fbpx
Skip to main content

Επιστολή Λ.Σ.Α. 29.07.2021: Προς τον Πρωθυπουργό: Παράνομες και αντισυνταγματικές οι ενέργειες της Πολιτείας προς τον κλάδο των Λ/Φ με αρνητικές συνέπειες στην οικονομία και την κοινωνία

 logo με γράμματα χωρίς φόντο


Ο Αρ.Πρωτοκόλλου του εγγράφου από την Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού είναι: ΑΠ 6061/29-7-2021

αρ


Προς:

  • Πρωθυπουργό της Χώρας, κ. Μητσοτάκη Κυριάκο

ΚΑΤ’ EΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2021

Θέμα: «Παράνομες και αντισυνταγματικές οι ενέργειες της Πολιτείας προς τον κλάδο των Λ/Φ με αρνητικές συνέπειες στην οικονομία και την κοινωνία»

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας επισημάνουμε αρνητικές ενέργειες και αστοχίες της Πολιτείας, που εντούτοις καθίστανται παράνομες και αντισυνταγματικές και για τις οποίες - παρά την συνεχή προσπάθειά μας για αποτροπή με κατάθεση προτάσεων, λύσεων, αιτημάτων και ειλικρινή διάθεση για συνεργασία προς όφελος όλων των συμβαλλόμενων μερών (Πολιτεία- Λ/Φ- επιχειρήσεων/ φορολογουμένων) στην κρίσιμη για όλους περίοδο της πανδημίας-θεωρούμε ότι χρήζει η παρέμβασή σας.

Ο Κλάδος μας έχει επιδείξει και συνεχίζει να επιδεικνύει με τις προσπάθειές του ότι αφενός στηρίζει την αγορά και τις επιχειρήσεις, αφετέρου παρέχει τη μέγιστη αλληλεγγύη στους πολίτες και την κοινωνία.

Και παραμένει διαχρονικά – κύριε Πρόεδρε – ένας από τους βασικούς στυλοβάτες της εθνικής οικονομίας και υποστηρικτής της εκάστοτε ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, συμμετέχοντας δραστικά στην προσπάθεια συλλογής των κρατικών εσόδων.

Ήδη από τον Μάιο του τρέχοντος έτους, αποστέλλουμε προς το Υ.Ο. επιστολές μας ζητώντας και αναμένοντας ένα λογικό χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων - και δη διαρκουσών των καταιγιστικών και επαναλαμβανόμενων αποφάσεων, εγκυκλίων, κλπ, που αφορούν διαδικασίες και εργασίες που καλούμαστε καθημερινά να διεκπεραιώνουμε.

Οι εργασίες αυτές αφορούν τις επιχειρήσεις, την αγορά, την οικονομία και τους πολίτες γενικότερα.

Χωρίς τη δική μας συμμετοχή - είναι προφανές - ότι τίποτε από τα παραπάνω δεν μπορεί να υλοποιηθεί.

Χωρίς να ζητήσουμε κάτι ιδιαίτερο και όντας στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης, αιτηθήκαμε ό,τι ακριβώς ορίζει η υφιστάμενη Νομοθεσία, δηλαδή ένα χρονικό περιθώριο 4 μηνών από την ημερομηνία έναρξης πλήρους και ουσιαστικής λειτουργίας του συστήματος υποβολής δηλώσεων, δηλαδή από τις 07/07/2021 και όχι από την επίσημα ανακοινωθείσα στις 27/05/2021.

Δυστυχώς μέχρι και σήμερα όλες μας οι προτάσεις, οι επεξηγήσεις για την επικρατούσα κατάσταση στην αγορά αλλά και την καθημερινότητα των επαγγελματιών του Κλάδου μας δεν βρίσκουν καμία απολύτως ανταπόκριση.

   Μέχρι και σήμερα δεν έχει δημοσιευτεί καμία ανακοίνωση για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας των φορολογικών δηλώσεων – η οποία είναι αναπόφευκτη, διότι είναι πρακτικά ανθρωπίνως αδύνατο, όχι μόνο για λόγους ανθρώπινης αντοχής αλλά και για λόγους συστημικής υποδομής, να υποβληθεί ο υπολειπόμενος όγκος των φορολογικών δηλώσεων μέχρι την 27η Αυγούστου.

Η μη άμεση δημοσίευση της ανακοίνωσης επιδεικνύει την εριστικότατη αντιμετώπιση της Πολιτείας προς τον Κλάδο μας, καθώς φανερώνει ότι δεν αντιμετωπίζονται οι Λ/Φ ως ανθρώπινα όντα αρχικά, πέρα από επαγγελματίες-συνεργάτες.

Η «απάθεια» των ιθυνόντων έχει ως αποτέλεσμα να είναι αδύνατον να τηρηθεί από μεριάς των λογιστικών γραφείων η Εργασιακή Νομοθεσία και ιδιαίτερα ό,τι αφορά την άδεια αναψυχής του προσωπικού.

Μη υπάρχοντος ενός χρονοδιαγράμματος και λαμβάνοντας καθημερινά «εντολές» για την υλοποίηση των κρατικών μέτρων (για παράδειγμα αποφάσεις που δημοσιεύονται σήμερα και λήγουν σε τέσσερις ημέρες!) δεν μπορούμε να προβούμε στην χορήγηση αδειών προσωπικού, εδώ και ενάμιση χρόνο.

Επομένως, εκείνο το οποίο κατ’ ελάχιστο αναμένει ο Κλάδος, αλλά και οι φορολογούμενοι, είναι την μετακίνηση των σχετικών προθεσμιών μέχρι τις 30/09/2021, αίτημα το οποίο έχει υποβληθεί από όλους τους Φορείς, με άμεση ανακοίνωση από πλευράς της Πολιτείας.

Επιπρόσθετα κύριε Πρωθυπουργέ,

  • Να επισημάνουμε για άλλη μία φορά την μη έκδοση της Κ.Υ.Α. για το θέμα της νοσηλείας Λ/Φ από covid-19 και της παράτασης των υποχρεώσεων του λογιστικού γραφείου και των πελατών του σε τέτοια περίπτωση, κάτι το οποίο έχει νομοθετηθεί ήδη από τον Δεκέμβριο 2020– κι αυτό έπειτα από πολλές προσπάθειές μας και με έντονη και εμφανή δυσχέρεια.
  • Να επισημάνουμε την έκδοση των αποφάσεων που ορίζουν στενά χρονικά περιθώρια χωρίς την ύπαρξη συστημικής ετοιμότητας, και που η διεκπεραίωσή τους προϋποθέτει την εργασία μας βράδια και Κυριακές.
  • Να επισημάνουμε τον αποκλεισμό μας από βοηθήματα και επιδοτήσεις, καθώς η φύση του επαγγέλματός μας επιβάλλει την εμφάνιση κύκλου εργασιών, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται σε αντίστοιχη ταμειακή είσπραξη και ρευστότητα.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Αντιλαμβάνεστε ότι οι ευθύνες για τις συνέπειες των αποφάσεων της Πολιτείας  που επιδρούν στο σύνολο της κοινωνίας αφορούν αποκλειστικά και μόνο την ίδια την Πολιτεία και σαφώς – εφόσον υπάρχει τέτοια διάκριση προς τον Κλάδο μας – είμαστε υποχρεωμένοι να διαχωρίζουμε τη θέση μας απέναντι στους εντολείς-πελάτες μας, δηλαδή τις επιχειρήσεις και τους φορολογούμενους.

Δεν υπάρχει άλλη υπομονή. Η κατανόηση, η θέληση και η επαγγελματική υπευθυνότητα  δεν μπορούν να είναι μονομερείς.

Σε αναμονή της άμεσης παρέμβασής σας.

Για τον Λ.Σ.Α.

Ο Πρόεδρος

Πόλυγγερ Μιχάλης

Η Αντιπρόεδρος

Χατζηαγγελίδη Μαρία

Ο Γεν. Γραμματέας

Βάλβης Μάρκος

Ο Ταμίας & Γ.Δ.

Κετσετζής Θεοχάρης

Το Μέλος

Μπουλούκος Χρήστος

Ο Γ.Δ.

Τσορμπατζόγλου Κωνσταντίνος

 

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.