fbpx
Skip to main content

Σεμινάριο Λ.Σ.Α.: 18.11.2017 "Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει επίκαιρο σεμινάριο με θέμα:

Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση του τρόπου διενέργειας του φορολογικού ελέγχου, η επισήμανση των ελεγκτικών επαληθεύσεων και των σημείων που χρήζουν προσοχής πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον έλεγχο, τόσο από τους ελεγκτές όσο και από τους ελεγχόμενους.
Απευθύνεται σε λογιστές – φοροτεχνικούς, οικονομικούς διευθυντές επιχειρήσεων και εφοριακούς υπαλλήλους.

1. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν στο σεμινάριο είναι :

ΜΕΡΟΣ 1. Οι συνηθέστεροι τρόποι διάπραξης φοροδιαφυγής από τα φυσικά πρόσωπα και ο εντοπισμός τους - Περιουσιολόγιο και έμμεσες τεχνικές ελέγχου (Μιχελινάκης Ευάγγελος)

 • Η φοροδιαφυγή στα φυσικά πρόσωπα - Οι συνηθέστερες περιπτώσεις - «Μικρή» ή «μεγάλη» φοροδιαφυγή
 • Αναδρομή στους τρόπους αντιμετώπισης κατά το παρελθόν - Το σύστημα των τεκμηρίων ή «αντικειμενικών δαπανών» - Κριτική
 • Οι σύγχρονες τάσεις στον εντοπισμό διαφυγούσας φορολογητέας ύλης - Ενσωμάτωση των βέλτιστων πρακτικών στην εσωτερική νομοθεσία
 • Η αξιοποίηση της πληροφορικής, στον εντοπισμό της φοροδιαφυγής - Ποια στοιχεία συλλέγουν οι φορολογικές αρχές
 • Η «περιπέτεια» του περιουσιολόγιου - Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί στον εντοπισμό της διαφυγούσας φορολογητέας ύλης
 • Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου - Ποιες είναι και πως λειτουργούν
 • Η τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου - Παρουσίαση της μεθόδου.
 • Παράδειγμα εφαρμογής της τεχνικής ανάλυσης της ρευστότητας
 • Η τεχνική καθαρής θέσης - Παρουσίαση της μεθόδου
 • Παράδειγμα εφαρμογής της τεχνικής καθαρής θέσης
 • Η τεχνική τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά - Παρουσίαση της μεθόδου
 • Παράδειγμα εφαρμογής της τεχνικής τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά
 • Η άμυνα του φορολογουμένου
 • Τα θέματα της παραγραφής. Πότε εκτείνεται ο έλεγχος πέρα της πενταετίας.

ΜΕΡΟΣ 2. Θέματα φορολογικού ελέγχου επιχειρήσεων (Μανουσάκης Ιωάννης)

 • Είδη φορολογικών ελέγχων: Έλεγχος από το γραφείο και επιτόπιος έλεγχος. Μερικός επιτόπιος και πλήρης επιτόπιος  έλεγχος.
 • Αρμοδιότητες ελεγκτικών υπηρεσιών: Ελεγκτικές αρμοδιότητες Δ.Ο.Υ., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., Σ.Δ.Ο.Ε.
 • Έκδοση και κοινοποίηση εντολής ελέγχου: Κεντρική στόχευση υποθέσεων βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, έκδοση εντολής ελέγχου, κοινοποίηση εντολής ελέγχου.
 • Ανάλυση βασικών διατάξεων Κ.Φ.Δ. για τον έλεγχο: (άρθρ. 14 «πληροφορίες από τον φορολογούμενο», άρθρ. 15 «αναζήτηση πληροφοριών από τρίτους», άρθρ. 23 «εξουσίες της φορολογικής αρχής», άρθρ. 24 «πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία», άρθρ. 25 «στοιχεία εντολής ελέγχου», άρθρ. 29 «αμοιβαία διοικητική συνδρομή»).
 • Ελεγκτικές διαδικασίες:

-    έλεγχος βάσει της ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1037/2005 (χρήσεις έως 2010)
-    έλεγχος βάσει ΑΥΟ ΠΟΛ. 1159/2011 και 1038/2012 (χρήσεις 2011-2013)
-    έλεγχος βάσει της ΠΟΛ. 1124/2015 (χρήσεις 2014  και μετά)
-    έλεγχος επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (ΔΕΛ Β 1133271 ΕΞ 2017).

 • Αντικαταχρηστικοί κανόνες: άρθρ. 38 Κ.Φ.Δ. «γενικός κανόνας κατά της φοροαποφυγής» και άρθρ. 66 Κ.Φ.Ε.
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές: Φάκελος τεκμηρίωσης, μέθοδοι τεκμηρίωσης, κυρώσεις.
 • Υποκεφαλαιοδότηση: Έννοια και υπολογισμός.
 • Συναλλαγές με επιχειρήσεις σε μη συνεργαζόμενα κράτη και με προνομιακό φορολογικό καθεστώς: Στοιχεία τεκμηρίωσης των συναλλαγών, βάρος απόδειξης.
 • Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις: Kυρώσεις πριν τον ν. 4174/2013 και μετά.
 • Περαίωση του ελέγχου: Eπίδοση Σημειώματος διαπιστώσεων και προσωρινών προσδιορισμών φόρου, απάντηση φορολογούμενου.
 • Μετά τον έλεγχο διαδικασίες: ενδικοφανής προσφυγή στη Δ.Ε.Δ.- αίτημα αναστολής, προσφυγή κατά της απόφασης της Δ.Ε.Δ.
 • Θέματα παραγραφής: κανονική παραγραφή, αντικείμενα που παραγράφονται βάσει της απόφασης Σ.τ.Ε. 1738/17, συμπληρωματικά στοιχεία κλπ.

Σύνολο Ωρών: 05.
Θα τηρηθεί αυστηρώς σειρά προτεραιότητας.

2. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Μιχελινάκης Ευάγγελος, φοροτεχνικός – σύμβουλος επιχειρήσεων

και

Μανουσάκης Ιωάννης, ελεγκτής Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. - A.A.Δ.Ε

3. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί το Σάββατο, 18/11/2017, ώρες 10:00-15:00, στο ξενοδοχείο NOVUS CITY HOTEL, Καρόλου 23 (Πλατεία Καραϊσκάκη), 10437, Αθήνα (Σταθμός Μετρό: Μεταξουργείο).

4. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τα μη μέλη του Λ.Σ.Α.:  50,00 €
Για τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Λ.Σ.Α.:  40,00€
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έκδοση τιμολογίου, υπάρχει επιβάρυνση 24% Φ.Π.Α..

5. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

•    ΚΑΤΑΘΕΣΗ: Η κατάθεση μπορεί να γίνει έως 16/11/2017, ημέρα Πέμπτη, στον αριθμό λογαριασμού του Λ.Σ.Α. στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ με τα στοιχεία:

Αρ. Λογ/μού: 5052 009693 597,
ΙΒΑΝ: GR 93 0172 0520 0050 5200 9693 597
Δικαιούχος: Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών

Παρακαλούμε, όπως αποστείλετε το αποδεικτικό της κατάθεσης και την παρακάτω δήλωση συμμετοχής συμπληρωμένη στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  ή στο φαξ: 210 5138289

•    ΜΕΤΡΗΤΑ: Η πληρωμή μπορεί να γίνει στη γραμματεία του Λ.Σ.Α. την ημέρα του σεμιναρίου, 18/11/2017, στις 09:30.

 

ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

«Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ........................................................................................................………………..
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (Υπογραμμίστε):         

 • ΙΔΙΩΤΗΣ            
 • ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ        
 • ΕΤΑΙΡΙΑ                

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : .......................................................…………..……..…………………………………

ΠΕΡΙΟΧΗ : …………………………………………………………………………………………........

ΤΚ : ………….…….…..……….

ΑΦΜ : .................................................................ΔΟΥ : .......................................................….

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΚΙΝΗΤΟ : ........................................................................ΦΑΞ:............................

E – MAIL : ………………………………………………..……….

ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ :
1.    …………………………………………………………..………………………………………
2.    …………………………………………………………..…………………………..………….
3.    .........................................................................................................................................
4.    .........................................................................................................................................

Επιθυμείτε να εκδοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης, μετά το πέρας του σεμιναρίου;

 • ΝΑΙ (συμπληρώστε στη δήλωση το πατρώνυμο σας)            
 • ΟΧΙ

 Για να κατεβάσετε την δήλωση συμμετοχής σε word πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την δήλωση συμμετοχής σε pdf πατήστε εδώ.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία :τηλ. 210 5138289

φαξ: 210 5132661

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.