Αστική Ευθύνη & Νομική Προστασία Λ/Φ

Αστική Ευθύνη & Νομική Προστασία Λ/Φ

Συνάδελφοι,

Ο Λ.Σ.Α. εξασφάλισε πακέτο ασφαλιστήριων συμβολαίων για Αστική Επαγγελματική Ευθύνη και Νομική Προστασία για τα μέλη του.

Συγκεκριμένα:

• Εξατομικευμένο συμβόλαιο της AIG για Ασφάλιση Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης Λ/Φ (Πληροφορίες εδώ)
• Ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο της ARAG για Νομική Προστασία Λ/Φ (Πληροφορίες εδώ)
Δωρεάν support και άμεση εξυπηρέτηση στις διαδικασίες αποζημίωσης από την ασφ. πράκτορα, Μαρία Ζάτσε, διακριθείσα με "Βραβείο Νέου Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή 1η σε παραγωγή Γενικών Ασφαλειών" της ARAG.

Σας παραθέτουμε μερικά παραδείγματα τιμολόγησης:

π.χ. Συνάδελφος (ατομική επιχείρηση) με κύκλο εργασιών έως 30.000€, ο οποίος επιλέγει ετήσιο όριο ευθύνης 50.000€ με αναδρομική ισχύ 3 ετών (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Β - AIG),
εξασφαλίζει την Επαγγελματική Αστική του Ευθύνη και την Νομική Προστασία με 554,75€ ετησίως.

π.χ. Συνάδελφος (συμμετοχή σε Λογιστική ΟΕ/ΕΕ/ΙΚΕ/ΕΠΕ/ΑΕ ) με κύκλο εργασιών 30.000€, ο οποίος επιλέγει ετήσιο όριο ευθύνης 50.000€ με αναδρομική ισχύ 3 ετών (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Β - AIG),
εξασφαλίζει την Επαγγελματική Αστική του Ευθύνη και την Νομική Προστασία με 660,50€ ετησίως.

* Το κόστος για την Νομική Προστασία δύναται να μειωθεί εάν αυξηθεί ο αριθμός των ασφαλιζόμενων άνω των 50.

Τα δύο συμβόλαια μαζί αποτελούν ένα ασφαλές "τείχος" προστασίας των συναδέλφων μας και προσφέρονται σε ανταγωνιστικές τιμές λόγω της παρέμβασης του Συλλόγου μας.

Συνοπτικά:

Η Αστική Επαγγελματική Ευθύνη καλύπτει:
• Αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν από αμελή άσκηση του επαγγέλματος
• Αποζημίωση για απαιτήσεις τρίτων εξαιτίας δυσφήμισης/συκοφαντίας
• Παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας/ παράβαση καθήκοντος/παράβαση απορρήτου
• Οικονομικές απαιτήσεις τρίτων, οφειλόμενες σε δόλιες πράξεις/ενέργειες υπαλλήλων
• Έξοδα υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας (εκτός ποινικών, προσεπίκλησης, κλπ)
• Ποσά ενδεχόμενου εξωδικαστικού συμβιβασμού
• Απώλεια εγγράφων
• Έξοδα παρουσίας ενώπιον Δικαστηρίων
• Εκτεταμένη περίοδος γνωστοποίησης απαιτήσεων

Η Νομική προστασία παρέχεται:
• για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων αλλά και της σχετικής νομοθεσίας που αφορά την ασφαλισμένη δραστηριότητα
• για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων στις διαφορές με τις διοικητικές αρχές που εποπτεύουν την ασφαλισμένη δραστηριότητα (διοικητικές και πειθαρχικές κυρώσεις)
• για την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο επαγγελματικής ευθύνης, ασφαλιστικής εταιρίας
• πέραν της προσεπίκλησης καλύπτεται και η απόκρουση αγωγής για πράξεις ή παραλείψεις, σε θέματα που αφορούν την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και αποτελούν εξ' αμελείας παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ενδιαφέροντος

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.