fbpx
Skip to main content

ΑΝΑΦΟΡΑ Λ.Σ.Α. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Λ/Φ ΣΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ e-ΕΦΚΑ

logo με γράμματα χωρίς φόντο

 Για να κατεβάσετε την αναφορά, πατήστε εδώ.

αναφορα στον συνηγορο


Προς τον Συνήγορο του Πολίτη

 

ΑΝΑΦΟΡΑ Λ.Σ.Α.

ΓΙΑ ΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΙ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της κοινής επιστολής Συλλόγων Λογιστών Φοροτεχνικών στη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ σχετικά με τη διευθέτηση της εισόδου των Λογιστών Φοροτεχνικών στα Υποκαταστήματα του Οργανισμού χωρίς ραντεβού, σύμφωνα με την ισχύουσα 102725/23-03-21, επιδεικνύοντας την επαγγελματική τους ταυτότητα και δεδομένου ότι, παρά τη θετική μεμονωμένη προσπάθεια Στελεχών του Οργανισμού, δυστυχώς, η Διοίκηση δεν έχει προβεί σε διευθέτηση του σημαντικού αυτού θέματος, σας αποστέλλουμε την αναφορά μας, καθ’ όσον υπάρχει έννομο συμφέρον για τα μέλη μας, αναμένοντας την παρέμβασή σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν καταιγιστικές αναφορές από μέλη μας για την άρνηση εξυπηρέτησής τους με φυσική παρουσία σε Υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ, επικαλούμενοι παρατύπως την εγκύκλιο 416724-13/09/2022, η οποία όχι μόνο δεν αναιρεί την 102725/23-03-21, αλλά διευκρινίζει τη δυνατότητα εισόδου βάσει ιδιότητας άλλου επιστημονικού επαγγέλματος (δηλαδή αποσαφηνίζει ότι η είσοδος επιτρέπεται στους έχοντες την επαγγελματική ταυτότητα δικηγόρου και όχι στους ασκούμενους ή τους υπαλλήλους δικηγορικών γραφείων).

Να σημειώσουμε ότι η άρνηση εισόδου του επαγγελματία Λογιστή-Φοροτεχνικού, ο οποίος επιδεικνύει την επαγγελματική του ταυτότητα, αφενός συνεπάγεται άρνηση εξυπηρέτησης των πολιτών και επιχειρήσεων –εντολέων του, αφετέρου προκαλεί στον επαγγελματία οικονομική βλάβη, καθώς δεν δύναται να διεκπεραιώσει τις υποχρεώσεις των εντολέων του.

Οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι, παρά την ανάρτηση του Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα στην ιστοσελίδα του  Υπ. Εργασίας στις 15/07/2022, άρα και τη διανομή του προς ενημέρωση όλων  των Υπαλλήλων, όπως ορίζεται με την υπ' αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/211/οικ.12155, στην πραγματικότητα, πέραν της οικονομικής βλάβης (παρ. 3.3.4.) που δημιουργεί η άρνηση εισόδου των Λογιστών-Φοροτεχνικών στα Υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ, δεν τηρούνται και όσα ορίζει ο Κώδικας σχετικά με την επίκληση μη τεκμηριωμένων λόγων για αδυναμία διεκπεραίωσης ή την καθυστέρηση χειρισμού των υποθέσεών τους (παρ. 4.2.8.).

Το κυριότερο όμως, είναι ότι τίθεται θέμα διάκρισης και δυσμενούς μεταχείρισης για τον επαγγελματικό Κλάδο, δεδομένου ότι η άρνηση εισόδου επέρχεται κατόπιν της επίδειξης της ταυτότητας των επαγγελματιών Λογιστών – Φοροτεχνικών (παρ. 3.3.11.)

Τέλος, επισημαίνουμε ότι η επιστολή του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών, η οποία είναι κοινή και προσυπογεγραμμένη και από άλλους εννέα Συλλόγους, προς τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ με το αίτημα διευθέτησης του θέματος από μεριάς της, έχει αποσταλεί στις 28 Σεπτεμβρίου 2022 και έχει λάβει αρ. πρωτ. 444180/28-09-2022, όμως, μέχρι και σήμερα, ουδεμία απάντηση ή διευθέτηση έχει πραγματοποιηθεί.

Παρακάτω σας προωθούμε την επιστολή του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών, η οποία είναι κοινή και προσυπογεγραμμένη και από άλλους εννέα Συλλόγους:

ΚΟΙΝΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Προς:

 • Διοικητή e-ΕΦΚΑ, κ. Δουφεξή Παναγιώτη
 • Υποδιοικητή e-ΕΦΚΑ, κ. Βαρβέρη Αλέξανδρο
 • Υποδιοικητή e-ΕΦΚΑ, κ. Χουρδάκη Νικόλαο
 • Υποδιοικητή e-ΕΦΚΑ, κ. Γκράτζιο Γεώργιο
 • Υποδιοικητή e-ΕΦΚΑ, κ. Παγώνη Νικόλαο

 Κοινοποίηση:

 • Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη
 • Γενική Γραμματέα Εργασίας κα Άννα Στρατινάκη
 • Υποκαταστήματα e-ΕΦΚΑ
 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Κόλλια
 • Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Πρόεδρο κ. Ιωάννη Μασούτη
 • ΕΣΕΕ, Πρόεδρο κ. Γεώργιο Καρανίκα
 • ΓΣΕΒΕΕ, Πρόεδρο κ. Γεώργιο Καββαθά
 • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Πρόεδρο κα Κουνενάκη Εφραίμογλου Σοφία
 • Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, Πρόεδρο κ. Παύλο Ραβάνη
 • Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, Πρόεδρο κ. Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου
 • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρο κ. Γιάννη Μασούτη
 • Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρο κ. Αναστάσιο Καπνοπώλη
 • Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρο κ. Μιχαήλ Ζορπίδη
 • Λοιπά Επιμελητήρια και Φορείς

ΚΑΤ’ EΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2022

Θέμα: «Αναγκαία η επίσημη επιβεβαίωση ισχύος της 102725/23-03-21 για την είσοδο των Οικονομολόγων Λογιστών- Φοροτεχνικών στις Υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ χωρίς ραντεβού»

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια αναφορών των μελών μας σχετικά με την άρνηση εισόδου τους στα Υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ χωρίς ραντεβού, κρίνεται αναγκαία η διευθέτηση του θέματος από μεριάς σας επιβεβαιώνοντας την ισχύ της 102725/23-03-21.

Συγκεκριμένα, σε Υποκατάστημα της Υπηρεσίας σας, υπήρξε άρνηση εισόδου συναδέλφων μας, με την αιτιολογία της έκδοσης της εγκυκλίου 416724-13/09/2022.

Παρά το γεγονός ότι η εν λόγω εγκύκλιος διευκρινίζει τη δυνατότητα εισόδου βάσει ιδιότητας άλλου επιστημονικού επαγγέλματος - συγκεκριμένα αποσαφηνίζει ότι η είσοδος επιτρέπεται στους έχοντες την επαγγελματική ταυτότητα δικηγόρου και όχι στους ασκούμενους ή τους υπαλλήλους δικηγορικών γραφείων, όπως δηλαδή προβλέπεται και για τον δικό μας Κλάδο - στελέχη της Υπηρεσίας σας ενημέρωσαν προφορικώς τους συναδέλφους μας ότι η παρούσα αναιρεί (!!!) οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη εγκύκλιο και συνεπώς, αφαιρεί το δικαίωμα εισόδου χωρίς ραντεβού στον αδειοδοτημένο Οικονομολόγο Λογιστή -Φοροτεχνικό.

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαβεβαιώσεις από στελέχη της Υπηρεσίας από τον Μάρτιο 2022 για την επαναπροώθηση της 102725/23-03-21 σε όλα τα υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ – και μάλιστα – για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των αδειοδοτημένων Οικονομολόγων Λογιστών-Φοροτεχνικών, καθώς είναι οι άμεσοι στενοί συνεργάτες των επιχειρήσεων και όντας βέβαιοι ότι η Υπηρεσία σας επιθυμεί την άμεση συνεργασία με τον Κλάδο μας για την άμεση και βέλτιστη εξυπηρέτηση της αγοράς, αναμένουμε την επίσημη επιβεβαίωση της ισχύος της 102725/23-03-21, καθ’ όσον - φανταζόμαστε ότι -  δεν υπάρχει επιθυμία διαφορετικής αντιμετώπισης και διακρίσεων από την Πολιτεία σε ομοειδή επιστημονικά επαγγέλματα.

Οι Σύλλογοι,

 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ-Π.Ε.Φ.Ε.
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΝΑΞΟΥ, ΑΜΟΡΓΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΗΡΑΣ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

Αναμένουμε δικές σας ενέργειες και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα.

 

 Για τον Λ.Σ.Α.

Ο Πρόεδρος

Πόλυγγερ Μιχάλης

Η Αντιπρόεδρος

Χατζηαγγελίδη Μαρία

Ο Γεν. Γραμματέας

Βάλβης Μάρκος

Ο Ταμίας & Γ.Δ.

Κετσετζής Θεοχάρης

Το Μέλος

Μπουλούκος Χρήστος

Ο Γ.Δ.

Τσορμπατζόγλου Κωνσταντίνος

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.