ΕΠΙΣΤΟΛΗ Λ.Σ.Α. - ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

0
0
0
s2smodern

Προς:
Γεν. Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Γενικό Γραμματέα, κο Θεοχάρη Θεοχάρη

                                Αθήνα, 12 Ιουλίου 2013

ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Κύριε Θεοχάρη,


    Με αφορμή την πρόσκληση σας με αρ. πρωτ. Γ.Γ.Δ.Ε. 0005067ΕΞ2013, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών και αποφάσισε την σύνταξη της παρούσας επιστολής.
    Αν και το περιθώριο χρόνου που ορίστηκε είναι πολύ περιορισμένο για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον τρόπο υλοποίησης του κεντρικού στόχου, που ο ΛΣΑ θεωρεί ότι δεν είναι άλλος από ένα δίκαιο, απλό και σταθερό φορολογικό σύστημα φυσικών και νομικών προσώπων που θα υπό - βοηθάει την οικονομική ανάπτυξη και θα περιορίζει τη φοροδιαφυγή, θα θέλαμε να σας εκθέσουμε τις παρακάτω σκέψεις και ιδέες των μελών του συλλόγου μας.
    Η γενική γραμμή που θα πρέπει να υιοθετηθεί, σε όποια απόφαση παίρνετε, σε όποια διευκρινιστική εκδίδετε, είναι ΕΣΟΔΑ μείον ΕΞΟΔΑ να αποτελούν το ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα, αποφεύγουμε την φοροδιαφυγή και απλοποιείται το ισχύον δαιδαλώδες φορολογικό καθεστώς.
    Όλες οι συναλλαγές άνω των 300 € να γίνονται με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, μέσω web banking ή επιταγή.
Κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες του φορολογούμενου. Σε μία βελτιωμένη version του σημερινού συστήματος των αποδείξεων, για συναλλαγές που καταγράφονται μέσω του τραπεζικού συστήματος (με τους τρόπους εξόφλησης που περιγράφονται παραπάνω) θα δικαιούται ο φορολογούμενος την αφαίρεση των δαπανών αυτών από το φορολογητέο εισόδημά του. Με τον τρόπο αυτό αφενός ελαφρύνονται φορολογικά οι φορολογούμενοι με υψηλές καταναλωτικές ανάγκες και αφετέρου δημιουργούνται συγκρουόμενα συμφέρονται πωλητή - αγοραστή όσον αφορά την «αποκάλυψη» της συναλλαγής. Η υιοθέτηση του συστήματος εξόφλησης των συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες κλπ., χωρίς την παράλληλη εφαρμογή του μέτρου αυτού, θα έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει ταύτιση συμφερόντων πωλητή- αγοραστή στην κατεύθυνση της απόκρυψης της συναλλαγής, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη φαινομένων «μαύρης αγοράς» και την μείωση των εσόδων του δημοσίου.
Οι συντελεστές φορολογίας για φυσικά πρόσωπα να μειωθούν και να διαμορφωθούν ενδεικτικά:

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Έως 50.000€

10%

Από 50.000€ έως 100.000€

15%

Από 100.000€ και πάνω

30%

Η φορολογική κλίμακα θα πρέπει να περιλαμβάνει αρκετά κλιμάκια ώστε να επιτυγχάνεται στο μέγιστο βαθμό η προοδευτικότητα του φόρου, που αποτελεί βασική φορολογική αρχή και συνταγματική επιταγή. Στα πλαίσια αυτά μπορεί να υιοθετηθεί υψηλός φορολογικός συντελεστής π.χ. 30% για εισοδήματα άνω των 100-150.000 €.
Επιμέρους προτάσεις :
•    Να ισχύσουν απαλλαγές για άτομα με αναπηρία 80% και πάνω, για άπορες οικογένειες και να αυξηθεί το αφορολόγητο εισόδημα ατόμων με αναπηρία ως 67% τουλάχιστον κατά 4.000€.
•    Να υιοθετηθούν φοροαπαλλαγές ή εκπτώσεις για εκπαίδευση, διατροφή παιδιών, εισφορές σε προγράμματα συνταξιοδότησης και υγείας, δάνεια σπουδαστών, έξοδα ασθενείας, κα.
•    Άμεση ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών σχετικά με το παγκόσμιο εισόδημα. Το παγκόσμιο εισόδημα να φορολογείται εντός της χώρας με το ισχύον σύστημα και να γίνεται συμψηφισμός με φόρους που έχουν καταβληθεί σε άλλα κράτη.
•    Ο φόρος για τα εισοδήματα θα πρέπει να καταβάλλεται εφόσον τα εισοδήματα έχουν εισπραχθεί. Εισοδήματα που δεν έχουν εισπραχθεί από το φορολογούμενο, επομένως υπάρχει πιθανότητα να μην αποκτηθούν, είναι παράλογο να φορολογούνται.
•    Τέλος, το φορολογητέο εισόδημα θα προσδιορίζεται μετά τη συνάθροιση όλων των εισοδημάτων του φορολογούμενου, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης. Αυτό σημαίνει κατάργηση όλων των περιπτώσεων αυτοτελούς φορολόγησης, η οποία μπορεί να αντικατασταθεί από παρακράτηση φόρου, ώστε να μην υποστούν προσωρινή μείωση τα φορολογικά έσοδα. Η παρακράτηση όμως αυτή δεν θα εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση. Εννοείται ότι θα πραγματοποιείται ηλεκτρονική διασταύρωση της δήλωσης εισοδημάτων από τόκους, μερίσματα κλπ. ώστε να μην υπάρχουν αδήλωτα εισοδήματα.
Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, ο φορολογικός τους συντελεστής να είναι 10% ανεξαρτήτου τζίρου και όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης να εκπίπτουν. Τα διανεμόμενα κέρδη θα φορολογούνται στο όνομα του μετόχου φυσικού προσώπου που τα εισπράττει, συναθροιζόμενα με τα υπόλοιπα εισοδήματά του. Ο εταιρικός φόρος θα μπορεί να συμψηφιστεί ώστε να μην επιβάλλεται φόρος επί φόρου.
Θεμελιώδης λίθος του νέου οικοδομήματος είναι η δέσμευση των φορολογικών συντελεστών τουλάχιστον για 10 έτη. Ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον μπορεί να προσελκύσει νέες επενδύσεις και κεφάλαια που θα δώσουν νέα ώθηση στην οικονομία της χώρας.
Αναφορικά με τα εργαλεία ελέγχου που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν, οι προτάσεις μας αναλύονται παρακάτω:
•    Πόθεν έσχες, δηλαδή το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων να γίνει το βασικό εργαλείο ελέγχου για όλες τις εταιρείες, όχι στην ίδρυση, αλλά κατά τη λειτουργία της (π.χ. να έχει δικαίωμα ζημιάς έως δύο φορές, στην τρίτη να αφαιρείται αυτόματα η άδεια λειτουργίας της).
•    Διασταύρωση στοιχείων μέσω τραπεζών με τεκμήρια κατοικίας και αυτοκινήτου αναπροσαρμοσμένα προς τα κάτω.
•    Διασταύρωση στοιχείων με καταθέσεις σε τράπεζα. Η εφορία θα πρέπει να ελέγχει τις καταθέσεις που διαθέτει ο κάθε φορολογούμενος στις τράπεζες, τις συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών, τα δάνεια που έχει και τις δόσεις που πληρώνει, τις πηγές των εισοδημάτων του. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να αναλυθεί η ρευστότητα κάθε φορολογούμενου, να καταγραφεί η φορολογική συμπεριφορά του, να ελεγχθεί η εγκυρότητα της φορολογικής του δήλωσης και να αποφευχθούν οι περιπτώσεις αδήλωτου μαύρου χρήματος. Σε περίπτωση που δε μπορούν να δικαιολογηθούν τα δηλωθέντα εισοδήματα του φορολογούμενου, θα πρέπει να επιβαρύνεται με πρόσθετη φορολογία.
•    Διασταύρωση στοιχείων  μέσω των δωρεών. Ο φόρος δωρεάς να γίνει 2%. Λόγω της υπάρχουσας κατάστασης και του μεγάλου ποσοστού ανεργίας, πολλές οικογένειες βοηθούν τα παιδιά τους κάνοντας δωρεές. Ο δωρεοδόχος θα ελέγχεται για το πόθεν έσχες του.
•    Για τα φυσικά πρόσωπα, πλήρης κατάργηση των αντικειμενικών δαπανών και ένταξη όλων των δαπανών που μπορούν να καταγραφούν στις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Η τυχόν διαφορά να μην οδηγεί στην αυτόματη φορολόγησή της αλλά να δίνεται η δυνατότητα ακρόασης και αντίκρουσης από τον φορολογούμενο.
•    Για τις επιχειρήσεις, γενίκευση του θεσμού του φορολογικού πιστοποιητικού. Ο έλεγχος των μη ελεγχόμενων από ορκωτούς επιχειρήσεων θα διενεργείται από πιστοποιημένους λογιστές- φοροτεχνικούς. Η φορολογική αρχή θα ελέγχει βάσει κριτηρίων κινδύνου και δειγματοληπτικά ελεγχόμενους και ελεγκτές. Η δυνατότητα ελέγχου από την εφορία θα υπάρχει για μία τριετία από το τέλος της χρήσης. Μετά την παρέλευση της τριετίας θα υπάρχει παραγραφή, χωρίς δυνατότητα παράτασης και τα στοιχεία της εταιρείας θα μπορούν να καταστραφούν.
Για τις ενδο - ομιλικές συναλλαγές παρόλο που υπάρχει θεσμικό πλαίσιο σύμφωνο με τους διεθνείς κανόνες και πρακτικές, επί τριετία σχεδόν μετά την πρώτη νομοθέτησή του δεν εφαρμόζεται. Απαιτείται άμεση έκδοση της υπουργικής απόφασης που εκκρεμεί και επαρκής χρόνος προετοιμασίας για την ηλεκτρονική συλλογή και αποστολή των στοιχείων του φακέλου τεκμηρίωσης. Η αλλαγή του φορολογικού συστήματος στην κατεύθυνση που περιγράφεται στο υπόλοιπο κείμενο θα μειώσει την υιοθέτηση από τις επιχειρήσεις-μέλη ομίλων που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα πρακτικών «μεταφοράς» φορολογητέας ύλης στο εξωτερικό, αφού δεν θα υπάρχει και στην Ελλάδα βαριά φορολογική επιβάρυνση.
Οι αγοραπωλησίες ακινήτων γίνονται σε τιμές κατά μεγάλο ποσοστό χαμηλότερες από αυτές των αντικειμενικών αξιών. Αυτό σημαίνει φορολόγηση σε ποσό που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική αγορά, καθόλου δίκαιο για τον συναλλασσόμενο.
Θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη μείωσης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων κατά 30% και ο συντελεστής του φόρου μεταβίβασης πρέπει να μειωθεί στο 4% από 8% και 5% από 10% που ισχύει σήμερα.
    Υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και για τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου γιατί η μη υποχρέωση υποβολής δίνει την δυνατότητα φοροδιαφυγής στις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το δημόσιο αφού δεν γίνεται διασταύρωση στοιχείων.

    Όλες οι συναλλαγές και οι διαδικασίες με το δημόσιο να γίνονται ηλεκτρονικά, ακόμα και η διεξαγωγή διαγωνισμών για οποιαδήποτε υπηρεσία ,εξοπλισμό ή υλικά χρειάζεται ο Δημόσιος τομέας.
Μείωση έμμεσων φόρων σε καύσιμα και τσιγάρα. Αν διατηρηθεί η τελική τιμή πώλησης, ο μεταπωλητής θα επωφεληθεί τη διαφορά. Αυτό θα αποτελέσει μεγάλο πλήγμα κατά του λαθρεμπορίου και κατά συνέπεια στον τζίρο της παραοικονομίας.
Μείωση του υψηλού συντελεστή στο 20% Φ.Π.Α. με σκοπό την τόνωση της καταναλωτικής ζήτησης και την αναθέρμανση της οικονομίας. Σε αντιστάθμισμα θα μπορούσαν να αναζητηθούν είδη και υπηρεσίες που η ζήτησή τους είναι σε μεγάλο βαθμό ανελαστική ως προς την τιμή (π.χ. κάποια προϊόντα χρυσού ή κοσμήματα, αυτοκίνητα πολυτελείας, σκάφη αναψυχής κλπ.) στα οποία για μεταβατικό χρονικό διάστημα να επιβληθεί συντελεστής 25-26%.
Απλοποίηση του ισχύοντος συστήματος με έκδοση ΜΟΝΟ αθεώρητων φορολογικών στοιχείων από 01/01/2014. Εξάλλου, στην εποχή της τεχνολογίας που διανύουμε, αν ανοίξει η εφαρμογή του Α.Φ.Μ., ανά πάσα στιγμή θα μπορεί ο καθένας να ελέγχει αν μία επιχείρηση είναι ενεργή ή όχι.
Σύνδεση των ταμειακών μηχανών με την εφαρμογή TaxisNet, ούτως ώστε τουλάχιστον το 50% του Φ.Π.Α. των λιανικών πωλήσεων να εισπράττεται άμεσα από τον τραπεζικό λογαριασμό του εμπόρου.
Ειδικά για την διακίνηση εμπορευμάτων και άλλων ειδών, θα εκδίδονται αθεώρητα Δ.Α. αλλά ο επιτηδευματίας θα έχει την υποχρέωση να μπορεί να τεκμηριώσει μέσω καταστάσεων, βιβλίων αποθήκης κλπ. ανά πάσα στιγμή το υπόλοιπο της αποθήκης του.
Τέλος, σχετικά με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι φορολογικές δηλώσεις θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:
•    Να καταργηθεί ο όρος «βεβαιωμένου». Να θεωρείται ότι η φορολογική δήλωση την οποία συμπληρώνει ο λογιστής και υπογράφει είναι ήδη βεβαιωμένη και έχει το βάρος του προσωρινού ελέγχου (ευθύνη λογιστών).
•    Να καταργηθούν οι πολλές και επιμέρους δηλώσεις (Ε1, Ε2, Ε3 κ.α.) και να αντικατασταθούν από μια ενιαία και συγκεντρωτική δήλωση (τεχνικές έμμεσου ελέγχου). Έτσι η υποβολή των δηλώσεων θα απλοποιηθεί και θα αποφορτιστεί το αρχείο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
•    Όλα τα συστήματα υποβολής οποιουδήποτε είδους δηλώσεων να είναι διαθέσιμα σε μόνιμη βάση. Π.χ. αν κάποιος φορολογούμενος το επιθυμεί να μπορεί να υποβάλλει τη φορολογική του δήλωση τον Ιανουάριο και να μην υποχρεώνεται να περιμένει μέχρι τον Ιούνιο. Αυτό προϋποθέτει σταθερό φορολογικό σύστημα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω.
•    Να δημιουργηθεί ηλεκτρονικό αρχείο φορολογούμενου, όπου θα συγκεντρωθούν όλες οι προηγούμενες δηλώσεις που έχει υποβάλλει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Άμεσα και χωρίς κόπο θα έχουν οι αρχές την φορολογική εικόνα κάθε προσώπου.
Η θέσπιση ενός νέου Φορολογικού Συστήματος είναι υπόθεση δύσκολη, απαιτητική, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να είναι αποτελεσματικό, αλλά ταυτόχρονα να τηρηθούν οι απαραίτητες κοινωνικές ισορροπίες.
Τα παραπάνω αποτελούν ένα μέρος μιας συνολικής λογικής για το πώς βλέπουμε το φορολογικό σύστημα ως επαγγελματίες του χώρου. Πιστεύουμε ότι η εφαρμογή κάποιων ή του συνόλου των προτάσεών μας θα αποτελέσει την απαρχή της δημιουργίας ενός ουσιαστικού και δικαιότερου κοινωνικά φορολογικού συστήματος και θα φέρει γρηγορότερα θετικά αποτελέσματα.
Εμείς, ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών, είμαστε στη διάθεσή σας για να συμβάλλουμε με ουσιαστικό τρόπο σε οποιαδήποτε προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή.


Με τιμή
Για το Δ.Σ.

 

 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

 • Ελληνική Ένωση Τραπεζών
 • Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών
 • Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
 • Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
 • ΣΕΒ
 • ΣΕΤΕ
 • ΕΛΤΕ
 • ΣΟΕΛ
 • Οικονομικό Επιμελητήριο
 • ΠΟΦΕΕ
 • ΕΒΕΑ
 • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων
 • Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων
 • Ομοσπονδία Κατασκευαστών
 • Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Η Τάξις (ΣΤΕΗΤ)
 • Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού
 • Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος
 • Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου
 • Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων
 • Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος
 • Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων
 • Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
 • Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών
 • INVEST IN GREECE AGENCY
 • Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων
 • Σύνδεσμος Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών
 • Ναυτεμπορική
 • Κέρδος
 • Capital
 • Express
 • Ημερησία
 • Taxheaven
 • EpsilonNet
 • Νομική Βιβλιοθήκη
e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ