ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Λ.Σ.Α. ΜΕ Ο.Ε.Ε.

0
0
0
s2smodern

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο Πρόεδρος του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών, κος Κυριακόπουλος Νικόλαος στη συνάντηση που είχε στις 14 Νοεμβρίου 2012 με το Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κο Κυδωνάκη Γεώργιο συζήτησαν φλέγοντα θέματα του κλάδου.

Η συζήτηση ξεκίνησε με το ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει το Οικονομικό Επιμελητήριο στη σημερινή πραγματικότητα ˙ ένα ρόλο καθαρά και κυρίως επιστημονικό αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίζει μεταξύ άλλων και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα λογιστών – φοροτεχνικών. Σύμφωνα με το Ο.Ε.Ε. οι πολλές ειδικότητες του επαγγέλματος καθιστούν τη δράση αυτή δύσκολη. Η πρόταση του Λ.Σ.Α. είναι να δίνεται Ταυτότητα Επαγγέλματος σε όλους τους πτυχιούχους. Aναφορικά με τους εμπειρικούς, η αδειοδότηση να ισχύει υπό προϋποθέσεις και περιορισμούς, έως ότου συνταξιοδοτηθούν και πάψει να υφίσταται το πρόβλημα.


Επισημάνθηκε ότι πρέπει να αρθεί ο αποκλεισμός των συναδέρφων αποφοίτων Τ.Ε.Ι. από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των εσόδων του Ο.Ε.Ε. καλύπτεται από τους λογιστές και αυτός είναι σοβαρός λόγος ώστε να συγκεντρωθούν όλοι όσοι ασκούν το επάγγελμα σε ένα Επιμελητήριο και να μην είναι διασκορπισμένος ο κλάδος. Ο κος Κυδωνάκης συμφώνησε ότι τα Τ.Ε.Ι. ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά η υλοποίηση της ιδέας δεν έχει ωριμάσει ακόμα.


Εξάλλου, από τη στιγμή που ένας συνάδερφος είναι πτυχιούχος, η ακαδημαϊκή αξιολόγησή του είναι περιττή, μιας και η κτήση του πτυχίου του πιστοποιεί την απόκτηση των βασικών γνώσεων, όπως άλλωστε ισχύει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Οποιαδήποτε αξιολόγηση ή αφαίρεση αδείας που έχει δοθεί νόμιμα, θεωρείται ότι προσβάλλει την ανθρώπινη υπόσταση του συναδέρφου και του συστήματος που αρχικώς τον πιστοποίησε. Όλα αυτά αλλάζουν, αν αποδεδειγμένα δεν υπήρξε χρηστή άσκηση του επαγγέλματος.


Ο κος Κυριακόπουλος διαμαρτυρήθηκε έντονα για τον Κώδικα Δεοντολογίας των Λογιστών – Φοροτεχνικών που εγκρίθηκε από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου (συνεδρίαση Κ/70/10-10-2012), με αφορμή τα πολλά παράπονα που κατέγραψε ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών. Κύριο αίτημα πολλών συναδέλφων είναι να αποκτήσουν (και να καταγραφούν στο Κώδικα Δεοντολογίας) δικαιώματα κατά την άσκηση του επαγγέλματος ώστε να μην έχουν μόνο υποχρεώσεις .


Στη συνέχεια η συζήτηση μεταφέρθηκε στους επίορκους λογιστές. Το Ο.Ε.Ε. έκανε σαφές ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επαγγελματίας που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του λογιστή – φοροτέχνη και να μην έχει αδειοδοτηθεί. Οι αδειοδοτήσεις δίνονται μετά από έλεγχο των πραγματικών παραστατικών σύμφωνα με το νόμο. Όσοι τηρούν τις προϋποθέσεις, πιστοποιούνται και στο TaxisNet μέσω Ο.Ε.Ε.. Όσοι δεν βρέθηκαν σύννομοι, η υπόθεση τους έχει σταλεί στον Εισαγγελέα. Εκφράστηκε η συμφωνία και ευχαρίστηση του Λ.Σ.Α. για τα θετικά βήματα που έχουν γίνει πάνω στο πολύ ευαίσθητο και σοβαρό ζήτημα.


Ακολούθησε διάλογος πάνω στο Φορολογικό Πιστοποιητικό και ξεκάθαρο αίτημα του Λ.Σ.Α. είναι να μην αναλαμβάνεται η έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από ορκωτούς ελεγκτές ή έστω μέσω ελεγκτικών εταιρειών. Το επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτέχνη, του Οικονομολόγου, του Ορκωτού Ελεγκτή δεν είναι σε καμία περίπτωση ανταγωνιστικά μεταξύ τους, τουναντίον έχουν κοινό στόχο: την βιωσιμότητα και υγιή ανάπτυξη μιας επιχείρησης ή οργανισμού. Ο διαχωρισμός δράσης του κάθε επαγγέλματος απαιτείται να είναι σαφής .


Σχετικά με τους Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης, η θέση του Λ.Σ.Α. είναι η κατάργηση θεώρησης όλων των στοιχείων.


Τέλος, πρότεινε ο Λ.Σ.Α. να πραγματοποιηθεί μέσω του Ο.Ε.Ε. ένα επιμορφωτικό σεμινάριο για τα μέλη του με θέμα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Η διαρκής επιμόρφωση και συνεχιζόμενη ενημέρωση των Λογιστών – Φοροτεχνών θεωρείται απαραίτητη συνθήκη για την άσκηση του επαγγέλματος, τόσο σημαντική που προτείνετε από το Λ.Σ.Α. να υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες επιμόρφωσης, οι οποίες θα μοριοδοτούνται ανάλογα με τη σπουδαιότητα και το βαθμό δυσκολίας του σεμιναρίου / συνεδρίου κάθε χρόνο, και τον προσδιορισμό της μοριοδότησης θα ορίζει το Ο.Ε.Ε..


Η απλοποίηση του Φορολογικού μας συστήματος, η ηλεκτρονική τήρηση όλων των εργασιών και η ηλεκτρονική συναλλαγή με το Δημόσιο των επιχειρήσεων θα μπορούσε να έχει μόνο θετικά αποτελέσματα.

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.