Λ.Σ.Α.: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ 01.04.2021- MyDATA Διαβίβαση παραστατικών

0
0
0
s2smodern

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ 01/04/2021 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

MyDATA: Διαβίβαση παραστατικών

 

Από 01/04/2021 θα είναι υποχρεωτική η διαβίβαση παραστατικών από όλες σχεδόν τις οντότητες. Η μη διαβίβαση των παραστατικών θα επιφέρει την επιβολή προστίμου.

Παρακάτω παρουσιάζονται σε πίνακες οι υποχρεώσεις που θα υπάρχουν για επιτηδευματίες αλλά και τους  λογιστές των οντοτήτων:

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕΚΔΟΤΗΣ

ΠΑΡΟΧΟΣ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΣΗΣ

(1)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ERP

(2)

ΕΙΔΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

(3)

Φ.Η.Μ.

(4)

Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 1002/2014

(5)

ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΟΥ Η ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ "ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ" (ΘΑ ΟΡΙΣΘΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ). Ανεξάρτητα λογιστικού συστήματος και υποχρέωσης ή όχι ΦΠΑ

"ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ"(ΘΑ ΟΡΙΣΘΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ). Τα δεδομένα διαβιβάζονται εντός πέντε ημερών από την έκδοση τους.

"ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 20η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ" *1

 Εξαιρετικά, για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, οι οντότητες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), η Ε.Υ.Δ.Α.Π., οι λοιπές οντότητες πώλησης ύδατος μη ιαματικού, οι οντότητες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, οι οντότητες εκμεταλλευτές διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η Τράπεζα της Ελλάδος διαβιβάζουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, συγκεντρωτικά, στον ίδιο, ως άνω, οριζόμενο χρόνο, ανά περίπτωση.

ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

Η ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ "ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ" (ΘΑ ΟΡΙΣΘΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ). Ανεξάρτητα απο την τήρηση λογιστικού συστήματος και υποχρέωσης ή όχι ΦΠΑ

 

*1. Δυνατότητα επιλογής No3 έχουν αποκλειστικά οι οντότητες:

α. Που έχουν απλογραφικά βιβλία και δεν υπερβαίνουν ένα από τα δύο όρια : τα όρια των ακαθαρίστων εσόδων που ορίζονται από την περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν.2873/2000 ή τα 50 τιμολόγια χονδρικής με την στενή έννοια κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Εξαιρετικά για το 2020 και 2021 τα ακαθάριστα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και 2019 αντίστοιχα.

β. Που εκδίδουν έως 50 τιμολόγια πώλησης (διπλογραφικά). Εξαιρετικά για το 2020 και 2021 λαμβάνεται υπόψη το πλήθος των τιμολογίων που έχουν υποβληθεί με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών ΜΥΦ.

 

ΕΚΔΟΤΗΣ

ΠΑΡΟΧΟΣ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΣΗΣ

(1)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ERP

(2)

ΕΙΔΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

(3)

Φ.Η.Μ.

(4)

Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 1002/2014

(5)

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

 Η ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ "ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ"(ΘΑ ΟΡΙΣΘΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ).

"ΟΧΙ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ" (ΘΑ ΟΡΙΣΘΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ).

Αν οι οντότητες υπάγονται στην 1002/2014 τότε υποχρεούνται στην διαβίβαση της απόδειξης μία μία δηλ. ανά στοιχείο λιανικής. Τα δεδομένα θα διαβιβάζονται εντός πέντε ημερών από την έκδοση τους (δεν ισχύει για τα καύσιμα).

"ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 20η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ" *1  Εξαιρετικά, για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, οι οντότητες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), η Ε.Υ.Δ.Α.Π., οι λοιπές οντότητες πώλησης ύδατος μη ιαματικού, οι οντότητες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, οι οντότητες εκμεταλλευτές διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η Τράπεζα της Ελλάδος διαβιβάζουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, συγκεντρωτικά, στον ίδιο, ως άνω, οριζόμενο χρόνο, ανά περίπτωση.

ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΦΗΜ ΜΕ ΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε,  ΔΙΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ, ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ Η ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΚΑΥΣΙΜΑ) ΔΗΛ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ.

 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ 2021 ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΜΑΡΙΝΕΣ Η ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΙΑΤΡΟΥ κ.α .

 ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε          Η ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ "ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ" (ΘΑ ΟΡΙΣΘΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ). Ανεξάρτητα απο την τήρηση λογιστικού συστήματος και υποχρέωσης ή όχι ΦΠΑ

  

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΛΗΠΤΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η' ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΟΣ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΣΗΣ

(1)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ERP ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ  ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

(2)

ΕΙΔΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

(3)

Φ.Η.Μ.

(4)

 

α) Συναλλαγών με μη υπόχρεη οντότητα της αλλοδαπής, όπως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, εισαγωγές από τρίτες χώρες και λήψεις υπηρεσιών (ενδοκοινοτικές, τρίτων χωρών)

β) Λήψης παραστατικών λιανικής από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όπως κοινόχρηστα, συνδρομές, λιανικές συναλλαγές αλλοδαπής,

γ) Συναλλαγών που αφορούν σε πώληση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, ύδατος μη ιαματικού (Ε.Υ.Δ.Α.Π., λοιποί πάροχοι κ.λπ.), καθώς και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών οι οντότητες εκμεταλλευτές διοδίων και συνδρομητικής τηλεόρασης και εκμεταλλευτές διοδίων,

δ) Συναλλαγών με τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και την Τράπεζα της Ελλάδος,

ε) Παραστατικά καταβολής εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία, όπως αυτά που εκδίδονται από τον ΕΦΚΑ

ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ Ο ΛΗΠΤΗΣ. ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ. ΟΙ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ)

ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ Ο ΛΗΠΤΗΣ. ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ. ΟΙ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ)

ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΛΗΠΤΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η' ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΟΣ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΣΗΣ

(1)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ERP ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

(2)

ΕΙΔΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

(3)

Φ.Η.Μ.

(4)

 

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 4  και περ. στ΄ παρ. 3 ΑΡΘΡΟ 5 Μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τον εκδότη.

ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΝΤΟΣ 2 ΜΗΝΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΡΟΥΝΤΩΝ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΝΤΟΣ 2 ΜΗΝΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΡΟΥΝΤΩΝ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 
 
 
 
 
 
 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ

ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ

ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 
 
 
 
 
 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 
 
 
 
 

 


 

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Α) Χρονικού διαστήματος 01/10/2020-31/12/2020 η διαβίβαση μέχρι 28/02/2021

Β) Χρονικού διαστήματος 01/01/2021-31/03/2021 η διαβίβαση μέχρι 31/12/2021

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 71ΣΤ//4172/2013

Στοιχεία που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν από 1-1-2020-21/12/2020 διαβιβάζονται μέχρι 28/02/2021

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΚΔΟΤΗ

Α) Στοιχεία που έχουν εκδοθεί μέχρι 31/12/2020-> δύναται να διαβιβάζονται από τον λήπτη κατά το χρονικό διάστημα από 01/03/2021-31/03/2021

Ο εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει τις συναλλαγές έως 30/04/2021.

 Β) Στοιχεία που έχουν εκδοθεί μέχρι 31/03/2021-> δύναται να διαβιβάζονται από τον λήπτη από 01/11/2021-30/11/2021

Ο εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει τις συναλλαγές έως 31/12/2021

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Λογιστικά Στοιχεία εκδοθέντα 01/10/2020-31/12/2020 δύναται να διαβιβάζονται έως 28/02/2021

Λογιστικά Στοιχεία εκδοθέντα 01/01/2021-31/03/2021 δύναται να διαβιβάζονται έως 30/11/2021

 

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 01/01/2021-31/03/2021

Εκδοθέντα Στοιχεία από 01/01/2021-31/03/2021 διαβιβάζονται μέχρι 31/10/2021

 

Γράφουν οι:

Κυριακόπουλος Νικόλαος , Πρόεδρος του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών και

Φιλιππούσης Γεώργιος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών.

 

 

 

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.