fbpx
Skip to main content

Επιστολή 31.05.2021: Θέμα: «Τα ανέφικτα χρονοδιαγράμματα καθιστούν αναξιόπιστη την ίδια την Πολιτεία»

logo με γράμματα χωρίς φόντο 

Προς:

 • Υπουργό Οικονομικών, κ. Σταϊκούρα Χρήστο
 • Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών , Σκυλακάκη Θεόδωρο
 • Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Βεσυρόπουλο Απόστολο
 • Διοικητή ΑΑΔΕ, κ. Πιτσιλή Γεώργιο
 • Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Χατζηδάκη Κωστή
 • Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Τσακλόγλου Παναγιώτη

Κοινοποίηση:

 • Πρόεδρο Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Κόλλια Κωνσταντίνο
 • Επαγγελματικά Επιμελητήρια/ Επαγγελματικοί Σύλλογοι

ΚΑΤ’ EΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 31 Μαΐου 2021

Θέμα: «Τα ανέφικτα χρονοδιαγράμματα καθιστούν αναξιόπιστη την ίδια την Πολιτεία»

Κύριοι,

Με τη δημοσίευση της ΓΔΟΥ 504/2021 επιχειρείται να υλοποιηθεί ένα πολύ σοβαρό μέτρο ενίσχυσης των επιχειρήσεων της χώρας μέσω της επιδότησης των πάγιων δαπανών πληθώρας επιχειρήσεων και δη μικρομεσαίων, οι οποίες έχουν πληγεί από την πανδημία.

Στην υλοποίηση και αυτού του μέτρου- όπως και όλων των άλλων – ο Κλάδος μας παρ’ όλες τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες ήταν και είναι σύμμαχος και αρωγός.

Δυστυχώς όμως, για άλλη μία φορά – και αυτό δεν αποτελεί έκπληξη – η διαδικασία εφαρμογής ενός θετικού μέτρου με τη γραφειοκρατική και ανεφάρμοστη λογική, καθιστά το μέτρο ανενεργό και μη βιώσιμο.

Με όση ψυχραιμία μας έχει απομείνει, θέλουμε να σας επισημάνουμε καθιστώντας σας υπεύθυνους για την υλοποίηση του μέτρου απέναντι στην αγορά ότι ο τρόπος, οι προθεσμίες και τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στη ΓΔΟΥ 504/2021 θα καταστήσουν το μέτρο ανεφάρμοστο διότι:

 • Δεν έχει τροφοδοτηθεί η πλατφόρμα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων με σημαντικά ζητούμενα στοιχεία που προβλέπονται στην απόφαση για τον έλεγχο των προϋποθέσεων υπαγωγής (ληφθείσες επιστρεπτέες προκαταβολές, επιδοτήσεις κλπ) και η οποία τέθηκε σε ελλιπή λειτουργία μόλις στις 27/05/2021, περισσότερο «επικοινωνιακά» παρά «λειτουργικά».
 • Η προσπάθεια άμβλυνσης των αντιδράσεων με τη μεταμεσονύκτια ανακοίνωση περί οριστικοποίησης μόνο του εντύπου Ε3 για την εφαρμογή της διαδικασίας, εκείνο το οποίο πετυχαίνει είναι να επεκτείνει ακόμα περισσότερο το χάος και αυτό διότι το συγκεκριμένο έντυπο αποτελεί διαχρονικά το σημαντικότερο πληροφοριακό στοιχείο αποτύπωσης των οικονομικών δεδομένων ανά φορολογικό έτος
 • Η θέση σε λειτουργία της εφαρμογής του εντύπου Ε3 των Νομικών Προσώπων (Εταιρειών) μόλις σήμερα προστίθεται στα προλεχθέντα αρνητικά.
 • Η γνώση σας ότι η προθεσμία διόρθωσης των αποκλίσεων των ΜΥΦ λήγει στις 18/06/2021, ενώ η προαναγγελθείσα λήξη της εκδήλωσης ενδιαφέροντος της επιδότησης έρχεται μία ημέρα νωρίτερα, καθιστά τη συμπλήρωση του Ε3 μερικώς ανέφικτη και κατά συνέπεια αυτό προφανώς διέλαθε της προσοχής σας.

 

Δυστυχώς κύριοι, το σημαντικότερο όλων και πέρα από τα προαναφερθέντα, είναι το γεγονός ότι δεν λαμβάνετε σοβαρά υπόψη τις προτάσεις και υποδείξεις των εκπροσώπων των Φορέων του Κλάδου μας, ο οποίος είναι ο βασικός εμπλεκόμενος ανάμεσα στην Πολιτεία και τις επιχειρήσεις και θετικά διακείμενος αποδεδειγμένα στην υλοποίηση της Οικονομικής Πολιτικής.

 Με τέτοιες ενέργειες, προσπαθείτε να μεταθέσετε τις δικές σας ευθύνες και να δημιουργήσετε χάσμα  ανάμεσα στον λογιστή φοροτεχνικό και την επιχείρηση-πελάτη του.

 Το αποτέλεσμα, όμως, αυτής της πρακτικής οδηγεί την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής και την είσπραξη των κρατικών εσόδων σε δεδομένη αποτυχία. Και αυτό διότι γνωρίζετε ότι χωρίς τη θετική μας συμβολή δεν μπορούν να υλοποιηθούν παρόμοια ή άλλα βοηθητικά ή αναπτυξιακά μέτρα.

Επομένως, θεωρούμε ως υποχρέωσή σας να προβείτε άμεσα στην μετακύλιση της συγκεκριμένης προθεσμίας της ΓΔΟΥ 504/2021, τουλάχιστον μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η οποία - όπως έχουμε επανειλημμένως αιτηθεί - θα πρέπει να είναι η τελευταία ημέρα του τέταρτου μήνα από την έναρξη της πλήρους και ορθής λειτουργίας της πλατφόρμας των δηλώσεων.

Με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα θεωρούμε ότι θα γίνει εφικτή η χρήση του voucher συμψηφισμού, το οποίο επιδιώκει και η συγκεκριμένη νομοθέτηση μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους 2021.

Σε κάθε περίπτωση, ως υπεύθυνος φορέας του Κλάδου των Λ/Φ αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε ανακοίνωση της κατάστασης προς τους συναδέλφους μας, τους Φορείς και τα επαγγελματικά Επιμελητήρια, προκειμένου να ενημερωθούν για την ανέφικτη προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και επομένως για τις ενδεχόμενες συνέπειες που αυτό θα προκαλέσει στην ένταξή τους στο πρόγραμμα επιδότησης των δαπανών.

Για τον Λ.Σ.Α.

Ο Πρόεδρος

Πόλυγγερ Μιχάλης

Η Αντιπρόεδρος

Χατζηαγγελίδη Μαρία

Ο Γεν. Γραμματέας

Βάλβης Μάρκος

Ο Ταμίας & Γ.Δ.

Κετσετζής Θεοχάρης

Το Μέλος

Μπουλούκος Χρήστος

Ο Γ.Δ.

Τσορμπατζόγλου Κωνσταντίνος

 

 

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.