Συνοπτικός σχολιασμός του νέου πλαισίου που διαμορφώνεται στον τρόπο καταχώρησης των αλλαγών ή τροποποιήσεων του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας σύμφωνα με τη περιληφθείσα σε σχέδιο νόμου διάταξη με τίτλο «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξ

0
0
0
s2smodern

Ραπανάκης Πέτρος: Συνοπτικός σχολιασμός του νέου πλαισίου που διαμορφώνεται στον τρόπο καταχώρησης των αλλαγών ή τροποποιήσεων του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, σύμφωνα με τη περιληφθείσα σε σχέδιο νόμου διάταξη με τίτλο «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις». 

•    Επαναφορά στο  καθεστώς  υποβολής του τροποποιητικού πίνακα ωραρίου ηλεκτρονικά. Με το άρθρο 14 του Ν.4225/7.1.2014, που τροποποιείται,   προβλέφθηκε   ότι «Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας εργαζομένων, καθώς και η νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωρι¬ακή απασχόληση καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της στο Ειδικό Βιβλίο τροπο¬ποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη, χωρίς να απαιτείται θεώρησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ».  Με τη νέα ρύθμιση   η υποβολή του  συμπληρωματικού πίνακα  προσωπικού - τροποποιητικού ωραρίου  πρέπει να  λαμβάνει χώρα πλέον ηλεκτρονικά  το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας .
•    Επαναφορά του «ειδικού βιβλίου υπερωριών» & κατάργηση του «ειδικού βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας & υπερωριών»
•    Η υπερωριακή απασχόληση εργαζομένου είναι νόμιμη μόνον εφόσον καταγράφεται πλέον  στο  «Ειδικό Βιβλίο υπερωριών».
•    Στο «Ειδικό Βιβλίο υπερωριών» παύει πλέον να  ενσωματώνεται η υποχρέωση  του εργοδότη να καταχωρεί κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας εργαζομένων.
•    Με την επαναφορά του ειδικού βιβλίου υπερωριών πρέπει να υπάρξει σχετική τροποποίηση της Υ.Α.   27397/122/19.8.2013 για να μπορεί να επιβληθεί το σχετικό πρόστιμο επί μη επίδειξης του .
•    Το «ειδικό βιβλίο υπερωριών» συνεχίζει να είναι αθεώρητο.
•    Συνέχιση της μη καταχώρησης  στο «ειδικό βιβλίο υπερωριών» ,  της υπερεργασίας.
•    Συνεχίζει να ισχύει η  ρύθμιση του άρθρου 80 , του Ν.4144/2013 βάσει της οποίας   η αναγγελία των υπερωριών γίνεται  ηλεκτρονικά μέσω  του  έντυπου  Ε8, μέχρι την 15η εκάστου μηνός , για   πραγματοποιηθείσα κατά τον αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό μήνα υπερωριακή απασχόληση. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011, όπως ισχύει.

Ραπανάκης Πέτρος, Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π, Εργασιακός Σύμβουλος, Αρθογράφος, Συγγραφέας - Εισηγητής με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ