν περιλαμβάνει λογαριασμούς αγορών και πωλήσεων αποθεμάτων, αλλά μόνο λογαριασμό εσόδων στον οποίο αναγνωρίζονται οι λαμβανόμενες προμήθειες διαμεσολάβησης.

Η κρίση επί των ανωτέρων θεμάτων στηρίζεται σε κάθε περίπτωση στα πραγματικά περιστατικά κάθε υπόθεσης. Για τις ενδεχόμενες φορολογικές πτυχές του θέματος, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών.».

!  σημείωση : Το σύνολο του ερωτήματος προς το Σ.ΛΟ.Τ. μπορείτε να το δείτε στην On Line Τράπεζα. Η απάντηση του Σ.ΛΟ.Τ. βοηθά ως προς την εξέταση του θέματος αν πρόκειται για αγορά- πώληση ή αν πρόκειται για πώληση για λογαριασμό τρίτου.

5. Με βάση τα ανωτέρω :

α) Η μη έκδοση αποδείξεων λιανικής (με χρήση ΦΗΜ) από την οντότητα- μεταπωλητή προβλέπεται μεν, υπό προϋποθέσεις δε (ΠΟΛ.1116/2016).

β) Για την περίπτωση που (i) πληρούνται οι προϋποθέσεις μη έκδοσης απόδειξης από την οντότητα- μεταπωλητή (με βάση την ΠΟΛ.1116/2016), και (ii) εφόσον πρόκειται για αγορά- πώληση χρόνου (και όχι πώληση για λογαριασμό τρίτου) μπορεί να γίνουν οι εξής  υποθέσεις  :

β.1) Επειδή η περίπτωση αυτή θυμίζει την διάθεση τηλεκάρτας ΟΤΕ κατά τα πρώτα έτη, όπου ο μεταπωλητής για την διάθεση προς το καταναλωτικό κοινό δεν εξέδιδε αποδείξεις (σχετ. ΠΟΛ.1271/3-12-1992), μπορεί να γίνει η  υπόθεση  ότι θα έχουν εφαρμογή ανάλογοι χειρισμοί: Στο έγγραφο της αντισυμβαλλόμενης με τον μεταπωλητή οντότητας θα πρέπει να αναγράφεται και η έκπτωση- έσοδο (προμήθεια) για τον μεταπωλητή. Το έσοδο αυτό καταχωρεί ο μεταπωλητής στα βιβλία.

Η γνώμη μου είναι ότι η υπόθεση- προσέγγιση αυτή δεν είναι ικανοποιητική.

β.2) Η δεύτερη  υπόθεση  που μπορεί να γίνει είναι χειρισμός με καταχωρήσεις στα βιβλία του μεταπωλητή (i) των εσόδων- πωλήσεων με βάση τα στοιχεία της ΠΟΛ.1116/2016 (η έκδοση στοιχείου- συναλλαγή- έσοδο είναι στην ονομαστική αξία), και (ii) των αγορών με τα τιμολόγια της "προμηθεύτριας" οντότητας (εκδίδονται με την ονομαστική αξία του χρόνου μείον ένα ποσοστό έκπτωσης).

Η γνώμη μου είναι ότι η δεύτερη αυτή υπόθεση- προσέγγιση είναι ορθότερη καθώς, η οντότητα- μεταπωλητής καταχωρεί στα βιβλία έσοδα και έξοδα, κατά το χρόνο που πραγματοποιούνται, και μπορεί να προβεί και σε απογραφή αποθεμάτων (αϋλου χρόνου) κατά την έννοια της γνωμ. Σ.ΛΟ.Τ. 1802/28-9-2017.

γ) Θεωρώ πως είναι αναγκαίο η φορολογική διοίκηση να παράσχει συγκεκριμένες οδηγίες- διευκρινήσεις  ώστε οι οντότητες- μεταπωλητές να προχωρήσουν σε ασφαλή χειρισμό (προφανώς η αναφορά στην ΠΟΛ.1116/2016 για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων δεν αρεκεί [...]). Άλλως πιθανά να υπάρχουν προβλήματα- προστριβές με τις ελεγκτικές αρχές.

 

Πηγή: e-forologia.gr

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ