Αστική Ευθύνη & Νομική Προστασία Λ/Φ

Αστική Επαγγελματική Ευθύνη & Νομική Προστασία Λογιστών - Φοροτεχνικών

Συνάδελφοι,

Ενόψει όχι μόνο των ήδη υφιστάμενων, αλλά και των επικείμενων καταιγιστικών υποχρεώσεων, των ευθυνών μας απέναντι στους πελάτες- εντολείς μας και την Πολιτεία, κρίνεται αναγκαία η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ και η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ!

Ο Λ.Σ.Α. εξασφάλισε πακέτο ασφαλιστήριων συμβολαίων για Αστική Επαγγελματική Ευθύνη και Νομική Προστασία για τα μέλη του.

Συγκεκριμένα:

• Εξατομικευμένο συμβόλαιο της AIG για Ασφάλιση Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης Λ/Φ (Πληροφορίες εδώ)
• Ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο της ARAG για Νομική Προστασία Λ/Φ (Πληροφορίες εδώ)
Support και άμεση εξυπηρέτηση στις διαδικασίες αποζημίωσης. Η ZATSE Insurance, εγγεγραμμένη στα μητρώα Ασφαλιστικών Πρακτόρων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (αρ. Ε.Μ. 301910),  αποκλειστική συνεργάτης του Λ.Σ.Α., πλήρως καταρτισμένη στα θέματα και ζητήματα του επαγγέλματός μας, παρέχει εξειδικευμένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, με σκοπό την πληρέστερη δυνατή προστασία των Λογιστών-Φοροτεχνικών. και την αποκατάσταση των χρηματικών απωλειών.

 Τα δύο συμβόλαια μαζί αποτελούν ένα ασφαλές "τείχος" προστασίας των συναδέλφων μας και προσφέρονται σε ανταγωνιστικές τιμές λόγω της παρέμβασης του Λ.Σ.Α..

1. Αστική Επαγγελματική Ευθύνη Λογιστή-Φοροτεχνικού

 

 

Η Αστική Επαγγελματική Ευθύνη καλύπτει:

 ✓ Αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν από αμελή άσκηση του επαγγέλματος

 ✓ Αποζημίωση για Απαιτήσεις τρίτων εξαιτίας δυσφήμισης - συκοφαντίας

 ✓ Παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας/ παράβαση καθήκοντος/παράβαση απορρήτου

 ✓ Οικονομικές απαιτήσεις τρίτων, οφειλόμενες σε δόλιες πράξεις/ενέργειες υπαλλήλων

 ✓ Έξοδα υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας

 ✓ Ποσά ενδεχόμενου εξωδικαστικού συμβιβασμού

 ✓ Απώλεια εγγράφων

 ✓ Έξοδα παρουσίας ενώπιον Δικαστηρίων

 ✓ Εκτεταμένη περίοδος γνωστοποίησης απαιτήσεων

 

2. Νομική Προστασία Λογιστή-Φοροτεχνικού

 

 

Η Νομική προστασία παρέχεται:
✓ για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων αλλά και της σχετικής νομοθεσίας που αφορά την ασφαλισμένη δραστηριότητα.
✓ για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων στις διαφορές με τις διοικητικές αρχές που εποπτεύουν την ασφαλισμένη δραστηριότητα (διοικητικές και πειθαρχικές κυρώσεις)
✓για την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο αστικής ευθύνης, ασφαλιστικής εταιρίας
✓πέραν της προσεπίκλησης καλύπτεται και η απόκρουση αγωγής για πράξεις ή παραλείψεις, σε θέματα που αφορούν την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και αποτελούν εξ' αμελείας παραβάσεις της σχετικής νομοθεσί
ας

Πληροφορίες για τον Ν. 4557/2018:

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ενδιαφέροντος

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.