fbpx
Skip to main content

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΑΔΕ ΛΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

logo με γράμματα χωρίς φόντο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΑΔΕ-ΛΣΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στις 03/02/2023, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση της ΑΑΔΕ με τους Φορείς του χώρου των Λ/Φ για να παρασχεθούν εξηγήσεις, διευκρινίσεις και να αναπτυχθούν προβληματισμοί σχετικά με τον υπό έκδοση Κανονισμό για το «ξέπλυμα» χρήματος σε επιταγή του Ν.4557/2018.

Στη συζήτηση δόθηκε η δυνατότητα στον ΛΣΑ, που εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο και το Δ.Σ., να αναπτυχθούν τα σημαντικότερα τμήματα του εμπεριστατωμένου υπομνήματος που είχε ήδη από την πρώτη συνάντηση θέσει υπόψη της Διοίκησης – σε πρώτο χρόνο – ώστε να προβλεφθούν οι ελλείψεις,  να επισημανθούν και να απαλειφθούν οι ενδεχόμενοι μεγάλοι κίνδυνοι (υποχρεώσεις και πρόστιμα) που απορρέουν από την εφαρμογή του.

ααδε 03.02.2023

Διατυπώθηκε από πλευράς μας και τονίστηκε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το βάρος της ευθύνης του Λ/Φ ως υπόχρεου προσώπου, χωρίς μάλιστα να παρέχονται τα κατάλληλα εργαλεία που θα έδιναν τη δυνατότητα να προβαίνει σε διαπιστώσεις, αλλά κυρίως χωρίς τη θεσμική κατοχύρωση του επαγγέλματος.

Επίσης τονίστηκε ότι απαιτείται σοβαρός χρόνος εξοικείωσης, εκπαίδευσης και πιστοποίησης, τόσο του υπόχρεου επαγγελματία όσο και των συνεργατών του. Στο σημείο αυτό, φυσικά, αναφέρθηκε η σημαντική δαπάνη που απαιτείται από τους υπόχρεους για την υλοποίηση των ανωτέρω καθώς και για την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει ο Κανονισμός.

Επισημάνθηκε ότι, για να εφαρμοστεί ο Κανονισμός, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, κάτι που απαιτεί προσαρμογή και εναρμόνισή του, καθώς η απλή ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας με γενικούς όρους στα ελληνικά δεδομένα θα φέρει σίγουρα προβλήματα στη σχέση υπόχρεου-εντολέα και όχι καθολική και δίκαιη εφαρμογή.

Επιμένουμε, όπως επισημάναμε και στο από 23/01/2023 Υπόμνημά μας:

  • Στην επανεξέταση και την εκλογίκευση των προστίμων και κυρώσεων για τους υπόχρεους Λ/Φ, καθώς δεν μπορεί να είναι ανάλογα των προστίμων των παραβατών.
  • Στη σαφήνεια των διατάξεων του κανονιστικού πλαισίου με παραδείγματα και στην εναρμόνισή του με τις ισχύουσες διατάξεις, όπως επιτάσσει το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
  • Στην κατοχύρωση του επαγγέλματος, που αποτελεί προϋπόθεση για την εμπλοκή του Κλάδου σε τέτοιες διαδικασίες.
  • Στην υποχρέωση της ΑΑΔΕ για ενημέρωση όλων των πολιτών και επιχειρήσεων για την υποχρεωτικότητα παροχής αληθών δεδομένων προς τα υπόχρεα πρόσωπα. Τονίσαμε την αναγκαιότητα μαζικής και έντονης δημόσιας επικοινωνίας του θέματος από πλευράς της Διοίκησης ώστε να γίνει ευρέως γνωστό ότι αποτελεί υποχρέωση του κάθε φορολογούμενου.

 Τέλος, προτάθηκε ξανά από πλευράς μας, να δοθεί περισσότερος χρόνος για αμοιβαία σύγκλιση απόψεων των Φορέων με τη Διοίκηση, με την εισαγωγή εξουσιοδοτικής διάταξης για έκδοση Απόφασης, με την οποία θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής και θα εξειδικεύονται οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις του υπόχρεου προσώπου με τον φορολογούμενο εντολέα του, καθώς  το κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι αμοιβαία αποδεκτό, προκειμένου να εφαρμοστεί.

Τα στελέχη της Αρχής ενημέρωσαν τους εκπροσώπους των Φορέων ότι θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση και συζήτηση για το θέμα.

Για τον Λ.Σ.Α.

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Πόλυγγερ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΛΣΑ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, Μ. ΠΟΛΥΓΓΕΡ

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.