Επιστολή Λ.Σ.Α.:«Προτάσεις για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων»

0
0
0
s2smodern

Υπουργείο Οικονομικών
Αναπ. Υπ. Οικονομικών, κα Βαλαβάνη Νάντια


Αθήνα, 02 Ιουνίου 2015

Θέμα: «Προτάσεις για την υποβολή των φετινών
φορολογικών δηλώσεων»

 

Αξιότιμη κυρία Βαλαβάνη,

Ύστερα από την από 19/05/2015 συνάντησή μας, σας καταθέτουμε τις σκέψεις μας.

Ο αριθμός των φορολογικών δηλώσεων που πρέπει να υποβληθούν είναι εξαιρετικά μεγάλος. Κατά τη συνάντησή μας, διαπιστώσαμε από κοινού τις δυσκολίες, τεχνικές και μη, για την εμπρόθεσμη και ορθή υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, λόγω των ασαφειών του Ν. 4172/2013 και μάλιστα σε τόσο στενά χρονικά περιθώρια, δηλαδή μέχρι 30/06/2015. Το μόνο σίγουρο αποτέλεσμα είναι η μη υποβολή μεγάλου αριθμού φορολογικών δηλώσεων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και η επιβάρυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων με πρόστιμα.

Κατανοώντας την πλευρά του κράτους, που ζητά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για δημοσιονομικούς λόγους, θα θέλαμε να σας καταθέσουμε τις παρακάτω προτάσεις:

1η Πρόταση

Πολλές από τις δηλώσεις που θα υποβληθούν έως 30/06, είναι μηδενικές ή πιστωτικές, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει ρευστότητα στα ταμεία του κράτους από αυτές.

Οι χρεωστικές δηλώσεις, οι οποίες θα αποδώσουν την αναμενόμενη ρευστότητα, θα πρέπει επίσης να υποβληθούν έως 30/06, μαζί με τις μηδενικές και πιστωτικές, με βέβαιο αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία και τα τεχνικά προβλήματα του συστήματος Taxisnet.

Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα διαχωρισμού των χρεωστικών φορολογικών δηλώσεων από τις υπόλοιπες βάσει των εκκαθαριστικών του προηγούμενου έτους, προτείνουμε την προκαταβολή σε ποσοστό 30% του συνολικού περσινού φόρου για κάθε χρεωστική δήλωση, η οποία θα πρέπει να καταβληθεί έως 31/07/2015. 

Με αυτόν τον τρόπο, έως 31/07, θα υπάρξει ρευστότητα στα ταμεία του κράτους και η καταληκτική ημερομηνία των χρεωστικών δηλώσεων θα μεταφερθεί στις 30/09/2015, ούτως ώστε να αποφευχθούν τα τεχνικά προβλήματα στο Taxisnet. Το ποσό της προκαταβολής θα συμψηφιστεί με το φόρο που θα προκύψει κατά την υποβολή τους μέχρι τις 30/09/2015, ημερομηνία κατά την οποία θα καταβληθεί και η επόμενη δόση του φόρου.

2η Πρόταση

Εναλλακτικά και σε περίπτωση που προκύψει δυσκολία για την εφαρμογή της παραπάνω πρότασης, προτείνουμε να διαχωριστούν οι μηδενικές και πιστωτικές φορολογικές δηλώσεις από τις χρεωστικές, είτε από τον λογιστή, είτε βάσει των εκκαθαριστικών του προηγούμενου έτους και να υποβληθούν έως 30/09/2015. Από την άλλη, οι χρεωστικές δηλώσεις θα υποβληθούν έως 31/07/2015, ημερομηνία κατά την οποία θα καταβληθεί και η πρώτη δόση του φόρου.

3η Πρόταση

Ρυθμίσεις:
Α) Στο τέλος του άρθρου 54 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170/26-07-2013) προτείνουμε να προστεθεί παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Ειδικά για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014 δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ.1 εφόσον δεν προκύπτει φόρος για καταβολή, εάν υποβληθούν μέχρι την 30/10/2015».

Β) Η παρ.23 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013), μετά την τελευταία τροποποίησή της με τον Ν. 4223/2013, προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής:
«23. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 67 τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 η δήλωση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 29ή Ιουλίου 2015».

Γ) Στο τέλος της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013), μετά την τελευταία τροποποίησή της με τον Ν. 4328/2015, προτείνουμε να προστεθεί νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά ο φόρος που προκύπτει από την ετήσια φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2014 καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του μηνός Ιουλίου 2015 και η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία ημέρα του δεύτερου και τέταρτου μήνα αντίστοιχα από την υποβολή της δήλωσης, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους».  

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αντιμετωπίζεται το θέμα της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014, καθώς κρίνεται τεχνικά αδύνατη η υποβολή τους εντός των αρχικά ορισθεισών προθεσμιών, λόγω της καθυστέρησης στην έναρξη λειτουργίας των εφαρμογών ηλεκτρονικής υποβολής.
Επίσης, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις,  παρατείνεται κατά 29 ημέρες η προθεσμία υποβολής των χρεωστικών δηλώσεων και κατά 4 μήνες των πιστωτικών ή μηδενικών δηλώσεων, χωρίς να μεταβάλλεται η προθεσμία καταβολής του φόρου.
 

Επιπλέον, ενισχύεται η δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής των δηλώσεων, χωρίς να υπάρχει απώλεια ή καθυστέρηση στην είσπραξη των εσόδων του δημοσίου.


Είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.

Με τιμή,
Το Δ.Σ.

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ