fbpx
Skip to main content

Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών - LSA.gr

Ερώτημα: Τεχνικό έργο σε κράτος μέλος ΕΕ

 Ερώτημα: Ημεδαπή επιχείρηση θα παράξει τεχνικό έργο στις εγκαταστάσεις νομικού προσώπου στη Σλοβακία.
α) Υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 3%;
β) Υποχρεούται σε υποβολή κατάστασης συμφωνητικού παρ. 16, αρθ. 8 του Ν.1882/1990;
γ) Θα χρειαστεί να ορίσουμε φορολογικό αντιπρόσωπο ώστε να αποδοθεί ΦΠΑ και αν ναι με συντελεστή Σλοβακίας;
δ) Από πλευράς φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να αποδοθεί κάποιος φόρος στη Σλοβακία ή το εισόδημα θα φορολογηθεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα ;

Απάντηση:
1. Φορολογία Φ.Π.Α
1.1. Τόπος Φορολογίας. Με τη διάταξη της >παρ. 4 του άρθρου 14 του ΦΠΑ, ο τόπος παροχής υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα, είναι ο τόπος που βρίσκεται το ακίνητο. Συνεπώς, ανεξάρτητα από τον τόπο που έχει την έδρα του ο παρέχων την υπηρεσία, η παροχή υπηρεσίας υπάγεται σε φόρο στο άλλο Κράτος Μέλος, εφόσον το ακίνητο βρίσκεται στο κράτος αυτό.

Το κριτήριο αυτό αφορά τις υπηρεσίες που είναι συναφείς με ένα ορισμένο ακίνητο. Οι διατάξεις αυτές δεν έχουν περιοριστική αναφορά και ερμηνεύονται με την ευρεία και όχι με τη στενή έννοια του όρου ακίνητα. Κατά συνέπεια, ως ακίνητο θεωρείται κάθε κατασκευή και κάθε τεχνικό έργο.

Κατά τα παραπάνω, τόπος φορολογίας της πράξης που αναφέρεστε είναι ο τόπος που βρίσκεται το ακίνητο (Σλοβακία), είτε θεωρηθεί ως παροχή υπηρεσιών, είτε ως παράδοση αγαθού κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΦΠΑ.

1.2 Ορισμός Φορολογικού αντιπροσώπου. Η υποχρέωση ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου για τη διεκπεραίωση τυχόν υποχρεώσεων, καθορίζεται από το εσωτερικό φορολογικό δίκαιο της άλλης χώρας, ανάλογα με τις νομικές και τεχνικές λεπτομέρειες ενσωμάτωσης των σχετικών Οδηγιών της ΕΕ για τον ΦΠΑ. Γενικά προϋπόθεση ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου είναι η μη απόκτηση μόνιμης εγκατάστασης.

1.3 Επιστροφή Φ.Π.Α. Ο ΦΠΑ που επιβαρύνεται η ελληνική επιχείρηση στη Σλοβακία όταν δεν αποκτάται μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα αυτή, μπορεί να επιστραφεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην εγκύκλιο ΠΟΛ 1003/2010.

2. Φορολογία Εισοδήματος

2.1 Μόνιμη εγκατάσταση. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 1838/1990, ένα εργοτάξιο ή ένα έργο κατασκευής ή εγκατάστασης συνιστά μόνιμη εγκατάσταση μόνο αν διαρκεί περισσότερο από εννέα (9) μήνες.

2.2 Φορολογία κερδών επιχειρήσεων. Στο άρθρο 7 της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Ν.1838/1990) αναφέρεται ότι τα κέρδη επιχείρησης με έδρα την Ελλάδα, φορολογούνται στην Ελλάδα, εκτός και αν η επιχείρηση διεξάγει εργασίες στο άλλο Κράτος μέσω μόνιμης εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή τα κέρδη μπορούν να φορολογούνται στο άλλο Κράτος, μόνο ως προς το μέρος που προέρχεται από τη μόνιμη εγκατάσταση (παρ. 1 άρθρου 7).

Ειδικότερα το άρθρο 7 αναφέρει: « 1. Tα κέρδη επιχείρησης του ενός Συμβαλλόμενου Kράτους φορολογούνται μόνο στο Kράτος αυτό, εκτός αν η επιχείρηση διεξάγει εργασίες στο άλλο Συμβαλλόμενο K ράτος μέσω μιάς μόνιμης εγκατάστασης σ’αυτό. Eάν η επιχείρηση διεξάγει εργασίες κατ’αυτόν τον τρόπο, τα κέρδη της επιχείρησης μπορούν να φορολογούνται στο άλλο Kράτος, αλλά μόνο ως προς το τμήμα αυτών το οποίο προέρχεται από τη μόνιμη αυτή εγκατάσταση.
2. Tηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3, εάν μία επιχείρηση του ενός Συμβαλλόμενου Kράτους διεξάγει εργασίες στο άλλο Συμβαλλόμενο Kράτος μέσω μόνιμης εγκατάστασης σ’αυτό, τότε σε καθένα από τα Συμβαλλόμενα Kράτη αποδίδονται στη μόνιμη αυτή εγκατάσταση τα κέρδη που υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιούσε, αν αυτή ήταν μια διαφορετική και ανεξάρτητη επιχείρηση που ασχολείται με την ίδια ή με παρόμοια δραστηριότητα κάτω από τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες και που ενεργεί τελείως ανεξάρτητα από την επιχείρηση της οποίας αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση.
3. Kατά τον καθορισμό των κερδών μιας μόνιμης εγκατάστασης εκπίπτουν τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων και των διοικητικών και γενικών διαχειριστικών εξόδων, που πραγματοποιούνται για τους σκοπούς της μόνιμης εγκατάστ ασης είτε στο Kράτος στο οποίο βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση είτε αλλού.
4. Eφ’ όσον συνηθίζεται σ’ένα Συμβαλλόμενο Kράτος τα κέρδη που προέρχονται από κάποια μόνιμη εγκατάσταση να καθορίζονται με βάση τον καταμερισμό των συνολικών κερδών της επιχείρησ ης στα διάφορα τμήματά της, οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν εμποδίζουν καθόλου το Kράτος αυτό να καθορίζει τα φορολογητέα κέρδη μ’αυτόν τον καταμερισμό, όπως συνηθίζεται παρ’ όλα αυτά, όμως, η χρησιμοποιούμενη μέθοδος καταμερισμού πρέπει να είναι τέτοια, ώστε το αποτέλεσμα να συμφωνεί με τις αρχές που περιέρχονται στο παρόν άρθρο.
5. Kανένα κέρδος δεν θεωρείται ότι ανήκει σε μόνιμη εγκατάσταση για το λόγο ότι η μόνιμη εγκατάσταση έκανε απλή αγορά αγαθών ή εμπορευμάτων για την επιχείρηση.
6. Για τους σκοπούς των προηγούμενων παραγράφων, τα κέρδη που προέρχονται από τη μόνιμη εγκατάσταση καθορίζονται με την ίδια μέθοδο κάθε χρόνο, εκτός αν υπάρχουν βάσιμοι και επαρκείς λόγοι να καθορίζονται διαφορετικά.
7. Στις περιπτώσεις που στα κέρδη περιλαμβάνον ται στοιχεία εισοδήματος για τα οποία γίνεται ιδιαίτερη μνεία σ’άλλα άρθρα της παρούσας Συμφωνίας, τότε οι διατάξεις των άρθρων εκείνων δεν επηρεάζονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου».

Περαιτέρω, η φορολόγηση του εισοδήματος των επαγγελματικών υπηρεσιών ρυθμίζεται από το άρθρο 14 της σχετικής Σύμβασης, στο οποίο αναφέρεται:

1. Eισόδημα που αποκτάται από κάτοικο του ενός Συμβαλλόμενου Kράτους για επαγγελματικές υπηρεσίες ή άλλες δραστηριότητες μη εξαρτημένου χαρακτήρα φορολογείται μόνο σ’αυτό το Kράτος, εκτός αν αυτός διατηρεί κατά συνήθη τρόπο καθορισμένη βάση στο άλλο Συμβαλλόμενο Kράτος για το σκοπό της άσκησης των δραστηριοτήτων του. Aν αυτός διατηρεί μια τέτοια καθορισμένη βάση, το εισόδημα μπορεί να φορολογείται στο άλλο Συμβαλλόμενο Kράτος αλλά μόνο κατά το ποσό που ανήκει σ’αυτήν την καθορισμένη βάση.
2. O όρος «επαγγελματικές υπηρεσίες» περιλαμβάνει ειδικά με εξαρτημένες επιστημονικές, φιλολογικές, καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές ή διδακτικές δραστηριότητες, όπως επίσης και τις μη εξαρτημένες δραστηριότητες των γιατρών, δικηγόρων, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, οδοντιάτρων και λογιστών.

2.2 Εξάλειψη διπλής Φορολογίας. Η εξάλειψη της διπλής φορολογίας, στην Ελλάδα συντελείται με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 22 της Σύμβασης, όπου αναφέρεται:
«1. Στην Eλλάδα, η διπλή φορολογία θα αποφεύγεται με τον ακόλουθο τρόπο: Στις περιπτώσεις που κάτοικος Eλλάδας αποκτά εισόδημα το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της Συμφωνίας, μπορεί να φορολογείται στην Tσεχοσλοβακία, η Eλλάδα χορηγεί έκπτωση από το φόρο εισοδήματος του κατοίκου αυτού ποσό ίσο με το φόρο που καταβλήθηκε στην Tσεχοσλοβακία. H έκπτωση όμως αυτή δεν υπερβαίνει το τμήμα εκείνο του (ελληνικού φόρου) υπολογιζομένου πριν από την έκπτωση, το οποίο (τμήμα φόρου) αναλογεί στο εισόδημα που μπορεί να φορολογείται στην Tσεχοσλοβακία».

2.3 Συνοψίζοντας, εάν η ελληνική τεχνική επιχείρηση δεν αποκτά μόνιμη εγκατάσταση στην Σλοβακία, το καθαρό εισόδημα που αποκτάται από την εκτέλεση του έργου εκεί φορολογείται στην Ελλάδα. Σε διαφορετική περίπτωση, δύναται να φορολογηθεί και στη Σλοβακία, οπότε στην περίπτωση αυτή για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 της Σύμβασης.

 3. Εφόσον, πρόκειται για έργο που εκτελείται στην αλλοδαπή και η αμοιβή καταβάλλεται από εγκαταστημένο στην αλλοδαπή, δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου 3% με βάση τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 του ΚΦΕ.

 4. Η σύμβαση που καταρτισθεί μεταξύ των δυο μερών υποβάλλεται, σύμφωνα με την 1065606/7222/ΔΕ-Β΄ (ΦΕΚ 951 Β΄/31.7.2000) και την ΔΕΛ Β 1009011 2015.

Πηγή: e-forologia.gr

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.