Συγκεντρωτικές καταστάσεις-Λογαριασμοί ΔΕΚΟ και τηλεπικοινωνιών, έτος 2015

0
0
0
s2smodern

Συνάδελφοι ΠΡΟΣΟΧΗ:

Με την ΠΟΛ.1149/16.5.2014, τροποποιείται η περίπτωση γ' του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1022/7.1.2014.
Δηλαδή ισχύει: "Εξαιρετικά, τα φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο Δ.Ε.Η.), τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών που υποβάλλουν οι εκδότες αυτών, ενώ οι λήπτες, υποβάλλουν στην κατάσταση προμηθευτών, τα στοιχεία αυτά, συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου (εκδότη), στις οποίες, επίσης, δεν καταχωρούνται το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), καθώς και το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η."

Η ΠΟΛ.1149/16.5.2014 ΔΕΝ έχει τροποποιήσει την ΠΟΛ. ΠΟΛ.1078/17.3.2014, παρ. 1.3 (και η οποία είναι μεταγενέστερη της ΠΟΛ.1022/7.1.2014) όπου αναφέρεται:

"Εξαιρετικά, για το ημερολογιακό έτος 2014, τα φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο από τη Δ.Ε.Η.), τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού (από την Ε.Υ.Δ.Α.Π., τις δημοτικές επιχειρήσεις κ.λπ.) και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (σταθερή και κινητή τηλεφωνία), δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών που υποβάλλουν οι εκδότες αυτών, ενώ οι λήπτες, υποβάλλουν στην κατάσταση προμηθευτών, τα στοιχεία αυτά, συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου (εκδότη), στις οποίες, επίσης, δεν καταχωρούνται το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), καθώς και το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η..

Αντίθετα, από 1.1.2015, τόσο οι εκδότες, όσο και οι λήπτες, καταχωρούν στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, αντίστοιχα, αναλυτικά τα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία."

Επίσης, στις Ερωτήσεις-απανήσεις της Γ.Γ.Π.Σ. υπάρχει η παρακάτω απάντηση:
Α.18:Ερώτηση: Όσον αφορά τα έξοδα που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις από ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, τηλεπικοινωνίες και άλλες ΔΕΚΟ θα συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις και με ποιο τρόπο;
Απάντηση: Δείτε εγκύκλιο ΠΟΛ. 1078/2014 (παράγραφος 2). Για το 2014:ανεξάρτητα από το αν ο λογαριασμός ΔΕΚΟ ή τηλεπικοινωνιών εκδίδεται στο ΑΦΜ του υπόχρεου ή όχι τα ποσά που αποτελούν επαγγελματικές δαπάνες (εκπιπτόμενα) θα συμπεριλαμβάνονται συγκεντρωτικά ανά τρίμηνο σε μία εγγραφή δαπανών, χωρίς αντισυμβαλλόμενο.

Ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με το Υπ.Οικ., οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ ή τηλεπικοινωνιών θα συμπεριλαμβάνονται συγκεντρωτικά χωρίς αντισυμβαλλόμενο και για το έτος 2015.


Ο Λ.Σ.Α. έχει ζητήσει από το Υπ. Οικ. να διευκρινιστούν τα παραπάνω.

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.