Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών - LSA.gr

Ερώτημα: Μείωση του πληρωτέου τιμήματος λόγω καθυστέρησης παράδοσης έργου

0
0
0
s2smodern

Ερώτημα: Μετά από συμφωνία, η οποία όριζε ότι μέχρι 31/12 πρέπει να παραδοθεί έργο, δεν παραδίδεται εμπρόθεσμα. Από 01/01 του επόμενου έτους τίθεται σε εφαρμογή ρήτρα με μείωση του πληρωτέου τιμήματος. Τι παραστατικά πρέπει αν εκδοθούν και με ποια ημερομηνία;

Απάντηση:
Η εκτίμηση μου επί του θέματος είναι :

α)  Για το (τεχνικό) έργο

Ο χρόνος τιμολόγησης ορίζεται στο άρθρο 11 του Ν.4308/2014 και ειδικότερες επεξηγήσεις έχουν παρασχεθεί με την ΠΟΛ.1003/31-12-2014.

Στο ερώτημα αναφέρεται η συμφωνία παράδοσης του έργου έως την 31η Δεκεμβρίου χωρίς διευκρίνιση για την συμφωνία τιμολόγησης (ανά φάση/στάδιο έργου ή με την ολοκλήρωση).

Με την υπόθεση ότι η συμφωνία είναι τιμολόγηση με την ολοκλήρωση του έργου, τότε το κρίσιμο κατά την εκτίμησή μου είναι γεγονός της ολοκλήρωσης (ή μη), και εφόσον την 31η Δεκεμβρίου δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο η τιμολόγηση θα γίνει στο επόμενο έτος (παρά την ανάληψη της υποχρέωσης για ολοκλήρωση την 31η Δεκεμβρίου).

Σε κάθε περίπτωση μπορεί οι συμβαλλόμενοι να εξετάσουν τις προβλέψεις του νόμου (τα ειδικότερα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1003/31-12-2014) σε συνάρτηση με τα συμφωνηθέντα.

β)  Για την ρήτρα της μη έγκαιρης παράδοσης

• Κατά το χρόνο ισχύος του Κ.Β.Σ. και μετέπειτα του Κ.Φ.Α.Σ. ορίζονταν υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για την είσπραξη αποζημιώσεων (παρ. 3 άρθρου 12 Κ.Β.Σ., παρ. 3 άρθρου 6 Κ.Φ.Α.Σ.).

Από το χρόνο ισχύος των Ε.Λ.Π. δεν ορίζεται (ευθέως) τέτοια υποχρέωση, με χαρακτηριστική την αναφορά στην ΠΟΛ.1003/31-12-2014 ότι «Για την είσπραξη αποζημιώσεων, επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, […] δεν προβλέπεται ή έκδοση τιμολογίου από την Οδηγία 2006/112/ΕΕ. Η συναλλαγή δύναται να τεκμηριώνεται από παραστατικό που εκδίδει ο χορηγών το σχετικό ποσό ή η τράπεζα που το καταβάλλει (π.χ. απόφαση επιχορήγησης, βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τα στοιχεία του δικαιούχου, το ποσό, την ημερομηνία ή άλλο ανάλογο στοιχείο).».

Η παραπάνω αναφορά στην ΠΟΛ.1003/31-12-2014 αφορά ουσιαστικά στις ενισχύσεις από διάφορα προγράμματα ή στις αποζημιώσεις ΕΛΓΑ και παρόμοιες περιπτώσεις. Για τις αποζημιώσεις μεταξύ επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων και ιδιωτών, υποχρεωτικά θα πρέπει να εκδοθεί έγγραφο που να τεκμηριώνει το γεγονός, και το έγγραφο αυτό μπορεί να είναι και το τιμολόγιο κατ΄ άρθρο 8 του νόμου (Ν.4308/2014).

• Στο ερώτημα αναφέρεται ότι στην συμφωνία προβλέπεται ότι σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου, τότε μειώνεται το τίμημα. Ο συνήθης όρος είναι για καταβολή ρήτρας από τον ανάδοχο και όχι η μείωση του τιμήματος. Και η γνώμη μου είναι ότι ορθότερα θα πρέπει να ακολουθηθεί η καταβολή ρήτρας καθώς η κάθε περίπτωση υπόκειται σε διαφορετική φορολογία [Φ.Π.Α. για το τεχνικό έργο, χαρτόσημο για την αποζημίωση, και η ποινική ρήτρα, εάν ασφαλίζει συναλλαγή υποκείμενη σε Φ.Π.Α. δεν υπάγεται στην φορολογία χαρτοσήμου (ούτε βέβαια σε Φ.Π.Α.)].

•  Για την αποζημίωση (ή ποινική ρήτρα) καθώς δεν προβλέπεται στο Ν.4308/2014 ρητά η έκδοση τιμολογίου, παρεπόμενα δεν προβλέπεται και χρόνος έκδοσης. Συνεπώς θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως ένα πραγματικό γεγονός και ο χρόνος έκδοσης θα πρέπει να συναρτάται από το χρόνο επέλευσης του γεγονότος, ανεξάρτητα του ταμειακού διακανονισμού.

•  Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα είναι η επιβολή ή μη τέλους χαρτοσήμου, καθώς όπως προαναφέρθηκε η αποζημίωση υπάγεται σε τέλος χαρτοσήμου ενώ η ποινική ρήτρα, όταν ασφαλίζει συναλλαγή που υπόκειται σε Φ.Π.Α., δεν υπάγεται σε τέλος χαρτοσήμου. Εκτενή αναφορά για το θέμα αυτό μπορείτε να δείτε στο βιβλίο για την φορολογία χαρτοσήμου του k. Ρέππα. Η γνώμη μου είναι ότι η περίπτωση χαρακτηρίζεται ως ποινική ρήτρα και καθώς η σύμβαση αφορά τεχνικό έργο υπαγόμενο σε Φ.Π.Α., η ποινική ρήτρα δεν υπάγεται σε φορολογία χαρτοσήμου.

Πηγή: e-forologia.gr

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ