ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 28.09.2013

0
0
0
s2smodern


Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει επίκαιρο σεμινάριο με θέμα:

«Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4172/2013 ΚΑΙ 4174/2013»

Η θεματολογία του σεμιναρίου θα περιλαμβάνει:

 • Έννοια φορολογικής κατοικίας. Φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού.
 • Κατηγορίες – πηγές εισοδήματος.
 • Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Φορολογητέο εισόδημα και υπολογισμός του φόρου. Φορολόγηση παροχών σε είδος (οχήματα, δάνεια, προαίρεση, κατοικία). Απαλλασσόμενα εισοδήματα.
 • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα. Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες. Νέος τρόπος υπολογισμού των αποσβέσεων. Νέος τρόπος διαγραφής επισφαλών απαιτήσεων. Υπολογισμός του φόρου.
 • Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
 • Εισοδήματα από μερίσματα. Υπολογισμός του φόρου.
 • Εισοδήματα από τόκους. Υπολογισμός του φόρου.
 • Εισοδήματα από δικαιώματα (royalties). Υπολογισμός του φόρου.
 • Εισοδήματα από ακίνητα περιουσία (ενοίκια). Υπολογισμός του φόρου.
 • Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων ή κινητών αξιών (μετοχών, εταιρικών μεριδίων κλπ.). Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας και φόρου.
 • Φορολογία νομικών προσώπων. Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες νομικών προσώπων. Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος και φόρου.
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές. Φάκελος τεκμηρίωσης και προέγκριση μεθοδολογία τιμολόγησης.
 • Συγχωνεύσεις ή διασπάσεις εταιρειών (φορολογικά κίνητρα).
 • Παρακράτηση και προκαταβολή φόρου.
 • Υποχρέωση παροχής πληροφοριών στις φορολογικές αρχές.
 • Υποβολή δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων.
 • Τα νέα είδη και οι τρόποι διενέργειας των φορολογικών ελέγχων.
 • Αλληλέγγυα ευθύνη φυσικών προσώπων για οφειλές νομικών προσώπων.
 • Τα νέα πρόστιμα φορολογικών παραβάσεων. Τόκοι και προσαυξήσεις οφειλών στο δημόσιο. Κυρώσεις φοροδιαφυγής. Ενδικοφανείς προσφυγές.
 • Μεταβατικές διατάξεις Ν.4174/2013. Δυνατότητα ευνοϊκού κλεισίματος εκκρεμών υποθέσεων.

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013, ώρες 10:00-15:00, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα, Τ.Κ. 106 78 και εισηγητής θα είναι ο κος Μιχελινάκης Βαγγέλης.

Το κόστος Συμμετοχής στο σεμινάριο ανέρχεται στα 50,00 € ανά πρόσωπο,
είτε φυσικό είτε νομικό.

Για τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου ισχύει η έκπτωση 15%,
το κόστος ανέρχεται στα 40,00 €.

Θα τηρηθεί αυστηρώς σειρά προτεραιότητας.

Για να κατεβάσετε τη δήλωση συμμετοχής πατήστε εδώ.

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.