• hmerologio 2018 topΗμερολόγιο του Λογιστή 2018

  Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών θα κυκλοφορήσει το «Ημερολόγιο του Λογιστή 2018», για ακόμα μια χρονιά, το οποίο περιλαμβάνει το Ημερολόγιο 2018 και το εγχειρίδιο λογιστικών, φοροτεχνικών και εργατικών θεμάτων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.


  Περισσότερα

 • banner 02Γίνε Μέλος του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών

  "Μόνος μου πάω γρήγορα και μαζί πάμε πιο μακριά"

  Περισσότερα
 • gdprΑνακοίνωση του Λ.Σ.Α. για τα προσωπικά δεδομένα

  Στα πλαίσια της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Λ.Σ.Α. ενημερώνει υπεύθυνα

  Περισσότερα

 • lsa web offers isologismosΑναρτήστε τον Ισολογισμό σας στη Χαμηλότερη τιμή της Αγοράς!

  Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών σε συνεργασία με την e-genius προσφέρει στους πελάτες σας το BASIC LSA για τη δημοσίευση ισολογισμών στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς!

  Περισσότερα
 • lsa banner 526X351 bΣυνεργασία του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών με την StudySmart και τον φορέα εκπαίδευσης του CIMA

  Η συνεργασία έχει ως στόχο την αναβάθμιση των Λογιστών, Φοροτεχνικών – Οικονομολόγων και τη δημιουργία υπεραξίας στις προσφερόμενες υπηρεσίες τους.

  Περισσότερα

18 Sep, 2018

Αρχική

Ερώτημα: Μείωση του πληρωτέου τιμήματος λόγω καθυστέρησης παράδοσης έργου

Ερώτημα: Μετά από συμφωνία, η οποία όριζε ότι μέχρι 31/12 πρέπει να παραδοθεί έργο, δεν παραδίδεται εμπρόθεσμα. Από 01/01 του επόμενου έτους τίθεται σε εφαρμογή ρήτρα με μείωση του πληρωτέου τιμήματος. Τι παραστατικά πρέπει αν εκδοθούν και με ποια ημερομηνία;

Απάντηση:
Η εκτίμηση μου επί του θέματος είναι :

α)  Για το (τεχνικό) έργο

Ο χρόνος τιμολόγησης ορίζεται στο άρθρο 11 του Ν.4308/2014 και ειδικότερες επεξηγήσεις έχουν παρασχεθεί με την ΠΟΛ.1003/31-12-2014.

Στο ερώτημα αναφέρεται η συμφωνία παράδοσης του έργου έως την 31η Δεκεμβρίου χωρίς διευκρίνιση για την συμφωνία τιμολόγησης (ανά φάση/στάδιο έργου ή με την ολοκλήρωση).

Με την υπόθεση ότι η συμφωνία είναι τιμολόγηση με την ολοκλήρωση του έργου, τότε το κρίσιμο κατά την εκτίμησή μου είναι γεγονός της ολοκλήρωσης (ή μη), και εφόσον την 31η Δεκεμβρίου δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο η τιμολόγηση θα γίνει στο επόμενο έτος (παρά την ανάληψη της υποχρέωσης για ολοκλήρωση την 31η Δεκεμβρίου).

Σε κάθε περίπτωση μπορεί οι συμβαλλόμενοι να εξετάσουν τις προβλέψεις του νόμου (τα ειδικότερα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1003/31-12-2014) σε συνάρτηση με τα συμφωνηθέντα.

β)  Για την ρήτρα της μη έγκαιρης παράδοσης

• Κατά το χρόνο ισχύος του Κ.Β.Σ. και μετέπειτα του Κ.Φ.Α.Σ. ορίζονταν υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για την είσπραξη αποζημιώσεων (παρ. 3 άρθρου 12 Κ.Β.Σ., παρ. 3 άρθρου 6 Κ.Φ.Α.Σ.).

Από το χρόνο ισχύος των Ε.Λ.Π. δεν ορίζεται (ευθέως) τέτοια υποχρέωση, με χαρακτηριστική την αναφορά στην ΠΟΛ.1003/31-12-2014 ότι «Για την είσπραξη αποζημιώσεων, επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, […] δεν προβλέπεται ή έκδοση τιμολογίου από την Οδηγία 2006/112/ΕΕ. Η συναλλαγή δύναται να τεκμηριώνεται από παραστατικό που εκδίδει ο χορηγών το σχετικό ποσό ή η τράπεζα που το καταβάλλει (π.χ. απόφαση επιχορήγησης, βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τα στοιχεία του δικαιούχου, το ποσό, την ημερομηνία ή άλλο ανάλογο στοιχείο).».

Η παραπάνω αναφορά στην ΠΟΛ.1003/31-12-2014 αφορά ουσιαστικά στις ενισχύσεις από διάφορα προγράμματα ή στις αποζημιώσεις ΕΛΓΑ και παρόμοιες περιπτώσεις. Για τις αποζημιώσεις μεταξύ επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων και ιδιωτών, υποχρεωτικά θα πρέπει να εκδοθεί έγγραφο που να τεκμηριώνει το γεγονός, και το έγγραφο αυτό μπορεί να είναι και το τιμολόγιο κατ΄ άρθρο 8 του νόμου (Ν.4308/2014).

• Στο ερώτημα αναφέρεται ότι στην συμφωνία προβλέπεται ότι σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου, τότε μειώνεται το τίμημα. Ο συνήθης όρος είναι για καταβολή ρήτρας από τον ανάδοχο και όχι η μείωση του τιμήματος. Και η γνώμη μου είναι ότι ορθότερα θα πρέπει να ακολουθηθεί η καταβολή ρήτρας καθώς η κάθε περίπτωση υπόκειται σε διαφορετική φορολογία [Φ.Π.Α. για το τεχνικό έργο, χαρτόσημο για την αποζημίωση, και η ποινική ρήτρα, εάν ασφαλίζει συναλλαγή υποκείμενη σε Φ.Π.Α. δεν υπάγεται στην φορολογία χαρτοσήμου (ούτε βέβαια σε Φ.Π.Α.)].

•  Για την αποζημίωση (ή ποινική ρήτρα) καθώς δεν προβλέπεται στο Ν.4308/2014 ρητά η έκδοση τιμολογίου, παρεπόμενα δεν προβλέπεται και χρόνος έκδοσης. Συνεπώς θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως ένα πραγματικό γεγονός και ο χρόνος έκδοσης θα πρέπει να συναρτάται από το χρόνο επέλευσης του γεγονότος, ανεξάρτητα του ταμειακού διακανονισμού.

•  Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα είναι η επιβολή ή μη τέλους χαρτοσήμου, καθώς όπως προαναφέρθηκε η αποζημίωση υπάγεται σε τέλος χαρτοσήμου ενώ η ποινική ρήτρα, όταν ασφαλίζει συναλλαγή που υπόκειται σε Φ.Π.Α., δεν υπάγεται σε τέλος χαρτοσήμου. Εκτενή αναφορά για το θέμα αυτό μπορείτε να δείτε στο βιβλίο για την φορολογία χαρτοσήμου του k. Ρέππα. Η γνώμη μου είναι ότι η περίπτωση χαρακτηρίζεται ως ποινική ρήτρα και καθώς η σύμβαση αφορά τεχνικό έργο υπαγόμενο σε Φ.Π.Α., η ποινική ρήτρα δεν υπάγεται σε φορολογία χαρτοσήμου.

Πηγή: e-forologia.gr

Αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies, όπως περιγράφονται στην Πολιτική μας σχετικά με τα cookies. Aν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, παρακαλώ πατήστε «Συμφωνώ». Εάν αρνηθείτε την χρήση των cookies, τότε αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως σχεδιάστηκε, λόγω της μη διαθεσιμότητας των cookies.

Διαβάστε την πολιτική μας σχετικά με τα cookies

ΣΥΜΦΩΝΩ