fbpx
Skip to main content

Ασφάλεια Πιστώσεων

Ασφάλεια Πιστώσεων

O ΛΣΑ και η Allianz Trade - ο παγκόσμιος ηγέτης στην Ασφάλιση Πιστώσεων - είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν το ειδικό - προνομιακό πακέτο κάλυψης

Ασφάλισης επί πιστώσει πωλήσεων και υπηρεσιών

για τα μέλη του, αλλά και τις επιχειρήσεις - εντολείς των μελών του.

Στα πλαίσια των δράσεων του Συλλόγου για την ανάδειξη και ανάπτυξη του επαγγέλματός μας, η οποία έρχεται και μέσα από την ανάπτυξη της αγοράς, για την ενδυνάμωση της συνεργασίας του Κλάδου μας με τον επιχειρηματικό κόσμο και της άρρηκτα συνδεδεμένης σχέσης Λογιστή και Επιχείρησης, ανακοινώσει τα πολλαπλά οφέλη για τον συνάδελφο και τις επιχειρήσεις μέσω της συμμετοχής και της συνέργειας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.


  • Η Ασφάλιση Πιστώσεων προστατεύει τις επιχειρήσεις από τη μη πληρωμή των εμπορικών απαιτήσεων με τα παρακάτω οφέλη:
  1. Εξασφάλιση ταμειακών ροών.

Προστατεύεται το κεφάλαιο, διατηρούνται οι ταμειακές ροές, βελτιώνονται η εξυπηρέτηση και οι αποπληρωμές των δανείων και τα κέρδη είναι ασφαλή από την αθέτηση πληρωμής.

  1. Επέκταση σε νέες αγορές.

Η προστασία που παρέχει η ασφάλιση πιστώσεων επιτρέπει σε μια εταιρεία να αναπτύξει τους υφιστάμενους πελάτες της με ασφάλεια και να αναζητήσει νέους. Ειδικά για τις εξαγωγές, ενισχύει την επέκταση σε νέες αγορές λόγω της γνώσης της αγοράς, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ευελιξία στους όρους πίστωσης.

  1. Αύξηση νέων εργασιών - αντιστάθμιση κόστους ασφάλισης.

Tο πιο κοινό όφελος που λαμβάνουν οι εταιρείες επενδύοντας στην Ασφάλιση Πιστώσεων είναι ότι τις βοηθά να αυξήσουν τις πωλήσεις και τα κέρδη τους χωρίς πρόσθετο κίνδυνο. Με αυτόν τον τρόπο ένα συμβόλαιο ασφάλισης πιστώσεων μπορεί συνήθως να αντισταθμίσει το δικό του κόστος πολλές φορές, ακόμα κι αν ο κάτοχος της ασφάλισης δεν υποβάλει ποτέ αίτημα αποζημίωσης ή όπως εφαρμόζουν οι περισσότερες ασφαλισμένες επιχειρήσεις μετακυλώντας το κόστος στη πώληση.

  1. Οικονομικές πληροφορίες

Η παροχή τακτικής ενημέρωσης για την οικονομική κατάσταση των εταιρειών / πελατών συμβάλλει στη μείωση του λειτουργικού κόστους για επιχειρηματική πληροφόρηση, στην ενίσχυση του πιστωτικού ελέγχου και συνεπώς στην ορθολογικότερη εμπορική απόφαση.

  1. Καλύτεροι όροι χρηματοδότησης

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συνήθως δανείζουν περισσότερα κεφάλαια έναντι ασφαλισμένων απαιτήσεων, μειώνοντας παράλληλα το κόστος χρηματοδότησης.

  1. Προστασία από τη μη πληρωμή

Και τέλος, σε περίπτωση που συμβεί ένα απρόβλεπτο γεγονός μη πληρωμής, ο ασφαλιστικός φορέας αποζημιώνει την ασφαλισμένη εταιρεία μέσω της διαδικασίας αποζημίωσης σε ποσοστό έως 90 %, συνεχίζοντας παράλληλα όλες τις ενέργειες επανάκτησης της συνολικής οφειλής που δεν πληρώθηκε στην ώρα της.

  • Προϋποθέσεις

Βασική προϋπόθεση κάλυψης Ασφάλισης Πιστώσεων είναι ο τζίρος προς ασφάλιση να ξεπερνά τις 500.000 € και σε πλήθος τους 10 πελάτες, εξαιρώντας πωλήσεις μετρητοίς, δημόσιο, θυγατρικές εταιρίες κ.τ.λ.


Ο Λ.Σ.Α. έχει εξασφαλίσει τις παραπάνω υπηρεσίες μέσω της Zatse Insurance, εγγεγραμμένη στα μητρώα Ασφαλιστικών Πρακτόρων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με αριθμό Ειδικού Μητρώου 301910. Ως αποκλειστική συνεργάτης του Συλλόγου, καταρτισμένη στα θέματα και ζητήματα του επαγγέλματός μας, παρέχει εξειδικευμένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, με σκοπό την πρόληψη και την προστασία από τους οικονομικούς κινδύνους.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ενδιαφέροντος

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.