Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών - LSA.gr

Πόσο πρέπει να διατηρούμε φορολογικά αρχεία και το πρόστιμο εάν τα χάσουμε

0
0
0
s2smodern

Για χρονικό διάστημα μίας πενταετίας οφείλουν να διατηρούν οι φορολογούμενοι τα λογιστικά αρχεία, τους φορολογικούς μηχανισμούς, τις φορολογικές μνήμες και αρχεία που δημιουργούν οι φορολογικοί μηχανισμοί.

Τι πρόστιμο επιβάλλεται σε περίπτωση απώλειας

Ωστόσο, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μία επιχείρηση χάσει αρχεία βιβλίων ή στοιχείων επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ.

Πότε ισχύει η εξαίρεση

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση, κατά την οποία ο φορολογούμενος καταφέρνει να αποδείξει ότι η απώλεια έλαβε χώρα πριν την 1η Ιανουαρίου του 2014, οπότε και ξεκίνησε να εφαρμόζεται ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας ή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίβας, όπως για παράδειγμα η κλοπή, η πυρκαγιά ή άλλα αίτια.

Τι αναφέρει σε αποφάσεις του το ΣτΕ

Ας σημειωθεί ότι το Συμβούλιοι της Επικρατείας σε παλαιότερες αποφάσεις του, με αριθμό 4206/2011 και 4782/1996, για περιπτώσεις απώλειας βιβλίων ή στοιχείων στο διάστημα του χρόνου που ορίζεται για τη φύλαξή τους, επιβάλλεται αρχικά πρόστιμο. Ωστόσο σύμφωνα με τις ίδιες αποφάσεις, εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι η απώλεια βιβλίων ή στοιχείων οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, και επί της ουσίας αποδείξει ότι προέκυψε «παρά την καταβολή της άκρας επιμέλειας που επιβάλλεται από τις περιστάσεις για τη διαφυλαξή τους», τότε απαλλάσσεται από την επιβολή του προστίμου.

Τι ισχύει για τη δήλωση του χρόνου απώλειας των στοιχείων

Τέλος, με δεδομένο το γεγονός ότι το πρόστιμο επιβάλλεται, όταν διαπιστώνεται από τη φορολογική αρχή η απώλεια των βιβλίων ή των στοιχείων, εάν δεν πιστοποιείται η απώλεια σε προγενέστερο χρόνο, θεωρείται ότι η απώλεια συμβαίνει κατά τη χρονική περίοδο, κατά την οποία δηλώνεται στο φορέα που ασκεί τον έλεγχο.

Πηγή: Φορολογικά Νέα

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ