fbpx
Skip to main content

Λ.Σ.Α.: Τα νέα φορολογικά βάρη και ποιους αφορούν

Λ.Σ.Α.-euro2day.gr

Ποια μέτρα τέθηκαν σε ισχύ και ποιες αλλαγές εφαρμόζονται από την περασμένη Δευτέρα. Οι φοροαπαλλαγές και τα επιδόματα που καταργούνται και πώς «χτίζεται» πλέον το αφορολόγητο. Γράφει ο Ν. Κυριακόπουλος.

    του Νικόλαου Κυριακόπουλου*

Νέα μέτρα στο φορολογικό τοπίο, και όχι μόνο, τέθηκαν σε ισχύ από 01/01/2018. Τα μέτρα αυτά αφορούν καταργήσεις φοροαπαλλαγών, αύξηση φόρων και εισφορών, περικοπή επιδομάτων. Αναφέρουμε αναλυτικότερα:

- Τέλη κυκλοφορίας και θέση σε εκούσια ακινησία των οχημάτων μέχρι 05/01/2018.

- Ευνοϊκότερες κυρώσεις για παραβάσεις φορολογίας μέχρι 31/12/2013.

- Παρακράτηση φόρου: Η έκπτωση του φόρου 1,5% καταργείται. Αυτό συνεπάγεται την αύξηση των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος σε μισθούς και συντάξεις.

- Δαπάνες υγείας: Καταργείται η έκπτωση φόρου για ιατρικές δαπάνες από 01/01/2017. Ως εκ τούτου, η κατάργηση αυτή θα επιφέρει αύξηση του φόρου εισοδήματος. Αυτό ισχύει για το φορολογικό έτος 2017, του οποίου η δήλωση θα γίνει το 2018.

- Χτίσιμο αφορολόγητου:

Για ετήσιο εισόδημα

Για ετήσιο εισόδημα από 10.001 ευρώ έως 30.0001 ευρώ χρειάζεται το 15% μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών

Για ετήσιο εισόδημα από 30.001 ευρώ έως χρειάζεται το 10% μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών

Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αλλά υποχρεούνται της συλλογής αποδείξεων και φύλαξής τους για μελλοντικό έλεγχο:

α. Φορολογούμενοι εβδομήντα ετών και άνω (διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν οι φορολογούμενοι οι οποίοι μέχρι το τέλος του 2017 έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί έως και την 31.12.1947)

β. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω

γ. Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση

δ. Οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

ε. Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή (εκτός αυτών που αναφέρονται στο παρακάτω άρθρο VΙ που απαλλάσσονται και από τη συλλογή)

στ. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων

ζ. Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους

η. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, σύμφωνα με την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013

θ. Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος τους, σύμφωνα με την περ.δ' της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013

ι. Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

ια. Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία

ιβ. Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

- Βραχυπρόθεσμες μισθώσεις ακινήτων π.χ. AirBnB:

Κυρώσεις υπάρχουν στις εξής περιπτώσεις:

- Παράλειψη εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».

- Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής.

- Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής, από τους «Διαχειριστές» για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».

Για τις ως άνω περιπτώσεις επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ στους «Διαχειριστές».

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, το πρόστιμο επιβάλλεται στο διπλάσιο και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.

Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων είναι ίδιος με αυτόν της μίσθωσης ακινήτων.

- Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.

Ο φόρος διαμονής θα ανέρχεται σε:

* 0,5 ευρώ ανά ημερήσια χρήση δωματίου για ξενοδοχεία 1-2 αστέρων,

* 1,5 ευρώ ανά ημερήσια χρήση δωματίου για ξενοδοχεία 3 αστέρων,

* 3 ευρώ ανά ημερήσια χρήση δωματίου για ξενοδοχεία 4 αστέρων,

* 4 ευρώ ανά ημερήσια χρήση δωματίου για ξενοδοχεία 5 αστέρων,

* 0,5 ευρώ ανά ημερήσια χρήση για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια-διαμερίσματα.

Ο φόρος επιβάλλεται από τις ξενοδοχειακές και λοιπές επιχειρήσεις προς τους διαμένοντες με την έκδοση «ειδικού στοιχείου-απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής» και το ειδικό αυτό στοιχείο δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

- Αύξηση συντελεστών ΦΠΑ σε 32 νησιά, εκτός από: Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, στα οποία οι συντελεστές φόρου παραμένουν μειωμένοι 30% μέχρι 30/06/2018.

- ΕΦΚ αλκοολούχων στα Δωδεκάνησα: Κατάργηση του μειωμένου κατά 50% συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ).

- Απώλεια της ρύθμισης των 100 δόσεων, εάν ο οφειλέτης καθυστερήσει έστω και μία μέρα την πληρωμή ενός νέου χρέους προς το Δημόσιο.

- Ρύθμιση 120 δόσεων: Η αίτηση θα πρέπει να συνταχθεί από έμπειρο οικονομολόγο-λογιστή διότι πρέπει να συνταχθεί μελέτη βιωσιμότητας και επιχειρηματικού σχεδίου.

* Για τον ΕΦΚΑ η ρύθμιση ισχύει από 01/01/2018, αλλά δεν υπάρχει ακόμα διαδικτυακή πλατφόρμα

* Για την ΑΑΔΕ η ρύθμιση ισχύει από 28/12/2017 αλλά δεν υπάρχει ακόμα διαδικτυακή πλατφόρμα

- Περικοπή Επιδομάτων θέρμανσης: Περικοπή κατά 50% των επιδομάτων θέρμανσης. Αυστηρότερα εισοδηματικά κριτήρια.

- Κατάργηση Φοροαπαλλαγής βουλευτών - δικαστικών.

- Κατάργηση επιδομάτων: απροστάτευτων τέκνων, επιδόματα φτώχειας και φυσικών καταστροφών.

- Περικοπή στα επιδόματα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών για χορήγηση μεγαλύτερων επιδομάτων σε οικογένειες με 1-2 παιδιά.

- Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών από 8% έως 38% και για αμοιβές με αποδείξεις δαπανών (τίτλος κτήσης). Το έτος 2018 θα αφαιρεθεί το 85% αντί του 100% του προηγούμενου έτους για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών και το έτος 2019 δεν θα αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές του προηγούμενου έτους για τον υπολογισμό του ΕΦΚΑ. Με άλλα λόγια, θα αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές και κατά συνέπεια το άθροισμα των ασφαλιστικών και φορολογικών επιβαρύνσεων μπορεί να φτάσει το 75%.

- ΕΝΦΙΑ: Αναμένουμε αλλαγή των αντικειμενικών αξιών το πρώτο 3μηνο του 2018, βάσει των οποίων προσδιορίζεται ο ΕΝΦΙΑ. Η εκκαθάρισή του θα γίνει με την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος τον Ιούνιο. Στόχος είναι η μηνιαία καταβολή του ΕΝΦΙΑ και του φόρου εισοδήματος σε έξι δόσεις.

- Συντάξεις χηρείας: Με βάση τις νέες διατάξεις:

* Ο επιζών σύζυγος συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξη θανάτου για όσο χρονικό διάστημα δικαιούται και το τέκνο, ανεξάρτητα από το εάν ο επιζών δεν έχει την ηλικιακή προϋπόθεση για συνέχιση καταβολής της σύνταξης θανάτου.

* Δικαιούχοι σύνταξης λόγω θανάτου είναι και τα τέκνα που απώλεσαν τον γονέα τους κατά τη διάρκεια του έτους προετοιμασίας για την εισαγωγή στην ανώτερη ή ανώτατη σχολή, ανεξαρτήτως της επιτυχούς ή μη έκβασης των εξετάσεων.

* Στους δικαιούχους συμπεριλαμβάνονται και τα τέκνα στα οποία είχε διακοπεί η συνταξιοδοτική προστασία λόγω συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας και τα οποία εισήχθησαν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή ή ενεγράφησαν σε ΙΕΚ μεταγενέστερα του θανάτου του γονέα και της συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας. Θα δικαιούνται τη σύνταξη λόγω θανάτου μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας, εφόσον οι σπουδές δεν ολοκληρωθούν νωρίτερα.

* Αυτοτελές κατώτατο όριο χορηγείται στο καθένα τέκνο που έχει χάσει και τους δυο γονείς του, εφόσον δεν λαμβάνει σύνταξη από τον άλλο γονέα.

Κατώτατο ποσό σύνταξης θανάτου:

Μέχρι και 15 έτη ασφάλισης: 360 ευρώ

Για 16 έτη ασφάλισης: 364,80 ευρώ

Για 17 έτη ασφάλισης: 369,60 ευρώ

Για 18 έτη ασφάλισης: 374,40 ευρώ

Για 19 έτη ασφάλισης: 379,20 ευρώ

Για 20 έτη ασφάλισης και άνω : 384,00 ευρώ

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των Ελληνικών Κυβερνήσεων, όλα γίνονται με στόχο την οικονομική ανάκαμψη. Ελπίζω πολύ σύντομα όλες οι δηλώσεις των ιθυνόντων να βγουν αληθινές και να δίνονται κίνητρα για επενδύσεις με άμεση μείωση των συντελεστών φορολόγησης και εισφορών, προκειμένου να λειτουργήσει ο μηχανισμός της αγοράς και να ανακάμψουμε το συντομότερο δυνατόν.

Εύχομαι πολύ σύντομα να δημιουργηθεί σωστή και λειτουργική δομή του φορολογικού συστήματος, η οποία δεν θα αλλάζει κάθε φορά που αλλάζουν τα πρόσωπα, ώστε να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας μεταξύ πολιτών-επενδυτών και κράτους.

* Ο Νικόλαος Κυριακόπουλος είναι Πρόεδρος του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών.

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.