Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών - LSA.gr

Φορολογικές δηλώσεις: Έκπτωση φόρου για όσους προβούν σε δωρεές

Του Γιώργου Λαμπίρη

Τη δυνατότητα να μειώσουν το φόρο εισοδήματος, που υποχρεούνται να αποδώσουν μετά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, έχουν όσοι φορολογούομενοι προχωρήσουν σε χρηματική δωρεά προς το Δημόσιο. Πρόκειται για δωρεές προς πανεπιστημιακά ιδρύματα, γηροκομεία, νοσοκομεία, ιερούς ναούς, φορείς που εκπληρώνουν κοινωφελείς σκοπούς, όπως είναι τα ιδρύματα ή τα κληροδοτήματα, καθώς και άλλες ανάλογες περιπτώσεις.

Προϋποθέσεις για να ισχύει η έκπτωση φόρου

Προϋπόθεση για να ισχύσει η έκπτωση φόρου, με βάση την οποία η φορολογική κλίμακα μειώνεται κατά το 10% των χρηματικών δωρεών, είναι να υπερβαίνουν τα 100 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό των δωρεών, δεν μπορεί να ξεπερνάει το 5% του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος.

Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη δωρεά

Για να μπορέσει κάποιος να αποδείξει, ότι έχει πραγματοποιήσειότι έχει όντως προβεί στη συγκεκριμένη δωρεά, και να αναγνωριστεί το ποσό της δαπάνης, απαιτούνται τα εξής δικαολογητικά:

-Απόδειξη είσπραξης του ποσού της δωρεάς, το οποίο εκδίδεται από το πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο υφίσταται ειδικός λογαριασμός του νομικού προσώπου για το συγκεκριμένο σκοπό. Η απόδειξη θα πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του δωρητή καθώς και εκείνου που δέχεται τη δωρεά, το ποσό της δωρεάς αριθμητικώς και ολογράφως, την ημερομηνία κατάθεσής και την υπογραφή του δωρητή, κατά περίπτωση.

- Απαιτείται επίσης βεβαίωση ή αντίγραφο από το νόμιμο εκπρόσωπο του δωρεοδόχου, από την οποία να προκύπτει η αποδοχή της δωρεάς και η καταχώρηση του ποσού στα επίσημα βιβλία του φορέα, ο οποίος τη δέχεται.

-Σε περίπτωση δωρεάς χρηματικών ποσών με όρο, απαιτείται βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου από την οποία να προκύπτει το ύψος του καθαρού προϊόντος που περιέρχεται στον δωρεοδόχο.

Παροχή επιπλέον δικαιολογητικών

Παρόλ’ αυτά, η ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο δωρητής, έχει δικαίωμα να του ζητήσει να υποβάλλει επιπλέον στοιχεία, τα οποία να αποδεικνύουν ότι η δωρεά εκπληρώνει μη κερδοσκοπικό – κοινωφελή σκοπό.

Δωρεά σε κοινωφελή ιδρύματα του εξωτερικού

Για περιπτώσεις δωρεών σε φορείς, οι οποίοι έχουν έδρα σε άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εάν δεν προκύπτει από τα παραπάνω δικαιολογητικά ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της δωρεάς, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι αποδέκτες του ποσού εκπληρώνουν κοινωφελή σκοπό.


Πηγή: Φορολογικά Νέα

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ