fbpx
Skip to main content

Webinar 19.07.2021: ΝΕΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4808/2021 - Ριζικές αλλαγές στην εργατική νομοθεσία με ρυθμίσεις σε ισχύ που χρήζουν άμεσης ερμηνείας

 logo με γράμματα χωρίς φόντο

 

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει 

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:

ΝΕΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4808/2021

Ριζικές αλλαγές στην εργατική νομοθεσία με ρυθμίσεις σε ισχύ που χρήζουν άμεσης ερμηνείας.

 Λιάζος Παλαιολόγος

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Ο Πρόεδρος του Λ.Σ.Α., Μ. Πόλυγγερ,  εξασφάλισε από την εκδότρια εταιρεία για τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου πέμτε (5) τμχ βιβλία

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» στην τιμή των 45€ (από 60€).

Η παραγγελία πραγματοποιείται μέσω της φόρμας δήλωσης συμμετοχής για τον έλεγχο διαθεσιμότητας των τεμαχίων (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) και μπορεί να γίνει μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου.


ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Συνοπτική Θεματολογία

Χρονικά όρια Εργασίας (Νέες ρυθμίσεις – χρόνος έναρξης ισχύος – διαφορές από μέχρι τώρα ισχύουσες – Υπερεργασία – Υπερωρία – Διάλλειμα – Διευθέτηση ωραρίου –Αμοιβή υπερβάσεων )

Αργίες - Άδειες & Διευκολύνσεις για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωή (Κανονική άδεια, άδεια άνευ αποδοχών, άδειες – διευκολύνσεις σχετικές με την οικογένεια κλπ)

Τηλεργασία & Ηλεκτρονικές πλατφόρμες

Καταγγελία σύμβασης εργασίας (εξομοίωση εργατοτεχνιτών υπαλλήλων κλπ)

ΘΕΜΑΤΑ ΣΣΕ (Σύναψη – Δέσμευση  - υποχρέωση κωδικοποίησης)

ΝΕΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ (Ψηφιακή κάρτα - Δήλωση ωραρίου, υπερωρίας, διευθέτησης ωραρίου, λοιπές δηλώσεις – εκπρόθεσμες υποβολές κλπ)

Σεξουαλική παρενόχληση και βία ένταξη στο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΕ

ΤΟ ΣΕΠΕ ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

 

Αναλυτική Θεματολογία

Χρονικά όρια Εργασίας (Νέες ρυθμίσεις – χρόνος έναρξης ισχύος – διαφορές από μέχρι τώρα ισχύουσες)

 • Πενθήμερο – εξαήμερο – 8ώρο: Νέες ρυθμίσεις
 • Υπερεργασία – Υπερωρία - Αμοιβή Υπερβάσεων ωραρίου
 • Ανάπαυση εργαζομένων – Διάλλειμα: Νέες ρυθμίσεις
 • Ρυθμίσεις σε θέματα Μερικής απασχόλησης:
 • Παροχή πρόσθετης εργασίας από εργαζόμενους μερικής απασχόλησης
 • Διευθέτηση χρόνου εργασίας: Νέες ρυθμίσεις – 4ήμερο

Αργίες - Άδειες & Διευκολύνσεις για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωή

 • Αργίες προσθήκη νέων αργιών και αλλαγή καθεστώτος υφισταμένων
 • Απασχόληση σε Κυριακές και Αργίες
 • Εργασία Κυριακής νέες περιπτώσεις που επιτρέπεται χωρίς έγκριση από ΣΕΠΕ
 • Άδεια αναψυχής:
 • Νέες ρυθμίσεις για την Ετήσια Κανονική Άδεια,
 • Αλλαγή δήλης ημερομηνίας λήψης αδείας
 • Άδεια άνευ αποδοχών (νομοθετική ρύθμιση)
 • Διευκολύνσεις για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και άδειες σχετικές με την προστασία της οικογένειας.
 • Άδειες που σχετίζονται με την οικογένεια όπως γονική, φροντίδας κλπ
 • Κωδικοποίηση και επαδιατύπωση υφιστάμενων αδειών και
 • Προσθήκη νέων όπως πατρότητας, φροντιστή κλπ

Τηλεργασία & Ηλεκτρονικές πλατφόρμες

Νέες ρυθμίσεις για

 • Την τηλεργασία και Εργασία μέσω ψηφιακών πλατφορμών.
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών
 • Δικαιώματα & Υποχρεώσεις εργαζομένων

Καταγγελία σύμβασης εργασίας

Αλλαγές στο δίκαιο της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου

 • εξομοίωση υπαλλήλων εργατοτεχνιτών
 • Υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης Εργατοτεχνιτών
 • Προστασία από την απόλυση ειδικές περιπτώσεις κλπ
 • Λοιπά θέματα σχετικά με την καταγγελία σύμβασης εργασίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΣΕ

 • Εθνική Γενική ΣΣΕ Σύναψη – Δέσμευση - υποχρέωση κωδικοποίησης ΕΓΣΣΕ
 • Σύναψης, Δέσμευσης & επέκτασης εφαρμογής ΣΣΕ, υποχρέωση κωδικοποίησης ΣΣΕ

ΝΕΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

 • Σύνδεση με ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ – ΑΑΔΕ
 • Εκπρόθεσμη Υποβολή εντύπων
 • Ψηφιακή Κάρτα
 • ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: καταχώρηση
 • Αλλαγής Ωραρίου και Υπερωριών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
 • Προσθήκη νέων δηλωτικών υποχρεώσεων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
 • Λοιπά θέμα σχετικά με το νέο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Σεξουαλική παρενόχληση και βία ένταξη στο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΕ

Μέτρα και ρυθμίσεις για την παρενόχληση και τη βία στην εργασία, καθώς και για την αποτροπή της άνισης μεταχείρισης και των απαγορευμένων διακρίσεων.

 • Μέτρα & Υποχρεώσεις εργοδότη
 • Ιατρός Εργασίας
 • Υποχρεώσεις εργαζομένων
 • Κανονισμός Εργασίας
 • Λοιπά συναφή θέματα

ΤΟ ΣΕΠΕ ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

Συνοπτική παρουσίαση

 • Ασθένεια, ατύχημα, εγκυμοσύνη -λοχεία κ.λπ ανυπαίτια κωλύματα.
  -> Ηλεκτρονική διαδικασία για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας - ατυχήματος από τον e-ΕΦΚΑ
 • Τον τρόπο καθορισμού του ύψους των αποδοχών του εργαζομένου
 • Το διευθυντικό δικαίωμα και ο τρόπος νόμιμης άσκησης του

 Σύνολο Ωρών: 05

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΛΙΑΖΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ: απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, φοροτεχνικός Α΄ τάξεως και σύμβουλος επιχειρήσεων σε εργασιακά και φορολογικά θέματα. Συγγραφέας βιβλίων με θέματα μισθοδοσίας προσωπικού, κτηματολογίου, Φ.Π.Α. και τιμολόγησης. Συνεργάτης με άρθρα και μελέτες σε περιοδικά και εφημερίδες. Εισηγητής σε εργασιακά- ασφαλιστικά, οικονομικά, φορολογικά σεμινάρια.

 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την Δευτέρα,  19/07/2021, ώρες 17:00-22:00 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ με χρήση της πλατφόρμας zoom

 Θα αποσταλούν μοναδικοί κωδικοί για κάθε συμμετέχοντα.

Το σεμινάριο θα παραμείνει διαθέσιμο για 7 ημέρες.

Οι σημειώσεις θα διατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι ερωτήσεις θα γίνονται μέσω chat κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τα μη μέλη του Λ.Σ.Α.:  50,00 € (τελική τιμή)

Για τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Λ.Σ.Α.:  30,00 € (τελική τιμή)

(Ετήσια συνδρομή μέλους στον Λ.Σ.Α.: 70,00€ / Παροχές συνδρομής: Εκπτώσεις σε σεμινάρια, ερωτήματα, προσφορές, κλπ  )

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ: Η κατάθεση μπορεί να γίνει έως 18/07/2021, στον αριθμό λογαριασμού του Λ.Σ.Α. στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ με τα στοιχεία:

 Αρ. Λογ/μού: 5052 009693 597,

ΙΒΑΝ: GR 93 0172 0520 0050 5200 9693 597

Δικαιούχος: Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών

 Παρακαλούμε, όπως αποστείλετε το αποδεικτικό της κατάθεσης και την παρακάτω δήλωση συμμετοχής συμπληρωμένη στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.ή στο φαξ: 210 5138289


Χορηγός σεμιναρίου i-spirit Software
Πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης, ηλεκτρονικής τιμολόγησης
και ενημέρωσης ηλεκτρονικών βιβλίων για λογιστές και επιχειρήσεις

ISPIRITwww.i-spirit.gr


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ WEBINAR

 ΝΕΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4808/2021

Ριζικές αλλαγές στην εργατική νομοθεσία με ρυθμίσεις σε ισχύ που χρήζουν άμεσης ερμηνείας.

19/07/2021

 

 

Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία

 

Επάγγελμα:

Ιδιώτης:

                      

ΕλΕπαγγελματίας:

                     

Εταιρία:

 

Διεύθυνση

Οδός

 

Αριθμ.

                      

Περιοχή

 

ΤΚ

 

Κινητό

 

Fax

 

E-mail

 

ΑΦΜ

 

ΔΟΥ

 

Ονόματα Συμμετεχόντων:

Πατρώνυμο:

1.

   

Email  *

αποστολής κωδικού

 

Έπιθυμώ την παραγγελία του βιβλίου

«MYDATA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»

(Συγγραφείς Μ. Πόλυγγερ -Ν. Σπυρόπουλος)

βάσει της προσφοράς του σεμιναρίου 19/07/2021

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

Βεβαίωση Παρακολούθησης

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

 

Αντιγραφή και αποστολή δήλωσης συμμετοχής στο email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ή στο φαξ 210 5132661

Για να κατεβάσετε τη δήλωση συμμετοχής σε μορφή .pdf πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη δήλωση συμμετοχής σε μορφή  word πατήστε εδώ.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία: 210 5138289, Σοφία Κομηνού

 

 

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.