ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 16/02, 18/02, 21/02, 25/02, 03/03/2015

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει μακροχρόνιο σεμινάριο με θέμα :


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Α. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κος ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π, Εργασιακός Σύμβουλος, Αρθογράφος, Συγγραφέας - Εισηγητής με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία.

 

Β. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

Το μακροχρόνιο σεμινάριο θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο TITANIA, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα, 10678, τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

 

 • Τετάρτη, 25/02/2015, ώρες 16:00-21:00
 • Τρίτη,     03/03/2015, ώρες 16:00-21:00
 • Πέμπτη.  05/03/2015, ώρες 16:00-21:00
 • Δευτέρα, 09/03/2015, ώρες 16:00-21:00
 • Τετάρτη, 11/03/2015, ώρες 16:00-21:00

 

Γ. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές και βοηθούς λογιστών, που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση επί των εργασιακών θεμάτων, καθώς και σε δικηγόρους που ασχολούνται με εργασιακά θέματα.

 

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Προσοχή: Η διαθεσιμότητα των θέσεων είναι μόλις 50 ατόμων.

 

Ε. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν στο σεμινάριο είναι :

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

•    Θέματα αμοιβών επί 5νθήμερης και 6ημερης απασχόλησης
•     Η απασχόληση την έκτη ημέρα της εβδομάδος (Σάββατο ή άλλη ημέρα)
•    Θέματα μισθοδοσίας επί πλήρους και μερικής απασχόλησης
•    Υπολογισμός των αποδοχών αδείας του επιδόματος αδείας της αποζημίωσης απολύσεως, των επιδομάτων εορτών, κλπ, επί  πλήρους , μερικής  και εκ περιτροπής  απασχόλησης
•    Υπολογισμός αποζημίωσης απολύσεως εκ περιτροπής απασχολούμενου
•    ( εργατοτεχνίτη και υπαλλήλου)
•    Αποδοχές αδείας  εργαζομένων υπό καθεστώς περιοδικών ή ενδιάμεσων ημερών απασχόλησης (διαλείπουσα απασχόληση)
•    Υπάλληλοι με μερική απασχόληση & σταθερό  ή μη  σταθερό ημερομίσθιο.- Υπολογισμός  επιδομάτων , αποζημιώσεων κλπ.
•    Οι όροι αμοιβής για εκτός έδρας εργασία
•    Προσδιορισμός των μηνιαίων αποδοχών μισθωτού – υπαλλήλου που απουσιάζει κατά μία ή περισσότερες ημέρες στο διάστημα ενός μηνός.
•    Ασφάλιση εργαζόμενου απασχολούμενου υπό καθεστώς μερικής , διαλείπουσας και εκ περιτροπής απασχόλησης
•    Υπολογισμός ημερών ασφάλισης μισθωτού με απουσίες    
•    Άδεια άνευ αποδοχών
•    Νυχτερινή απασχόληση – Προσαυξήσεις αποδοχών     
•    Απασχόληση κατά τις Κυριακές – Προσαυξήσεις αποδοχών
•    Οι όροι αμοιβής για εκτός έδρας εργασία
•    Τι ισχύει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και το πλαίσιο υποβολής του εντύπου Ε7 της ηλεκτρονικής υποβολής
•    Ο έλεγχος επί των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας μετά  τις αλλαγές που επέφερε ο Ν.4254/2014
•    Η σύννομη τήρηση του ειδικού  βιβλίου υπερωριών με τις ρυθμίσεις του άρθρου 55, του Ν.4310/8.12.2014
•    H σύννομη τήρηση του βιβλίου αδειών μετά τις αλλαγές που επέφερε  ο Ν.4254/2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11

•    Ηλεκτρονική υποβολή  μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του εντύπου Ε11  «Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας »
•    Πως συμπληρώνονται τα στοιχεία ετήσιας κανονικής άδειας  του  εντύπου Ε11  στις περιπτώσεις  εργαζομένων που:

 • δεν έχουν λάβει το σύνολο των ημερών της ετησίας κανονικής αδείας που δικαιούνται
 • απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
 • συνάπτουν  διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου
 • η σχέση εργασίας τους μετατρέπεται από πλήρης σε εκ περιτροπής ή μερική  κατά τη διάρκεια του έτους
 • απασχολούνται ως εποχιακοί στα ξενοδοχεία

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

•    Οι αλλαγές που επέρχονται με το άρθρο 4, του Ν.4303/2014 όσον αφορά τα διαδικαστικά ζητήματα μεσολάβησης και διαιτησίας συλλογικών διαφορών εργασίας στο πλαίσιο  της απόφασης   ΣτΕ 2307/2014
•    Τι ορίζει η απόφαση του ΣτΕ 2307/2014 όσον αφορά τη διαιτησία , τα δικαιώματα του εργοδότη όταν περιέρχεται  μια συλλογική σύμβαση σε μετενέργεια κλπ
•    Τι ισχύει με τους μισθολογικούς καθώς και τους μη μισθολογικούς όρους  ΣΣΕ που έχει  παρέλθει ο χρόνος ισχύος της και έχει περιέλθει σε μετενέργεια
•    Μετενέργεια μη μισθολογικών όρων  με βάση την απόφαση  ΣτΕ 2307/2014
•    Σε ποιες περιπτώσεις οι όροι αμοιβής του νεοπροσλαμβανόμενου μισθωτού καθορίζονται βάσει του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου
•    Πενθήμερη & εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία
•    Σε ποιες περιπτώσεις οι όροι αμοιβής του νεοπροσλαμβανόμενου μισθωτού καθορίζονται βάσει του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου
•    Οι ρυθμίσεις  της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2014
•    Ο Υπολογισμός της προϋπηρεσίας μετά την αναστολή των μισθολογικών ωριμάνσεων
•    Οι προσαυξήσεις  τριετιών των μακροχρόνια ανέργων βάσει των νέων ρυθμίσεων του N.4254/7.4.2014
•    Τι ισχύει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και το πλαίσιο υποβολής του εντύπου Ε7 της ηλεκτρονικής υποβολής

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ & ΑΛΛΑΓΗΣ ΡΕΠΟ - ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

•    Επάνοδος , με τις νέες ρυθμίσεις ,στο  καθεστώς  υποβολής του τροποποιητικού ωραρίου ηλεκτρονικά το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου  με βάση τις ρυθμίσεις του άρθρου 55 παρ. 1 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α' 258)
•    Το  πλαίσιο τήρησης του Ειδικού  Βιβλίου υπερωριών όπως προβλέπεται με τις νέες ρυθμίσεις  του άρθρου 55 παρ. 1 του Ν. 4310/2014  & του άρθρου 80 του Ν. 4144/2013
•    Υποχρεώσεις εργοδότη έναντι του ΣΕΠΕ σε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης μισθωτών με τις νέες ρυθμίσεις

ΑΝΥΠΑΙΤΙΟ ΚΩΛΥΜΑ – ΑΣΘΕΝΕΙΑ

•    Ανυπαίτιο Κώλυμα
•    Ασθένεια μισθωτού
•    Υποχρεώσεις εργοδότη και Ασφαλιστικού Οργανισμού (ΙΚΑ), σε περίπτωση ασθένειας μισθωτού
•    Χαρακτηρισμός ασθένειας ως βραχείας, επί τη βάσει των χρονικών ορίων διάρκειάς της
•    Ασφάλιση μισθωτού κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του
•    Καταβολή αποδοχών επί  ανυπαιτίου κωλύματος των μισθωτού.
•    Θέματα μισθοδοσίας σε περίπτωση ασθενείας μισθωτού
•    Ασφάλιση εργαζόμενου απασχολούμενου υπό καθεστώς μερικής , διαλείπουσας και εκ περιτροπής απασχόλησης
•    Υπολογισμός ημερών ασφάλισης μισθωτού με απουσίες
•    Excel εφαρμογές

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ (ΔΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ)

•    Πώς υπολογίζονται τα επιδόματα Πάσχα και Χριστουγέννων    
•    Υπολογισμός των επιδομάτων εορτών των ωρομισθίων     
•    Υπολογισμός των επιδομάτων εορτών των μισθωτών που απασχολούνται σε εποχιακές εργασίες
•    Υπολογισμός του επιπλέον ποσού που δικαιούνται οι μισθωτοί ως επιδόματα εορτών, λόγω τακτική υπερωριακής απασχόλησής τους     
•    Προσαύξηση υπολογιζόμενη επί των επιδομάτων εορτών, συνεπεία συμμετοχής σ’ αυτά του επιδόματος αδείας
•    Χρόνος καταβολής των επιδομάτων εορτών –  Maximum δικαιούμενα ποσά ως επιδόματα εορτών
•    Excel εφαρμογές

ΑΡΓΙΕΣ
•    Υποχρεωτικές  και  προαιρετικές αργίες
•    Αμοιβή που δικαιούνται οι μισθωτοί κατά τις ημέρες των αργιών.
•    Εορτές που δεν χαρακτηρίζονται ως αργίες     
•    Ευνοϊκές ρυθμίσεις Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. που καθιέρωσαν διάφορες ημέρες ως αργίες

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ

•    Τα νέα δεδομένα στην ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων με βάση τις υπ’ αριθμ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β' 2390/08-09-2014) & την 49327/10702 (ΦΕΚ 3456 Β/23-12-2014) αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας
•     Ενοποίηση Ε3 & Ε4 Συμπληρωματικού πρόσληψης
•    Τι ισχύει επί Εκπρόθεσμης υποβολής  ενιαίου εντύπου Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης

Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ

•    Η απασχόληση τις Κυριακές & αργίες
•    Η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 25 του N.4208/18.11.2013  &  108  του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265Α).

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

•    Ηλεκτρονική υποβολή  μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του εντύπου Ε9
•    Υπολογισμός αποδοχών μισθωτών απασχολουμένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης
•    Καθεστώς Ασφάλισης μερικώς απασχολουμένων
•    Άδεια, επίδομα αδείας, επιδόματα εορτών, αποζημίωση απόλυσης μερικώς & εκ περιτροπής απασχολουμένων

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

•    Ποια στοιχεία έχει υποχρέωση τήρησης ο εργοδότης στο χώρο εργασίας & επίδειξης ανά πάσα στιγμή στους Επιθεωρητές Εργασίας
•    Το Διευθυντικό Δικαίωμα του εργοδότη & τα σύννομα όρια άσκησής του
•    Ο έλεγχος επί των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας μετά  τις αλλαγές που επέφερε ο Ν.4254/2014
•    Η σύννομη τήρηση του βιβλίου υπερωριών
•    H σύννομη τήρηση του βιβλίου αδειών μετά τις αλλαγές που επέφερε ο Ν.4254/2014
•    H κατάργηση του βιβλίου νεοπροσλαμβανομένων ΙΚΑ με το Ν. 4255/2014
•    Κυρώσεις σε εργοδότες επί παραβάσεων
•    Κυρώσεις σε εργοδότες κατά δέσμια αρμοδιότητα του επιθεωρητή εργασίας (Υ.Α. 27397/122/19.8.2013, Υ.Α. 8422/20/2014 & Υ.Α. 18724/52/4.6.2014). Τρόποι πρόληψης για αποφυγή προστίμων
•    Κυρώσεις ΣΕΠΕ επί  μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού εκτός από το ΣΕΠΕ και από το ΙΚΑ &  την ΕΥΠΕΑ ( άρθρο 20 Ν. 4255/2014 )
•    Κυρώσεις ΙΚΑ & Ε.ΥΠ.Ε.Α. επί  μη τήρησης του Ε4  από τον υπόχρεο εργοδότη.
[ΥΑ. Φ11321/11115/802/2.6.2014 ]

 

Σύνολο Ωρών: 25.
Διαθέσιμες θέσεις συμμετεχόντων: 50.
Θα τηρηθεί αυστηρώς σειρά προτεραιότητας.

 

ΣΤ. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τα μη μέλη του Λ.Σ.Α.: 200€ + 23% Φ.Π.Α.= 246,00€
Για τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Λ.Σ.Α.: 150€ + 23% Φ.Π.Α.=184,50€

 

Ζ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η κατάθεση μπορεί να γίνει έως 12/02/2015, στον αριθμό λογαριασμού του Λ.Σ.Α. στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ με τα στοιχεία:

Αρ. Λογ/μού: 5052 009693 597
ΙΒΑΝ: GR 93 0172 0520 0050 5200 9693 597
Δικαιούχος: Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών

Παρακαλούμε, όπως αποστείλετε το αποδεικτικό της κατάθεσης και την παρακάτω δήλωση συμμετοχής συμπληρωμένη στο e-mail: lsaath@otenet.gr

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ........................................................................................................……………….............................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : .......................................................…………..……..……………………………………………….................................

ΠΕΡΙΟΧΗ : …………………………………………………………………………………………...ΤΚ : ………….…….…..……….

ΑΦΜ : ...........................................................................................ΔΟΥ : .......................................................….…...................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΚΙΝΗΤΟ : .......................................................................................................................ΦΑΞ:.........................................

E – MAIL : ………………………………………………..………............................................................................................................

ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ :

 1. …………………………………………………………..…………………………………………………………………....…
 2. …………………………………………………………..…………………………..……………….………………………...…
 3. ........................................................................................................................................................................................................
 4. ......................................................................................................................................................................................................

Επιθυμείτε να εκδοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης, μετά το πέρας του σεμιναρίου;

 • ΝΑΙ (συμπληρώστε στη δήλωση το πατρώνυμο σας)                  
 • ΟΧΙ

Για να δηλώσετε συμμετοχή, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και αποστέλλετε τη παρούσα δήλωση συμμετοχής στο φαξ 210 51.38.289 ή στο E-MAIL : lsaath@otenet.gr

 

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση του σεμιναρίου με τη δήλωση συμμετοχής πατήστε εδώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Λ.Σ.Α.: 210 5138289, 210 5157310.

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ