fbpx
Skip to main content

Επιστολή Λ.Σ.Α. 02.09.2021: «Ζητάμε την άμεση παρέμβαση της αγοράς»

 logo με γράμματα χωρίς φόντο

 

Προς:

 • Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Πρόεδρο κ. Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου
 • ΕΣΕΕ, Πρόεδρο κ. Γεώργιο Καρανίκα
 • ΓΣΕΒΕΕ, Πρόεδρο κ. Γεώργιο Καββαθά
 • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Διοίκηση
 • Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, Πρόεδρο κ. Παύλο Ραβάνη
 • Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, Πρόεδρο κ. Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου
 • Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, Πρόεδρο Σταύρο Καφούνη
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, Πρόεδρο κ. Γρηγόρη Τάσιο
 • Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου, Πρόεδρο κ. Γεώργιο Ρούσκα
 • Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Πρόεδρο κ. Δημήτριο Βερβεσό
 • Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, Πρόεδρο κ. Γιώργο Πατούλη
 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Πρόεδρο κ. Νίκο Στασινό
 • Λοιπά Επιμελητήρια

Κοινοποίηση:

 • Υπουργό Οικονομικών, κ. Σταϊκούρα Χρήστο
 • Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών, Σκυλακάκη Θεόδωρο
 • Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Βεσυρόπουλο Απόστολο
 • Διοικητή ΑΑΔΕ, κ. Πιτσιλή Γεώργιο

 

ΚΑΤ’ EΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 02 Σεπτεμβρίου 2021

Θέμα: «Ζητάμε την άμεση παρέμβαση της αγοράς»

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια των ενημερωτικών επιστολών που σας προωθούμε σε σχέση με τις υποχρεώσεις για τη λειτουργία των επιχειρήσεων-μελών σας που ανακοινώνονται από την Πολιτεία, σας ενημερώνουμε ότι σαν επαγγελματικός Κλάδος έχουμε απευθυνθεί πολλάκις στην ηγεσία του Υπ. Οικονομικών - και όχι μόνο - προκειμένου να δοθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Δυστυχώς, η ανταπόκριση της Πολιτείας στα αιτήματά μας για καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικών δηλώσεων τουλάχιστον μέχρι τις 30/09/2021 όχι μόνο δεν είναι η αναμενόμενη, αλλά έχει συρρικνωθεί και το χρονικό περιθώριο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία (15/09/2021 αντί 15/10/2021).

 Συνεπώς, ως εκπρόσωποι του Λογιστικού Κλάδου και δεδομένου ότι το πλήθος των φορ. δηλώσεων που εκκρεμεί προς υποβολή είναι αδύνατον να υποβληθεί εμπρόθεσμα λαμβανομένων υπόψη και των συστημικών δυσχερειών,  θεωρούμε χρέος μας να σας ενημερώσουμε – προκειμένου με την σειρά σας να ενημερώσετε τα μέλη σας - ότι το διαθέσιμο χρονικό διάστημα που έχει δοθεί για τις φορ. δηλώσεις Νομικών Προσώπων – και Φυσικών Προσώπων (10/09/2021) - αλλά και για τις δηλώσεις των Φυσικών Προσώπων που συμμετέχουν σε Νομικά Πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία (15/09/2021) δεν επαρκεί και δυστυχώς, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος επιβολής προστίμων εκπρόθεσμων υποβολών.

 Για τον λόγο αυτόν, αλλά και επειδή η παράταση μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου δεν επηρεάζει τα κρατικά έσοδα ζητάμε και τη δική σας ενεργοποίηση προκειμένου τα μέλη σας να μην επιβαρυνθούν οικονομικά με πρόστιμα σε μία τόσο δύσκολη συγκυρία για την αγορά.

 Να σημειώσουμε ότι η έκδοση των εκκαθαριστικών ΕΝ.Φ.Ι.Α., η οποία έχει προσδώσει διστακτικότητα στη Διοίκηση για τη λήψη της απόφασης παράτασης των φορολογικών δηλώσεων μέχρι 30/09/21, ουδόλως αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα - και ειδικά για τα μέλη σας που τηρούν διπλογραφικά βιβλία -  διότι δεν έχει καμία επίπτωση στην υποβολή και την εισπραξιμότητα του ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Συνεπώς, αυτή η προθεσμία και ειδικά για αυτήν την κατηγορία θα έπρεπε να παραταθεί έτσι κι αλλιώς και μάλιστα συνεπικουρούμενη από την παράταση  που ήδη έχει δοθεί για τα ΔΣ και ΓΣ των Ν.Π. από το Υπ. Ανάπτυξης.

 Να σημειώσουμε ότι ο αριθμός των φορ. δηλώσεων που εκκρεμεί προς υποβολή είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που δείχνει ο στατιστικός πίνακας, διότι στο σύνολο των υποβληθεισών δηλώσεων που απεικονίζονται στατιστικά συμπεριλαμβάνεται και ένας σημαντικός αριθμός δηλώσεων, οι οποίες είναι τροποποιητικές των αρχικών και είχαν υποβληθεί πριν από τις 07/07/2021, ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η πλήρωση των στοιχείων της πλατφόρμας και συνεπώς, αποτελεί την έναρξη πλήρους και ουσιαστικής λειτουργίας του συστήματος υποβολής δηλώσεων.

 Τέλος, να τονίσουμε ότι η παρούσα επιστολή μας ουδόλως  αποτελεί αίτημα του κλάδου μας για να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του. Αντιθέτως, σκοπεύει στην επικοινωνία ενός σοβαρού προβλήματος διεκπεραίωσης των εργασιών των μελών σας από τους συνεργάτες τους -  διότι ως τέτοια ορίζεται η θέση μας -  και τα προβλήματα που δημιουργούνται αφορούν τους άμεσα θιγόμενους που δεν είναι άλλοι από τις επιχειρήσεις-μέλη σας.

 Θεωρούμε ότι χρήζει η παρέμβασή σας.

 

Για τον Λ.Σ.Α.

Ο Πρόεδρος

Πόλυγγερ Μιχάλης

Η Αντιπρόεδρος

Χατζηαγγελίδη Μαρία

Ο Γεν. Γραμματέας

Βάλβης Μάρκος

Ο Ταμίας & Γ.Δ.

Κετσετζής Θεοχάρης

Το Μέλος

Μπουλούκος Χρήστος

Ο Γ.Δ.

Τσορμπατζόγλου Κωνσταντίνος

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.