Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών - LSA.gr

Ερώτημα: Ασφαλιστική αντιμετώπιση συνταξιούχου διαχειριστή ΕΠΕ & ΙΚΕ

0
0
0
s2smodern

Ερώτημα: Εταίρος και διαχειριστής σε ΕΠΕ ή σε ΙΚΕ, αν αποφασίσει να πάψει να είναι διαχειριστής μπορεί να καταθέσει αίτηση για συνταξιοδότηση παραμένοντας απλά εταίρος?
Αν ναι, για τα μερίσματα που τυχόν εισπράττει θα καταβάλλει ΕΦΚΑ?

Συνοπτική Απάντηση

Εφόσον ο συνταξιούχος θα αναλάβει εργασία ή θα αποκτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. θα υποστει περικοπή στις συντάξιμες αποδοχές του

Πλήρης Απάντηση

1. Περικοπή Σύνταξης

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 1. «Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα. Για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου.»

Οι συνταξιούχοι της παραπάνω παραγράφου υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν να δηλώσουν τούτο στον φορέα κύριας ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και στο ΕΤΕΑ ή στον φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον οποίο συνταξιοδοτούνται. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε να του παρακρατηθεί, κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή της αυτοαπασχόλησής του, που επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 4,56%, ο δε Ε.Φ.Κ.Α. δικαιούται να συμψηφίζει το ποσό με μελλοντικές συντάξεις και μέχρι του ύψους του 1/4 της συντάξεως.
Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 οι παραπάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή για όσους θα αναλάβουν εργασία ή θα αυτοαπασχοληθούν, γενικά, από την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 (σ.σ.12/5/2016) και εντεύθεν.

2. Εταίρος ΕΠΕ

Οι εταίροι ΕΠΕ έχουν ασφαλιστέα ιδιότητα (ανεξάρτητα αν έχουν και την ιδιότητα του διαχειριστή ή όχι) ως πρόσωπα που είχαν υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ και αυτή τους η υποχρέωση αφορά και τον Ν.4387/2016.
Βάση υπολογισμού των εισφορών για τους εταίρους ΕΠΕ είναι το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Το ασφαλιστέο εισόδημα είναι τα μερίσματα που λαμβάνει από την εταιρεία. Ασφαλίζονται σε ποσοστό 26,95%, όπως οι αυτοαπασχολούμενοι ασφαλισμένοι σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4387/2016.

3. Εταίρος ΙΚΕ

Μέχρι πρότινος γνωρίζαμε πως για την ιδιότητα του ως εταίρος της ΙΚΕ δεν θα καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, παρά μόνο αν πρόκειται για τον μοναδικό εταίρο Μονοπρόσωπης ΙΚΕ (άρθρο 39 Ν.4387/2016). Αυτή η θέση προέκυψε τόσο από ερμηνεία των σχετικών διατάξεων και εγκυκλίων, όσο και από προφορική επικοινωνία από στελέχη του ΕΦΚΑ, αλλά και από δηλώσεις εκπροσώπων του Υπουργείου Εργασίας.

Μετά από σχετική έρευνα και επικοινωνία που είχαμε πρόσφατα με στελέχη του Υπουργείου, ώστε να γίνει επιβεβαίωση της ερμηνείας μας, δυστυχώς, αντί να επιβεβαιώσει τα όσα γνωρίζαμε έως τώρα, δημιούργησε προβλήματα και έθεσε νέα θέματα ερμηνείας.
Η απάντηση του Υπουργείου στο παραπάνω θέμα είναι ότι όταν κάποιος έχει την ιδιότητα του του Εταίρου  πχ σε μια ΙΚΕ τότε και στο εισόδημα από τα μερίσματα επιβάλλεται ασφαλιστική εισφορά.
Υπάρχουν ακόμη και διαφορετικές προσεγγίσεις ανάμεσα σε υπηρεσίες του υπουργείου για το θέμα αυτό και ελπίζουμε άμεσα να υπάρξει κάποια γραπτή απάντηση που να διευκρινίζει το θέμα προς αποφυγή αντιφάσεων ανάμεσα στην νομοθεσία και την πρακτική.

Σε σχέση με το ερώτημά σας, κατά την άποψή μας εφόσον ο συνταξιούχος θα αναλάβει εργασία ή θα αποκτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. θα υποστει περικοπή στις συντάξιμες αποδοχές του. Η κάθε περίπτωση ασφάλισης που αναφέρετε θα πρέπει να εξετασθεί μεμονωμένα με κριτήριο αν είναι υπακτέα ή όχι στην ασφάλιση στου ΕΦΚΑ.

Πηγή: e-forologia.gr

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ