• hmerologio 2018 topΗμερολόγιο του Λογιστή 2018

  Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών θα κυκλοφορήσει το «Ημερολόγιο του Λογιστή 2018», για ακόμα μια χρονιά, το οποίο περιλαμβάνει το Ημερολόγιο 2018 και το εγχειρίδιο λογιστικών, φοροτεχνικών και εργατικών θεμάτων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.


  Περισσότερα

 • banner 02Γίνε Μέλος του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών

  "Μόνος μου πάω γρήγορα και μαζί πάμε πιο μακριά"

  Περισσότερα
 • gdprΑνακοίνωση του Λ.Σ.Α. για τα προσωπικά δεδομένα

  Στα πλαίσια της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Λ.Σ.Α. ενημερώνει υπεύθυνα

  Περισσότερα

 • lsa web offers isologismosΑναρτήστε τον Ισολογισμό σας στη Χαμηλότερη τιμή της Αγοράς!

  Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών σε συνεργασία με την e-genius προσφέρει στους πελάτες σας το BASIC LSA για τη δημοσίευση ισολογισμών στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς!

  Περισσότερα
 • lsa banner 526X351 bΣυνεργασία του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών με την StudySmart και τον φορέα εκπαίδευσης του CIMA

  Η συνεργασία έχει ως στόχο την αναβάθμιση των Λογιστών, Φοροτεχνικών – Οικονομολόγων και τη δημιουργία υπεραξίας στις προσφερόμενες υπηρεσίες τους.

  Περισσότερα

18 Sep, 2018

Αρχική

Ερώτημα: Είναι δυνατόν να ιδρύσει αυτοαπασχολούμενος εταιρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνεχίζοντας να εργάζεται από την Ελλάδα,με σκοπό την μείωση της φορολογική υποχρέωσης;

Ερώτημα: Πελάτης μου, φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, που φτιάχνει λογισμικό για smartphones προσπαθεί να βρει τρόπο για να αποφύγει να κάνει έναρξη επαγγέλματος στην Ελλάδα για να γλυτώσει την φορολογία - ΕΦΚΑ. Βρέθηκε κάποιος και του είπε να κάνει μια εταιρία LTD στην Αγγλία για να κάνει την δουλειά του άφοβα και οικονομικά.

1) Αν κάνει την εταιρία στην Αγγλία, τι φόρο θα πληρώνει;
2) Τα κέρδη της εταιρίας από την Αγγλία, πως θα τα παίρνει αυτός στα χέρια του;
3) του είπαν να μπει σε διαδικασία μορφής δανεισμού από την εταιρία. (Director /share holder loan account), τι κινδύνους έχει;
4) Εφόσον τελικά κάνει έναρξη στην Ελλάδα, θα χρεώνει ΦΠΑ αν ο αντισυμβαλλόμενος είναι π.χ. α) εντός Ε.Ε. β) εκτός Ε.Ε.

Συνοπτική Απάντηση

Δεδομένου ότι ο μέτοχος και μοναδικός εργαζόμενος – διευθύνων την Βρετανική εταιρεία θα παραμένει στην Ελλάδα, σε περίπτωση που αυτό αποκαλυφθεί, η ελληνική φορολογική διοίκηση θα απαιτήσει να φορολογηθεί και στην Ελλάδα για το σύνολο των κερδών της εταιρείας του Η.Β., ενώ δεν θα μπορεί να εκπέσει τον εκεί καταβληθέντα φόρο

Πλήρης Απάντηση

Στην περίπτωση που ο επιχειρηματίας δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα, στη φορολογία του ΦΠΑ  ο τόπος φορολογίας των πράξεων προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ΦΠΑ. Συνεπώς, οι υπηρεσίες που παρέχονται σε άλλους υποκείμενους στο φόρο φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του υποκείμενου λήπτη των υπηρεσιών (περ. α΄ παρ. 2 άρθρου 14 ΦΠΑ). Στην περίπτωση αυτή το τιμολόγιο εκδίδεται χωρίς ελληνικό ΦΠΑ και αναγράφεται η προαναφερθείσα διάταξη. Επίσης, αν ο λήπτης των υπηρεσιών είναι εγκατεστημένος σε άλλο Κράτος Μέλος υποβάλλεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας παροχής ενδοκοινοτικών υπηρεσιών (εγκ. 1091531/25-9-2009).


Ο νέος φορολογικός συντελεστής εταιρικών κερδών στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέρχεται σε 19%. Η συνήθης εταιρική μορφή σε κράτη με Αγγλοσαξονικό φορολογικό δίκαιο είναι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Limited Company), συνήθως με μετοχές. Οι εταιρείες αυτές διοικούνται από Διευθυντές, οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικά κάτοικοι Η.Β., αλλά η εταιρεία πρέπει να έχει οπωσδήποτε μία επικυρωμένη διεύθυνση στη χώρα.

Μερίσματα έως 5.000 λίρες Αγγλίας είναι αφορολόγητα. Ο βασικός συντελεστής επί μερισμάτων άνω του αφορολογήτου ανέρχεται σε 7,5%.

Μια εταιρεία στο Η.Β. μπορεί να ιδρυθεί και μέσω διαδικτύου, αφού συμπληρωθούν οι αντίστοιχες φόρμες και καταβληθεί το ποσό των 12 λιρών Αγγλίας μέσω πιστωτικής κάρτας ή PayPal account. Η εταιρεία καταχωρείται μέσα σε 24 ώρες.   

 Οι εταιρείες στο Η.Β. πληρώνουν επιπλέον Εθνικές Ασφαλιστικές εισφορές για τους μισθούς των Διευθυντών. Αυτό εφαρμόζεται ακόμα και αν κάποιος είναι Διευθυντής στην δική του εταιρεία και ο μόνος εργαζόμενος.

    Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., σχετικά με την φορολογική κατοικία, ορίζεται ότι:

«4. Ο «τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης» είναι στην Ελλάδα με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα εξής:

α) τον τόπο άσκησης καθημερινής διοίκησης,

β) τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων,

γ) τον τόπο ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων,

δ) τον τόπο τήρησης βιβλίων και στοιχείων,

ε) τον τόπο συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης,

στ) την κατοικία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης…».

    Με βάση τα ανωτέρω και τα ερωτήματά σας, θεωρούμε ότι:

1. Με την ίδρυση εταιρείας στο Η.Β. ότι κάποιος θα κάνει «την δουλειά του άφοβα και οικονομικά», είναι τουλάχιστον ουτοπικό. Περαιτέρω, το Η.Β. έχει αποφασίσει να μην είναι πλέον μέλος της Ε.Ε.

2. Για τις φορολογικές υποχρεώσεις, αναφερθήκαμε αναλυτικά ανωτέρω.

3. Τα κέρδη μια εταιρίας limited on shares, διανέμονται ως μερίσματα.

4. Το κόστος διατήρησης μιας εταιρείας στο Η.Β. δεν είναι επουσιώδες. Μια εταιρεία θα πρέπει να έχει βεβαιωμένη έδρα, Διευθυντή και ασφαλιστικές εισφορές, Γραμματέα και να ελέγχονται οι οικονομικές της καταστάσεις από Charter accountant. Η ενημέρωση των βιβλίων συνήθως αναλαμβάνεται από Book Keeper.

5. Μια εταιρεία Η.Β. δεν είναι δυνατόν να μην διανέμει μερίσματα, αλλά τα κέρδη να τα «δανείζει» στον μέτοχο. Με βάσει τις διεθνείς συνθήκες, είναι αφελές να πιστεύει κάποιος πως αυτός είναι αξιόπιστος τρόπος για να μην αποκαλυφθεί ο πραγματικός μέτοχος και η διαδρομή των χρημάτων.

6. Δεδομένου ότι ο μέτοχος και μοναδικός εργαζόμενος – διευθύνων την Βρετανική εταιρεία θα παραμένει στην Ελλάδα, σε περίπτωση που αυτό αποκαλυφθεί, η ελληνική φορολογική διοίκηση θα απαιτήσει να φορολογηθεί και στην Ελλάδα για το σύνολο των κερδών της εταιρείας του Η.Β., ενώ δεν θα μπορεί να εκπέσει τον εκεί καταβληθέντα φόρο.

Πηγή: e-forologia.gr

Αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies, όπως περιγράφονται στην Πολιτική μας σχετικά με τα cookies. Aν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, παρακαλώ πατήστε «Συμφωνώ». Εάν αρνηθείτε την χρήση των cookies, τότε αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως σχεδιάστηκε, λόγω της μη διαθεσιμότητας των cookies.

Διαβάστε την πολιτική μας σχετικά με τα cookies

ΣΥΜΦΩΝΩ