fbpx
Skip to main content

Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών - LSA.gr

Αποφάσεις Α.1013/2020 & Α.1012/2020: ΦΠΑ στα ακίνητα

ΦΕΚ Β 87/24-01-2019  

Α.1013/2020 Καθορισμός διαδικασίας διακανονισμού έκπτωσης ΦΠΑ για ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1 του άρθρου 33 και 11 α του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τον ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α΄), με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών με απόφασή του να ρυθμίζει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή των παραγράφων αυτών,
β) των παρ. 4α του άρθρου 6, 7 του άρθρου 31, 1 του άρθρου 33 και 11 α του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τον ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α΄),
γ) του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013 - ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ2/9-7-2019 (ΦΕΚ 2901 Β΄) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
4. Την 339/18-07-2019 (ΦΕΚ 3051/τ.Β΄/26-7-2019)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο», όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 με το οποίο συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.
6. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 968 Β΄)
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», όπως ισχύει.
7. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας για τον διακανονισμό έκπτωσης ΦΠΑ για ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στην παράδοσή τους.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),αποφασίζουμε:
9. Ορίζουμε τη διαδικασία διακανονισμού έκπτωσης ΦΠΑ για ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ ως κάτωθι:

Άρθρο 1
Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ για τον διακανονισμό της έκπτωσης

1. Κατά τον χρόνο παράδοσης ακινήτου που έχει υπαχθεί στο καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ, διακανονίζεται ο εκπεσθείς φόρος που αντιστοιχεί στο ακίνητο που παραδίδεται, όπως αυτός προκύπτει κατά τον χρόνο της αναστολής και σύμφωνα με την υποβληθείσα κατάσταση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4α του Κώδικα ΦΠΑ.

2. Ο φόρος που οφείλεται λόγω διακανονισμού καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ κατά τον χρόνο παράδοσης και οπωσδήποτε πριν την υποβολή δήλωσης μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς.

3. Η έκτακτη δήλωση υποβάλλεται, σε έντυπη μορφή, στο τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους της ΔΟΥ, που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης, δωρεάς ή γονικής παροχής, σε τρία αντίτυπα με χρήση του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ Φ2 050.

4. Το προς καταβολή ποσό αναγράφεται στον οικείο κωδικό της δήλωσης και στο πεδίο «Σημειώσεις» αυτής αναγράφεται η φράση «ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ», με τη συμπλήρωση της φράσης με τη διεύθυνση και τα στοιχεία του ακινήτου για το οποίο υποβάλλεται η δήλωση.

 

Άρθρο 2
Παραλαβή δήλωσης ΦΠΑ για τον διακανονισμό της έκπτωσης και βεβαίωση εξόφλησης οφειλόμενου φόρου

1. Με την υποβολή της δήλωσης επιβεβαιώνεται η ορθότητα του προς διακανονισμό φόρου σύμφωνα με την κατάσταση αδιάθετων ακινήτων, που έχει υποβληθεί, χωρίς περαιτέρω ελεγκτικές επαληθεύσεις και η δήλωση παραλαμβάνεται. Με την παραλαβή της δήλωσης βεβαιώνεται η οφειλή και χορηγείται ταυτότητα οφειλής.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή δήλωσης φόρου μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς ακινήτου, το οποίο έχει υπαχθεί στην αναστολή της παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ, είναι να βεβαιωθεί από το τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους σε συνεργασία με το τμήμα Εσόδων της ΔΟΥ που υποβλήθηκε η έκτακτη δήλωση, επί του σώματος και των τριών αντιτύπων αυτής, ότι ο φόρος καταβλήθηκε, αναγράφοντας τη φράση «.Καταβλήθηκε ο προς διακανονισμό φόρος για το ακίνητο ο οποίος βεβαιώθηκε με τον αριθμ. /…/…/20… Χρηματικό Κατάλογο της Υπηρεσίας, με γραμμή ΧΚ και ΑΤΒ/...../....../20...». Στον υποκείμενο στον φόρο επιστρέφονται τα δυο αντίτυπα της δήλωσης ΦΠΑ, ένα για το αρχείο του και ένα για να συνυποβληθεί με τη δήλωση φόρου μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς που θα ακολουθήσει, με αναγραφή των ενδείξεων «ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟ» και «ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ», αντίστοιχα.
Επιπλέον, επιμέλεια του τμήματος Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους αποστέλλεται άμεσα φωτοαντίγραφο της παραπάνω δήλωσης στη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης ΦΠΑ του υποκειμένου προκειμένου να συσχετιστεί με το φάκελό του.

3. Δεν παραλαμβάνεται δήλωση φόρου μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς ακινήτου, το οποίο έχει υπαχθεί στην αναστολή της παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ, εφόσον με αυτή δεν συνυποβάλλεται το αντίτυπο της έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ επί της οποίας βεβαιώνεται ότι ο προς διακανονισμό φόρος για το συγκεκριμένο ακίνητο που μεταβιβάζεται έχει καταβληθεί.

Άρθρο 3
Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής στην περίπτωση ματαίωσης παράδοσης ακινήτου

1. Σε περίπτωση που είτε ματαιωθεί η υπογραφή του συμβολαίου ή δεν υποβληθεί εν τέλει η δήλωση φόρου μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς, ο φόρος που καταβλήθηκε ή βεβαιώθηκε με βάση έκτακτη δήλωση που υποβλήθηκε για τον διακανονισμό του φόρου για ακίνητο το οποίο έχει υπαχθεί σε αναστολή εφαρμογής ΦΠΑ, διαγράφεται/επιστρέφεται, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων, από την ΔΟΥ από την οποία παρελήφθη η έκτακτη δήλωση με την διαδικασία της επόμενης παραγράφου.

2. Ο υποκείμενος υποβάλλει τροποποιητική έκτακτη δήλωση σε έντυπη μορφή με τροποποίηση του οικείου κωδικού της δήλωσης με την οποία δημιουργείται, κατά περίπτωση, αίτημα επιστροφής ή αίτημα διαγραφής της οφειλής. Με τη δήλωση αυτή συνυποβάλλονται τα δύο αντίτυπα της αρχικής έκτακτης δήλωσης που έχουν δοθεί στον υποκείμενο στον φόρο, ένα για το αρχείο του και ένα για να συνυποβληθεί με τη δήλωση φόρου μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς.

3. Για την επιστροφή του φόρου που προκύπτει με την τροποποιητική δήλωση αυτή, ο Προϊστάμενος του τμήματος Συμμόρφωσης της αρμόδιας ΔΟΥ για την παραλαβή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης, δωρεάς ή γονικής παροχής βεβαιώνει επί του σώματος της έκτακτης δήλωσης κατά περίπτωση είτε ότι δεν υποβλήθηκε δήλωση φόρου μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς για το συγκεκριμένο ακίνητο, είτε ότι η δήλωση φόρου για την μεταβίβαση, που υποβλήθηκε, δεν χρησιμοποιήθηκε υπό την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί στην Υπηρεσία αυτή το αντίγραφο της δήλωσης που προοριζόταν για την σύνταξη συμβολαίου, με βεβαίωση πάνω στο σώμα της από τον συμβολαιογράφο ότι το συμβόλαιο δεν συνετάγη.

4. Εντός 10 ημερών από την υποβολή της τροποποιητικής έκτακτης δήλωσης, χωρίς περαιτέρω ελεγκτικές επαληθεύσεις, εκδίδεται ΑΦΕΚ για την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου. Για τον υπολογισμό του τόκου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4174/2013.

5. Σε κάθε περίπτωση που επιστρέφεται φόρος κατά τα αναγραφόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, θα διαβιβάζονται στη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης ΦΠΑ του υποκειμένου, αντίγραφο της τροποποιητικής έκτακτης δήλωσης προς ενημέρωση του φακέλου του υποκειμένου.

Άρθρο 4
Για δηλώσεις που έχουν υποβληθεί έως τη δημοσίευση της παρούσας ακολουθείται η ως άνω διαδικασία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Α.1012/2020 Διαδικασία χορήγησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα, σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ.

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 5 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄), όπως τέθηκε και ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201/τ.Α΄/ 12-12-2019), η οποία εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Οικονομικών να ορίζει κάθε διαδικαστικό θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού,
β) της παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/ 2000, ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει μετά την παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201/τ.Α΄/12-12-2019).
2. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ2/9-7-2019 (ΦΕΚ 2901 Β΄) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
4. Την 339/18-07-2019 (ΦΕΚ 3051/τ.Β΄/26-7-2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο», όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 με το οποίο συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.
6. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1006/2013 (ΦΕΚ 19/τ.Β΄/2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
«Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως ισχύει.
7. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας για τη χορήγηση αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα, σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201/τ.Α΄/12-12-2019).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τη διαδικασία χορήγησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα, που προβλέπεται από την παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, ως κάτωθι, αποφασίζουμε:


Άρθρο 1
Υποβολή αίτησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα

1. Με αίτηση του υποκειμένου στο φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση, όπως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι, που υποβάλλεται στο Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους της ΔΟΥ που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου που αφορά η αίτηση αναστολής, χορηγείται αναστολή εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα των παρ. 1 και 2α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000).

2. Ο υποκείμενος υποβάλλει συνημμένα με την αίτησή του τα παρακάτω:
α) κατάσταση, όπως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ II, που περιλαμβάνει όλα τα αδιάθετα ακίνητα του υποκειμένου ανά οικοδομική άδεια, με το ποσοστό σε χιλιοστά επί του οικοπέδου που αντιστοιχεί σε κάθε ακίνητο, το σύνολο του φόρου εισροών ανά οικοδομή και το φόρο που αντιστοιχεί στην κάθε ιδιοκτησία προς διακανονισμό. Η αίτηση αναστολής καταλαμβάνει το σύνολο των αδιάθετων ακινήτων του υποκειμένου από όλες τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί έως το χρόνο της αίτησης αναστολής. Άδεια που τυχόν εκδίδεται, είτε μετά την αίτηση αναστολής και μέχρι την έκδοση της απόφασης αναστολής, είτε μετά την έκδοση της απόφασης αναστολής, δεν καταλαμβάνεται από την αναστολή και απαιτείται νέα αίτηση, για την ένταξη της εν λόγω άδειας σε αναστολή,
β) αντίγραφο των τελευταίων εγγραφών από το βιβλίο κοστολογίου, από όπου προκύπτει το σύνολο του φόρου εισροών, μέχρι το χρόνο της αίτησης αναστολής.

3. Ο υποκείμενος υποβάλλει την αίτηση εντός 6 μηνών από τις 12-12-2019 για άδειες ήδη εκδοθείσες μέχρι την ημερομηνία αυτή ενώ για άδειες που εκδίδονται μετά την ημερομηνία αυτή, η αίτηση υποβάλλεται εντός 6 μηνών από την έκδοση της άδειας.

Άρθρο 2
Απόφαση χορήγησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα

1. Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ στην οποία υποβάλλεται η αίτηση αναστολής παραλαμβάνει την αίτηση, χορηγεί αριθμό πρωτοκόλλου και διαπιστώνει ότι υπάρχει συνημμένα η κατάσταση αδιάθετων ακινήτων καθώς και αντίγραφο από το βιβλίο κοστολογίου. Περαιτέρω, διαπιστώνει ότι το ποσό του συνολικού φόρου εισροών

από το αντίγραφο του βιβλίου κοστολογίου συμπίπτει με αυτό που αναγράφεται στην κατάσταση των αδιάθετων ακινήτων και ότι έχει υπολογιστεί ορθά το ποσό προς διακανονισμό. Ο ανωτέρω υπολογισμός διενεργείται με βάση τα αρχεία που υποβάλλονται με την αίτηση αναστολής χωρίς περαιτέρω ελεγκτικές επαληθεύσεις.

2. Εντός 10 ημερών από την παραλαβή της αίτησης και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών ο προϊστάμενος της ΔΟΥ εκδίδει απόφαση, όπως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ III, σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων ένα χορηγείται στον υποκείμενο και ένα παραμένει στη ΔΟΥ. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναστολής. Από το αντίτυπο που φυλάσσεται στη ΔΟΥ, αποστέλλεται ακριβές αντίγραφο στη ΔΟΥ του ακινήτου μαζί με αντίγραφο της κατάστασης αδιάθετων ακινήτων προκειμένου να συσχετιστεί με το φάκελο του υποκειμένου. Εφόσον στην κατάσταση περιλαμβάνονται ακίνητα χωρικής αρμοδιότητας παραπάνω της μιας ΔΟΥ, αποστέλλεται ακριβές αντίγραφο της απόφασης με συνημμένο αντίγραφο της κατάστασης σε κάθε ΔΟΥ.

3. Η απόφαση αναστολής καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο «Αποφάσεων χορήγησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ σε ακίνητα», ως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IV το οποίο θα τηρείται στο Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους.

4. Ο υποκείμενος δηλώνει στο Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της ΔΟΥ, τη μεταβολή των εγκαταστάσεων της επιχείρησης του που έχουν δηλωθεί στο Φορολογικό Μητρώο ως «ακίνητα του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ» σε «υπό αναστολή ακίνητα του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1006/2013 (ΦΕΚ 19/τ.Β΄/2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων όπως ισχύει, συνυποβάλλοντας (σε αντίγραφο) την απόφαση της αναστολής ως δικαιολογητικό.

A1012 2020001

A1012 2020002

A1012 2020003

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.