fbpx
Skip to main content

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΣΑ, ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ Μ.ΠΟΛΥΓΓΕΡ ΣΤΟ ΟΕΕ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Μ.ΠΟΛΥΓΓΕΡ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΩΓΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΘ.Ο.

 

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΣΑ

Στις 15/12/23 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την νέα Διοίκηση του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών, με μαζική συμμετοχή των μελών στην Αρχαιρεσιακή Τακτική Γενική Συνέλευση. Το νέο ΔΣ που προέκυψε από τη διαδικασία συγκροτήθηκε στις 21/12/2023 σε σώμα ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος :                         Πόλυγγερ Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος :                Γεράγγελου Αλεξάνδρα

Γενική Γραμματέας :    Χατζηαγγελίδη Μαρία

Ταμίας :                                Μπουλούκος Χρήστος

Μέλος :                                Τζέμος Βασίλειος

Ελεγκτική Επιτροπή:

Πρόεδρος:       Γεωργοπούλου Αδαμαντία

Γραμματέας: Βάλβης Μάρκος

Μέλος:              Μπαλτάς Ηλίας

και

Γενικός Διευθυντής: Διβάρης Χαράλαμπος

Το ΔΣ δεσμεύτηκε να προχωρήσει  άμεσα σε ενέργειες με προτάσεις, παρεμβάσεις,  συνεργασίες και συμμετοχή σε επιτροπές τα ζητήματα του Κλάδου με στόχο την οριστική επίλυσή τους.


ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ Μ. ΠΟΛΥΓΓΕΡ ΣΤΟ ΟΕΕ

Επανεκλογή του Προέδρου, Μιχάλη Πόλυγγερ ως μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

 

Μήνυμα Προέδρου: «Με τη σημερινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τις εκλογές της ΣτΑ του ΟΕΕ νιώθω την ανάγκη να εκφράσω για ακόμη μια φορά τις θερμές μου ευχαριστίες στους συναδέλφους που με τίμησαν με την ψήφο τους.

Η εμπιστοσύνη των 924 συναδέλφων, πέρα από την τιμητική διάκριση, μου προσθέτει μεγάλη ευθύνη και βάρος για να διεκδικήσω, μαζί με ισάξιους συναδέλφους, μέσα από τα Όργανα και τις Επιτροπές του ΟΕΕ με τα παραγωγικά Υπουργεία, άμεσες και καθοριστικές λύσεις στα τόσα ζητήματα του Κλάδου μας και της καθημερινότητάς μας.

Ελπίζω να βρω ενεργούς συμπαραστάτες με τους ίδιους στόχους για το επάγγελμα, έτσι ώστε στο τέλος της τετραετίας να έρθουν εκείνα τα αποτελέσματα που αρμόζουν στον Κλάδο μας.

Θα φροντίσω να γίνει σαφές το μήνυμα που προέκυψε από τη μαζική εκλογική διαδικασία στο ΟΕΕ, το οποίο δεν είναι άλλο από την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ της Πολιτείας, να αντιμετωπίσει τόσο τον Φορέα -Σύμβουλό της όσο και τον Κλάδο μας ως ισότιμο συνεργάτη.

Βέβαια, θα χρειαστώ και τη βοήθεια όλων των συναδέλφων, καθώς τίποτα δεν γίνεται μόνο από έναν άνθρωπο! Η σημαντικότερη βοήθεια θα δοθεί μέσα από τη συναδελφική αλληλεγγύη και την ενεργή συμμετοχή όλων στα Επιμελητήρια, τους Φορείς και τους Συλλόγους.»


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Μ. ΠΟΛΥΓΓΕΡ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΩΓΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΘ.Ο.

Μήνυμα Προέδρου: «Είναι μια ακόμα ευκαιρία να αξιοποιήσουμε και να αναδείξουμε στο μέγιστο βαθμό τη σημαντικότητα του ρόλου του Λογιστή - Φοροτεχνικού, καθώς αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της Πολιτείας και των φορολογούμενων.

Θα προσπαθήσω σε συνεργασία με τους λοιπούς συμμετέχοντες συναδέλφους, να προσφέρουμε μαζί ουσιαστικές λύσεις τόσο στα προβλήματα του Κλάδου, όσο και στα ζητήματα της αγοράς.»

ΦΕΚ Τεύχος B’ 7207/21.12.2023

Έργο της Επιτροπής είναι:

1. Η εξασφάλιση της ευρύτερης συμμετοχής των κοινωνικών φορέων (μέσω των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή) σε διαβουλεύσεις και στην επεξεργασία νομοσχεδίων φορολογικού ενδιαφέροντος και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδιδόμενων αποφάσεων και εγκυκλίων οδηγιών.

2. Η υποβολή τεκμηριωμένων εισηγήσεων για την αναμόρφωση της φορολογικής νομοθεσίας, ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνιση με τις δεσμεύσεις της Ελλάδας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών και με το υφιστάμενο γενικότερο πλαίσιο φορολογικής πολιτικής. Οι ως άνω εισηγήσεις θα συνοδεύονται, εφόσον απαιτείται, με εκτίμηση για την προσδοκώμενη ωφέλεια ως προς τα έσοδα, αλλά και ως προς τη δυνατότητα συμμόρφωσης των φορολογουμένων.

3. Η υποβολή προτάσεων για τροποποίηση των υφιστάμενων διατάξεων της φορολογικής και λογιστικής νομοθεσίας, οι οποίες είτε είναι ανενεργές είτε χρήζουν βελτιώσεων και προσαρμογών, ώστε να συνάδουν με τους στόχους των μέτρων που λαμβάνονται κατά την άσκηση της φορολογικής πολιτικής.

4. Η λειτουργική διασύνδεση των φορολογικών νομοθετημάτων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ τους (π.χ. των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. με τις διατάξεις του Φ.Π.Α., των Ε.Λ.Π., του Κ.Φ.Δ., του εταιρικού δικαίου κ.λπ.).

5. Η συνεισφορά στη διαδραστική αλληλεπίδραση επί ζητημάτων και ερωτημάτων σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων και εγκυκλίων, προκειμένου να διευκολύνονται οι φορολογούμενοι στις δηλωτικές υποχρεώσεις τους. Ειδικότερα η Επιτροπή θα δέχεται και θα συγκεντρώνει τις προτάσεις, τα προβλήματα της καθημερινότητας και τα ερωτήματα του επιχειρηματικού κόσμου, όπου απαιτείται από κοινού με τον κλάδο των Λογιστών - Φοροτεχνικών, ως άμεσος και βασικός συνεργάτης του επιχειρείν και αφού θα τα επεξεργάζεται πρωτογενώς, θα εισηγείται για την επίλυσή τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

6. Η επίλυση ερμηνευτικών και άλλων ζητημάτων τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην εύρυθμη λειτουργία των διαφόρων ηλεκτρονικών εφαρμογών με τη βοήθεια λογιστή - φοροτεχνικού, αναφορικά με όλες τις δηλωτικές υποχρεώσεις των φορολογουμένων. Ειδικότερα, μέσω της Επιτροπής θα επιτυγχάνεται (κατά θεματική ενότητα) η συνεργασία με τις οργανώσεις των Λογιστών και με Λογιστές - Φοροτεχνικούς, οι οποίοι θα ορίζονται από το Ο.Ε.Ε., ώστε να εξασφαλίζεται ο ενδελεχής προληπτικός έλεγχος κάθε νέας σχετικής πλατφόρμας, με σκοπό την αποφυγή δυσλειτουργιών των εφαρμογών ή περιττών και άσκοπων χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Δ. Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής συμμετέχουν στις συνεδριάσεις αυτής σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών μελών και, εξαιρετικά, παρουσία και των τακτικών μελών.

Ε. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής πραγματοποιούνται εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε κτήριο όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΣΤ. Στην Πρόεδρο, τα μέλη και τον εκτελούντα χρέη Γραμματέα της Επιτροπής δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

Συνάδελφοι,

Ο Κλάδος χρειάζεται την ενεργή συμμετοχή όλων.

Πώς περιμένεις τη βελτίωση αν δεν συμμετέχεις;

Για τον ΛΣΑ

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Πόλυγγερ

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.