fbpx
Skip to main content

Επιστολή Λ.Σ.Α.: 08.03.2021: «Προαιρετική εφαρμογή του εγχειρήματος myDATA για το 2021 και προτάσεις για την ομαλή εφαρμογή τους από το 2022»

 logo με γράμματα χωρίς φόντο

Προς:

 • Υπουργό Οικονομικών, κ. Σταϊκούρα Χρήστο
 • Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Βεσυρόπουλο Απόστολο
 • Διοικητή ΑΑΔΕ, κ. Πιτσιλή Γεώργιο

Κοινοποίηση:

 • Πρόεδρο Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Κόλλια Κωνσταντίνο
 • Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
 • ΣΕΒ-Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
 • ΣΕΠΕ-Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας
 • ΣΕΛΠΕ-Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος
 • ΕΒΕΑ-Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
 • ΒΕΑ-Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας
 • ΕΕΑ-Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
 • ΤΕΕ-Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
 • ΕΣΑ-Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών

Αθήνα,08 Μαρτίου 2021

 

Θέμα: «Προαιρετική εφαρμογή του εγχειρήματος myDATA για το 2021 και προτάσεις για την ομαλή εφαρμογή τους από το 2022»

Αξιότιμοι κύριοι,

Ως επιστημονικός κλάδος – και μάλιστα ως άμεσα και καθοριστικά εμπλεκόμενος με την οικονομία της Χώρας – δεν θα μπορούσαμε να μην είμαστε υπέρ της εφαρμογής οποιουδήποτε εγχειρήματος έχει σαν στόχο την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση των οικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεων στην ΑΑΔΕ, (που θα βάλει τέλος στις τόσες πλατφόρμες και στην επαναλαμβανόμενη καταχώρηση των ίδιων δεδομένων σε κάθε μία από αυτές), την εξάλειψη των εικονικών παραστατικών, την μείωση της φοροδιαφυγής, κ.λπ..

Τα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ, αποτελούν ένα σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της φορολογικής Διοίκησης και της σχέσης της με τις Επιχειρήσεις.

Όμως, λόγω της σοβαρότητας εφαρμογής του εγχειρήματος, σε μια περίοδο όπου το σύνολο των επιχειρήσεων δοκιμάζονται οικονομικά από τις συνέπειες του COVID19, και οι λογιστές έχουν αναλάβει όλη την απαιτούμενη γραφειοκρατική διαδικασία για την στήριξη του συνόλου της Ελληνικής οικονομίας, το αίτημά μας δεν μπορεί να είναι άλλο από την προαιρετική εφαρμογή του συγκεκριμένου εγχειρήματος για το 2021 – και φυσικά χωρίς κυρώσεις.

Παράλληλα - και σε συνέχεια της ενημέρωσής μας για την λειτουργία του εγχειρήματος από σεμινάρια με στελέχη της Α.Α.Δ.Ε., από επικοινωνίες με εταιρείες λογισμικού κλπ - σας παραθέτουμε τις κάτωθι προτάσεις, προκειμένου το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα του έτους 2021 να καταστεί χρήσιμο, παραγωγικό και αποτελεσματικό έτσι ώστε οι εμπλεκόμενοι φορείς, στο σύνολό τους, να έχουν την δυνατότητα εκπαίδευσης, κατανόησης και προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις – καθώς ο χρόνος εφαρμογής αποτελεί τον σημαντικότερο προσδιοριστικό παράγοντα επιτυχίας του εγχειρήματος:

 1. Το μήνυμα της ΑΑΔΕ θα πρέπει να είναι σαφές: Ο εκδότης του παραστατικού είναι καθόλα υπεύθυνος για την έκδοση και διαβίβαση του.
 2. Όσον αφορά την επικοινωνία του εγχειρήματος, η Α.Α.Δ.Ε. οφείλει να προβεί σε ενέργειες για την πλήρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων (Επιχειρήσεων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Λογιστών-Φοροτεχνικών, εταιρειών λογισμικού), όπως την προβολή του εγχειρήματος σε ΜΜΕ πανελλαδικά, τη συχνή αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων στους επιχειρηματίες, την εκπαίδευση και υποστήριξη μέσω διαδραστικών σεμιναρίων επίδειξης πρακτικών εφαρμογών.
 3. Απαραίτητη κρίνεται και η άμεση, εποικοδομητική συνεργασία της ΑΑΔΕ με τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα που συνεχίζουν να υφίστανται, και δεν έχουν αντιμετωπιστεί έως σήμερα.
 1. Αναγκαία επίσης κρίνεται η διευθέτηση των ιδιαιτεροτήτων στο εγχείρημα. Ως ενεργοί επαγγελματίες λογιστές, γνωρίζουμε ότι μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, εκδίδει χειρόγραφα παραστατικά σχετικά με τα οποία - μεταξύ άλλων - προκύπτουν προβλήματα αναφορικά με τον τρόπο απεικόνισης στα ηλεκτρονικά βιβλία, λόγω και των ιδιομορφιών που υπάρχουν στις επιχειρήσεις κατά την έκδοσή τους.
 2. Θεωρούμε ότι, για την άμεση και ομαλή προσαρμογή των επιχειρήσεων, είναι αναγκαία η δημιουργία κινήτρων για την αγορά και τις επιχειρήσεις. Με δεδομένη την έλλειψη ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και του δημιουργούμενου κόστους εκπλήρωσης των υποχρεώσεων από την εφαρμογή του εγχειρήματος, προτείνουμε να παρασχεθεί κίνητρο με την μορφή επιδότησης του σχετικού κόστους, προς τις Επιχειρήσεις και τους Ελεύθερους Επαγγελματίες ή μέσω της ισόποσης έκπτωσης της δαπάνης άμεσα από τον φόρο που θα προκύψει στο φορολογικό έτος 2021.
 3. Σχετικά με τον δικό μας κλάδο, απαιτείται η παροχή επαρκούς χρόνου προσαρμογής - λαμβανομένου υπόψη και του φόρτου εργασίας μας που σχετίζεται με τις υποχρεώσεις στο ήδη διαμορφωμένο επιβαρυμένο πλαίσιο - για την πλήρη εκπαίδευση στα ηλεκτρονικά βιβλία, για την σωστή ενημέρωση και τήρησή τους. Ο ρόλος μας στο εν λόγω εγχείρημα είναι – και πρέπει να είναι – διακριτός και καθοριστικός. Η διαδικασία του χαρακτηρισμού, της οριστικοποίησης, των εγγραφών και η υπογραφή των δηλωτικών υποχρεώσεων-καταστάσεων πρέπει να παρέχονται από εξουσιοδοτημένο πιστοποιημένο Λ/Φ. Ως εκ τούτου, πρότασή μας – η οποία θεωρούμε ότι χρήζει άμεσης διευθέτησης - είναι η εξάλειψη του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων (Άρ. 38, Ν. 2873/2000) για όλες τις οντότητες.

Παρακαλούμε, όπως τα παραπάνω ληφθούν άμεσα υπόψη ταυτόχρονα με την δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσής σας σε σχέση με την προαιρετικότητα του 2021.

Σε αναμονή των ενεργειών σας.

Είμαστε στη διάθεσή σας.

Για τον Λ.Σ.Α.

Ο Πρόεδρος

Πόλυγγερ Μιχάλης

Η Αντιπρόεδρος

Χατζηαγγελίδη Μαρία

Ο Γεν. Γραμματέας

Βάλβης Μάρκος

Ο Ταμίας

Κετσετζής Θεοχάρης

Το Μέλος

Μπουλούκος Χρήστος

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.