Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών - LSA.gr

Πώς θα γίνεται η επιστροφή εισφορών όταν δεν υπάρχουν οφειλές στον ΕΦΚΑ

Τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται ο συμψηφισμός και η επιστροφή των αχρεωστήτων εισφορών, τις οποίες έχουν καταβάλλει οι ασφαλισμένοι προς τον ΕΦΚΑ, ορίζει με απόφασή του ο υφυπουργος Εργασίας, Τάσος Πετρόπουλος. Πρόκειται για τα ποσά που έχουν καταβληθεί στον ΕΦΚΑ για οποιονδήποτε λόγο, ενώ ο φορολογούμενος δεν είχε την υποχρέωση να τα πληρώσει.

Περιπτώσεις ύπαρξης καθυστερούμενων οφειλών

Με βάση τα όσα ορίζονται σχετικά, τα ποσά αυτά θα συμψηφίζονται με υπάρχουσες καθυστερούμενες οφειλές, είτε αυτές έχουν ρυθμιστεί, είτε όχι και σχετίζονται με τον ΕΦΚΑ ή με άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, για λογαριασμό των οποίων ο Φορέας εισπράττει εισφορές.

Περιπτώσεις μη ύπαρξης οφειλών

Ωστόσο, εάν δεν υπάρχουν οφειλές μετά τη διενέργεια της διαδικασίας συμψηφισμού, και προκύπτει υπόλοιπο, θα πρέπει να επιστραφεί στον ασφαλισμένο άτοκα. Κατ’ εξαίρεση, η επιστροφή θα γίνεται με την επιβολή τόκου, σε περίπτωση που υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση με βάση το άρθρο 21 του Κώδικα Δικών Δημοσίου, περί καταβολής τόκου υπερημερίας για οφειλές προς το Δημόσιο και ανέρχεται σε 6% το χρόνο.

Εξαίρεση από τις αχρεώστητες εισφορές αποτελούν ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν σε περιπτώσεις που υπάρχει ακύρωση του χρόνου ασφάλισης, λόγω δόλιας ή εικονικής ασφάλισης.

Πώς θα εισπράξει τα χρήματά του ο ασφαλισμένος

Για να μπορέσει ο ασφαλισμένος να εισπράξει τα χρήματα που δικαιούται, θα πρέπει να υποβάλλει σχετικό αίτημα για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.  Για τους ελεύθερους επαγγελματίες ή τους αυτοαπασχολούμενους αγρότες, ισχύει ότι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας διαδικασίας εκκαθάρισης εισφορών. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να ζητήσουν από τον ΕΦΚΑ, να κρατήσει το ποσό που δικαιούνται, ώστε αυτό να συμψηφιστεί με τις εισφορές που θα πληρώσουν μελλοντικά.

Τι ισχύει για όσους έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών

Σε αυτή την περίπτωση, όταν κάποιος είναι συνεπής στους όρους της ρύθμισης, το ποσό που πρέπει να επιστραφεί, συμψηφίζεται με τις δόσεις της ρύθμισης.

Εισφορές προς άλλα ταμεία που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ

Επίσης, σε ό, τι αφορά εισφορές που συνεισπράττει ο ΕΦΚΑ για λογαριασμό άλλων ασφαλιστικών φορέων επιστρέφονται από τον ΕΦΚΑ και όχι από το άλλο φορέα, ο οποίος ωστόσο, βαρύνεται με το ποσό που φεύγει από τα ταμεία του.

Αιτήσεις επιστροφής μετά την 1η Ιανουαρίου 2017

Η επιστροφή αφορά σε εισφορές που έχουν καταβληθεί ή θα καταβληθούν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2017, οπότε και ξεκίνησε η λειτουργία του νέου Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αιτήσεις επιστροφής πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2016

Σημειώνεται επίσης ότι στους ασφαλιστικούς φορείς, στους οποίους έχουν υποβληθεί αιτήματα πριν τις 31 Δεκεμβρίου του 2016 και στη συνέχεια έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ τα χρήματα θα καταβληθούν επίσης από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί πριν τις 31 Δεκεμβρίου του 2016 ο συμψηφισμός τους, και η διαδικασία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Πηγή: Φορολογικά Νέα

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ