fbpx
Skip to main content

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ myDATA – ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΛΣΑ

logo με γράμματα χωρίς φόντο

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ myDATA –

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΛΣΑ

Σε αναμονή της σημερινής «ανοιχτής» συνεδρίασης διευρυμένου ΔΣ του Λ.Σ.Α. και προς ενημέρωση όλων των συναδέλφων – μεταξύ άλλων θεμάτων - μεταφέρουμε τον προβληματισμό σχετικά με την myDATΑ, κατόπιν συζητήσεων μεταξύ των μελών και αναμένουμε προτάσεις συναδέλφων για την ουσιαστική αντιμετώπισή τους .

  • Η προσώρας μη εναρμόνιση νομοθέτησης και ένταξης των ειδικών διατάξεων της myDATA με τα ισχύοντα νομοθετήματα των ΚΦΔ , ΕΛΠ και ΚΦΕ, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εσφαλμένες και αμφίσημες καταστάσεις περί «νομιμότητας» έκδοσης χειρόγραφων ή και μηχανογραφικών παραστατικών, με βάση και τις πολύπλοκες ερμηνείες που αφορούν τον συγχρονισμό μεταξύ των ημερομηνιών  έκδοσης και διαβίβασης.

Η επαφή Λ/Φ με τις επιχειρήσεις-πελάτες αναγκαστικά συντομεύει χρονικά και αυξάνει το κόστος της λογιστικής εργασίας, διότι αφενός δεν μπορούν να «καταργηθούν»  τα υφιστάμενα λογιστικά βιβλία, αφετέρου οι χρονικές προθεσμίες έρχονται νωρίτερα λόγω των επιταγών της myDATA περί καταληκτικής προθεσμίας της διαβίβασης των εσόδων (πραγματικός χρόνος, 20ήμερο) ανεξάρτητα της κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων.

  • Η δυνατότητα που παρέχεται από κανάλι διαβίβασης της myDATA και η έλλειψη ελέγχου εξουσιοδοτημένης διαβίβασης συνόψεων και χαρακτηρισμών σε συνδυασμό με τα όρια του άρ. 38, δημιουργούν προϋποθέσεις διενέργειας λογιστικών εργασιών από μη δικαιούμενους προς τούτο. Κατά συνέπεια, ή πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την ελαχιστοποίηση ή μηδενισμό των ορίων του άρ. 38, ή πρέπει να αποκλειστεί η οποιαδήποτε διενέργεια λογιστικών εργασιών με σαφήνεια στην πλατφόρμα myDATA για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων ανεξάρτητα από τον τζίρο και το πλήθος των εκδιδόμενων παραστατικών, ειδικά όσον αφορά το σκέλος των δαπανών και των τακτοποιητικών λογιστικών εγγραφών. Ορθότερο είναι να καθιερωθούν και τα δύο.
  • Η μη εμφάνιση του Αναλυτικού Βιβλίου μέχρι σήμερα αποκλείει κάθε προσπάθεια συμφωνίας με τα «λογιστικά» βιβλία.
  • Η μη διασύνδεση του esend με την myData
  • Αναγκαία είναι η άρση της αναδρομικής διαβίβασης από 1/1/2021 - 30/9/2021 – η οποία θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υποστηριχθεί και μηχανογραφικά - για να μπορούν να εφαρμοστούν οι καθορισμένες ημερομηνίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2021, χωρίς ανάγκη παρατάσεων.
  • Απαραίτητος ο χρονικός προσδιορισμός των όποιων προστίμων ( ΚΦΔ ) με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί ικανός χρόνος προετοιμασίας και ανοχής στην συμμόρφωση- πέραν και τις 31/12/2021- με τα δεδομένα της πλατφόρμας και ταυτόχρονα να αποσαφηνιστούν πλήρως καθοριστικές έννοιες που διέπουν την πλατφόρμα, όπως αυτή του «πραγματικού» χρόνου διαβίβασης
  • Η ΑΑΔΕ δεν ανταποκρίνεται στη ζητούμενη επικοινωνία στην καθημερινή ανάγκη για επίλυση προβλημάτων συναδέλφων Λ/Φ
  • Η αμεσότητα διεκπεραίωσης φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεων και η λήψη ωφελημάτων από την ψηφιακή λειτουργία της myDATA, πρακτικά δεν μπορούν να λογιστούν ως θετικά -ενώ είναι. Αποκλειστική προϋπόθεση είναι η αντίστοιχη ενημέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων και στελεχών της ΑΑΔΕ, διότι η μέχρι τώρα εμπειρία μας στις σχετικές επαφές με τους εφοριακούς υπαλλήλους, μας δείχνει ότι στον χώρο αυτόν, η επαφή με τα καινούρια δεδομένα είναι μηδαμινή. Επομένως τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα καθίστανται αυτομάτως ανενεργά.

Θεωρούμε ότι η ΑΑΔΕ οφείλει να επιλύσει όλα τα παραπάνω, τα οποία είναι μέρος γενικών και όχι ειδικών παρατηρήσεων για την εύρυθμη λειτουργία της πλατφόρμας και κυρίως να τροποποιήσει όσα δεν συνάδουν με νομοθετικές διατάξεις (πχ. τροποποίηση – αποσαφήνιση χρόνων διαβίβασης) ή να προβεί άμεσα η Πολιτεία στην επικαιροποίηση νομοθετικών διατάξεων (πχ. μηδενισμός ορίων πλατφόρμας). Τέλος, αναγκαία κρίνεται η παροχή περισσότερου χρόνου προσαρμογής για Λ/Φ και επιχειρήσεις.

Εκ της Γραμματείας

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.