Υ.Ο.: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

0
0
0
s2smodern

ΘΕΜΑ: Προσκλήσεις αναφορικά με εμβάσματα στο εξωτερικό


Με το με αρ. 1001827/4-1-2013 έγγραφό μας είχαμε υποβάλει τις παρακάτω προτάσεις προκειμένου οι φορολογούμενοι που έχουν λάβει προσκλήσεις αναφορικά με εμβάσματα στο εξωτερικό να μπορέσουν να ανταποκριθούν επιτυχώς στις υποχρεώσεις τους:

1. Να δοθεί παράταση, τουλάχιστον έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2013, για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών από τους φορολογουμένους.

2. Να λάβουν χώρα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να υπάρξει ικανός αριθμός τηλεφωνικών αριθμών οι οποίοι να λειτουργούν και να απαντούν στην πράξη και όχι θεωρητικά, για παροχή οδηγιών & διευκρινήσεων, επίλυση αποριών, κλπ.

3. Να δοθούν γραπτές οδηγίες (στους φορολογούμενους, τους φοροτεχνικούς, αλλά και στις Δ.Ο.Υ.), αναφορικά με τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν

4. Να δοθούν γραπτές οδηγίες (στους φορολογούμενους, τους φοροτεχνικούς, αλλά και στις Δ.Ο.Υ.) αναφορικά με τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν για τις περιπτώσεις φορολογουμένων που η εξαγωγή συναλλάγματος (τα εξερχόμενα εμβάσματα) αφορά σε εμπορική δραστηριότητα (εισαγωγή και εμπορία ειδών).


Η αναλυτική εγκύκλιος ΠΟΛ.1033/21.2.2013 «Διευκρινίσεις στο πλαίσιο χειρισμού των υποθέσεων φορολογουμένων που έχουν αποστείλει εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη 2009-2011» που δόθηκε στη δημοσιότητα την 22.2.2013, έδωσε  απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα, ωστόσο δεν έχει δοθεί  και απαραίτητος απαιτούμενος χρόνος, στους Φορολογούμενους και τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες υποχρεώσεις.
Το χρονικό διάστημα των τεσσάρων εργάσιμων ημερών που απομένουν από την δημοσίευση της εγκυκλίου (22-2-2013) έως την ημερομηνία που θα παραμείνει ανοιχτή η ειδική εφαρμογή του TAXISNET (28-2-2013) είναι πολύ μικρό και είναι αδύνατη η συλλογή, η επεξεργασία και η υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.


Παρακαλούμε, επομένως, όπως ορίσετε νέα καταληκτική ημερομηνία, τουλάχιστον έως 30 Απριλίου 2013, η οποία θα επιτρέψει στους Φορολογούμενους, στους Λογιστές – Φοροτεχνικούς, καθώς και στις Δημόσιες Υπηρεσίες και τους λοιπούς αρμόδιους Φορείς τον υπολογισμό, την έκδοση, λήψη, επεξεργασία και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.


Σημειώνεται και πάλι με έμφαση ότι, χωρίς την ζητούμενη και απαραίτητη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας είναι πρακτικώς εντελώς αδύνατο, κατά το διάστημα των πολύ λίγων ημερών που απομένουν έως την 28-02-2013, οι φορολογούμενοι και οι λογιστές - φοροτέχνες να ενημερώσουν την ειδική εφαρμογή, να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα και να προβούν σε όλες τις υπόλοιπες απαιτούμενες ενέργειες.
Το γεγονός αυτό θέτει σε άμεσο κίνδυνο την όλη διαδικασία και είναι βέβαιο ότι χωρίς την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας θα δημιουργηθούν σοβαρότατα προβλήματα τόσο στους φορολογούμενους και τους λογιστές-φοροτέχνες όσο και στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.


Πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημά μας και σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων.

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.