ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Λ.Σ.Α.: EΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν.4308/2014) (Άρθρα 16 ως 30 και 37 ως 40)_31.10.2015

0
0
0
s2smodern

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει επίκαιρο σεμινάριο με θέμα :

EΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν.4308/2014)
(Άρθρα 16 ως 30 και 37 ως 40)

1. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές και βοηθούς λογιστών, με εμπειρία στην κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, που επιθυμούν:
Α)Να αντιληφθούν τους νέους κανόνες επιμέτρησης και αποτίμησης των κονδυλίων του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων.
Β)Να αντιληφθούν τις αλλαγές στη λογιστική που ο Ν.4308/24.11.2014 εισάγει,
Γ)Να αντιληφθούν ποιες από τις πρόνοιες του νόμου είναι υποχρεωτικές και ποιες συνιστούν επιλογή της διοίκησης και του λογιστή της εταιρείας.
Το σεμινάριο εστιάζει τόσο στη μικρή εταιρεία και τις υποχρεώσεις της όσο και στις επιλογές που μπορεί να κάνει η μεγαλύτερη προκειμένου να αποτυπώσει μια ποιο «πραγματική» εικόνα του δημοσιευόμενου ισολογισμού της.
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην διάκριση που ο νόμος εισάγει σχετικά με την «λογιστική βάση» τήρησης των συναλλαγών σε αντιδιαστολή με την «φορολογική βάση», αλλά και στη λογιστική της μετάβασης στο νέο λογιστικό πλαίσιο κατά την πρώτη κατάρτιση των νέων οικονομικών καταστάσεων το 2015.

2. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Τα θέματα που θα αναπτυχθούν στο σεμινάριο είναι :

A)Μετάβαση από το ΕΓΛΣ στα ΕΛΠ:
•    Λογιστική & Φορολογική βάση
•    Πρώτη εφαρμογή των ΕΛΠ (Άρθρο 27) απλοποιήσεις και απαλλαγές (Άρθρο 30).
•    Αναδρομική εφαρμογή, τεκμαρτό κόστος, Εξαιρέσεις από την αναδρομική εφαρμογή
•    Ισοζύγιο και συνδεσμολογία (Παράρτημα Γ).

Β) Λογιστική επιμέτρησης ανά κονδύλι των οικονομικών καταστάσεων:
•    Ενσώματα πάγια, Ιδιοχρησιμοποιούμενα και Επενδυτικά Ακίνητα. Διαφορές με την φορολογική βάση στο κόστος κτήσης.
•    Άυλα πάγια. Διαφορές από το ΕΓΛΣ και τη φορολογική βάση στο κόστος κτήσης, τις αποσβέσεις. Έξοδα πολυετούς απόσβεσης, χειρισμός υπεραξίας.
•    Χρηματοδοτική Μίσθωση. Αναγνώριση τόκων και υποχρέωσης κατά ΕΛΠ. Απαιτήσεις φορολογικές στα πλαίσια της ΠΟΛ 1073.
•    Αποθέματα. Διαφορές από τη φορολογική βάση στην αποτίμηση (μεθοδολογίες προσδιορισμού του κόστους), εύλογες αξίες.
•    Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία. Απομειώσεις  υπολοίπου λογαριασμού πελατών, αποτιμήσεις συμμετοχών σε θυγατρικές.
•    Δάνεια. Τόκοι με το ονομαστικό ή το πραγματικό επιτόκιο, διαφορές με τον φορολογικό νόμο.
•    Μη Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις (αγορές εμπορευμάτων, παγίων).
•    Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Χειρισμός δαπανών της αύξησης.
•    Επιχορηγήσεις. Εγγραφή στις υποχρεώσεις.
•    Συναλλαγματικές Διαφορές. Έξοδο ή αποθεματικό;
•    Αναβαλλόμενος Φόρος. Πηγές του φόρου, πρακτικός τρόπος υπολογισμού, αναγνώριση και μεταγενέστερη κίνηση του λογαριασμού.
•    Έσοδο. Κριτήρια αναγνώρισης της πώλησης στα ΕΛΠ, κριτήρια αναγνώρισης του τιμολογίου πώλησης ή του παροχής υπηρεσιών.
•    Πίνακας κίνησης ιδίων κεφαλαίων (ΕΛΠ).

Γ) Προσάρτημα (σημειώσεις) & Συνδεδεμένα μέρη:
•    Προσάρτημα (Σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29).
•    Συνδεδεμένα μέρη κατά ΕΛΠ και αποκαλύψεις στο προσάρτημα.

Τα παραπάνω θέματα θα εμπλουτιστούν με παραδείγματα με κάθε νέα ερμηνευτική του υπουργείου οικονομικών που θα έχει προκύψει μέχρι και την ημέρα του σεμιναρίου.

Σύνολο Ωρών: 6.
Θα τηρηθεί αυστηρώς σειρά προτεραιότητας.

3. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κος ΑΦΡΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιώς και πιστοποιημένος ελεγκτής - λογιστής ως κάτοχος του FCCA, εργάζεται ως οικονομικός διευθυντής στη Γαλλική Credit Agricole Leasing Hellas ΑΕ, με κύρια καθήκοντα την προετοιμασία βάσει των ΔΠΧΑ μηνιαίων οικονομικών αναφορών και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και το φορολογικό σχεδιασμό και τη κατάρτιση προϋπολογισμών / απολογισμών, ενώ παράλληλα με τα παραπάνω, διδάσκει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και την Ελεγκτική (ΔΠΕ) σε επαγγελματίες λογιστές, ήδη από το 2007.
Εργάστηκε για περισσότερο από μια δεκαετία ως υπεύθυνος ελέγχων (audit) στην Ernst & Young και την PwC σε έργα στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, καθώς και για ένα έτος σε ειδικό έργο του Υπουργείου Οικονομικών και την «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων».

4. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 31/10/2015, ημέρα Σάββατο και ώρες 09:00-15:00, στο ξενοδοχείο NOVUS CITY HOTEL, Καρόλου 23 (Πλατεία Καραϊσκάκη), 10437, Αθήνα (Σταθμός Μετρό: Μεταξουργείο).

5. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τα μη μέλη του Λ.Σ.Α.: 60,00€ + 23% Φ.Π.Α. = 73,80€
Για τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Λ.Σ.Α.: 50,00€ + 23% Φ.Π.Α. = 61,50€

6. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
•    ΚΑΤΑΘΕΣΗ: Η κατάθεση μπορεί να γίνειέως 29/10/2015, ημέρα Πέμπτη, στον αριθμό λογαριασμού του Λ.Σ.Α. στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ με τα στοιχεία:

Αρ. Λογ/μού: 5052 009693 597,
ΙΒΑΝ: GR 93 0172 0520 0050 5200 9693 597
Δικαιούχος: Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών

Παρακαλούμε, όπως αποστείλετε το αποδεικτικό της κατάθεσης και την παρακάτω δήλωση συμμετοχής συμπληρωμένη στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

•    ΜΕΤΡΗΤΑ: Η πληρωμή μπορεί να γίνει στη γραμματεία του Λ.Σ.Α. την ημέρα του σεμιναρίου, 31/10/2015, στις 08:30.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και αποστέλλετε τη παρούσα δήλωση συμμετοχής στο φαξ 210 51.38.289 ή στο E-MAIL : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

EΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν.4308/2014)
(Άρθρα 16 ως 30 και 37 ως 40)

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015


ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ........................................................................................................………………............................................................

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (υπογραμμίστε):

  • ΙΔΙΩΤΗΣ
  • ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
  • ΕΤΑΙΡΙΑ                                                               

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : .......................................................…………..……..………………………………………………................................

ΠΕΡΙΟΧΗ : …………………………………………………………………………………………...ΤΚ : ………….…….…..……….

ΑΦΜ : ........................................................................................................ΔΟΥ : ..................................................................….…............

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΚΙΝΗΤΟ : ........................................................................................ΦΑΞ:.......................................................................

E – MAIL : ………………………………………………..……….........................................................................................................

ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ :

1.    …………………………………………………………..…………………………………………………………………....……

2.    …………………………………………………………..…………………………..……………….………………………...…

3.    ......................................................................................................................................................................................................

4.    ....................................................................................................................................................................................................


Επιθυμείτε να εκδοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης, μετά το πέρας του σεμιναρίου;

  • ΝΑΙ: Όνομα Πατρός ...................................................
  • ΟΧΙ

Για να κατεβάσετε τη δήλωση συμμετοχής σε word πατήστε εδώ.

l

e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ