fbpx
Skip to main content

Ο ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΣ του Βάντση Δημήτρη - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΙΒΑΝΗ

kostologos

  Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών, επέλεξε και προτείνει το βιβλίο του Βάντση Δημήτρη,

«Ο ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΣ» 

 "Ο Κοστολόγος" είναι ένα εμπεριστατωμένο εγχειρίδιο προς έναν/μια κοστολόγο που αρχίζει την καριέρα του/της στον τομέα της κοστολόγησης. Είναι το αποτέλεσμα 30 ετών επαγγελματικής ενασχόλησης με το αντικείμενο σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας. Στόχος του είναι να επιμείνει στα θέματα που πραγματικά αντιμετωπίζουν οι κοστολόγοι στην πράξη και όχι στη θεωρία. Εστιάζει, δε, την προσοχή του σε προβλήματα τα οποία δεν παρουσιάζονται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, είτε γιατί τα θεωρούν δεδομένα είτε γιατί δεν τα αντιμετώπισαν ποτέ.

Θέματα όπως η κοστολόγηση δραστηριότητας και η ανάλυση ευαισθησίας παρουσιάζονται με τρόπο πρακτικό, έτσι ώστε η εφαρμογή τους σε πραγματικά περιστατικά να είναι δυνατή.

"Ο Κοστολόγος" επιμένει στην εκτενή παρουσίαση των αναλώσεων α' υλών και υλικών γιατί, σήμερα, είναι το σημαντικότερο τμήμα του κόστους παραγωγής και το μόνο απόλυτα μεταβλητό χωρίς αμφισβητήσεις. Οι άλλοι συγγραφείς θεωρούν τις αναλώσεις λίγο πολύ δεδομένες, ενώ στην πράξη αυτό δεν ισχύει.

Αντίθετα, στον "Κοστολόγο" δεν υπάρχει αναφορά σε θέματα αναλυτικής λογιστικής, διότι αυτά έχουν παρουσιασθεί με τρόπο εξαντλητικό, ιδιαίτερα στην ελληνική βιβλιογραφία.

Καλωσορίζουμε τους νέους κοστολόγους σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι και τους ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια.

 

Περιεχόμενα:

Εισαγωγή

Κεφ.1: Ο Κοστολόγος

 1. Αίσθηση του δικαίου - Αρχή της δικαιοσύνης
 2. Διαφορές μεταξύ κοστολόγησης και γενικής λογιστικής

Τελικοί αποδέκτες

Χρονικός ορίζοντας

Η ακρίβεια των στοιχείων

Βαθμός τυποποίησης οικονομικών καταστάσεων

Εύρος των οικονομικών καταστάσεων

Στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων

Η φαντασία

Τα μαθηματικά

 1. Το σύνδρομο του γραφείου
 2. Εχεμύθεια - Εμπιστευτικότητα
 3. Μονάδες Μέτρησης
 4. Διασταυρώσεις-Έλεγχοι
 5. Αμεσοποίηση του κόστους

Κεφ.2. Οι αποθήκες και οι εξισώσεις τους

 1. Οι καρτέλες αποθηκών
 2. Φυσική απογραφή
 3. Μέθοδοι αποτίμησης

Ιστορικό ή μέσο σταθμικό κόστος

F.I.F.O (First in - first out)

L.I.F.O (Last in - first out)

Κυλιόμενος μέσος

 1. Οι εξισώσεις των αποθηκών

Εμπορεύματα

Α' ύλες και υλικά

Προϊόντα

 1. Οι αποθήκες Ακαταλλήλων
 2. Οι αποθήκες προϊόντων στη λήξη της περιόδου
 3. Μέθοδος ABC για την παρακολούθηση των αποθηκών

Κεφ.3: Κόστος - Έξοδα - Δαπάνες - Αντικείμενα Κόστους - Φορείς

 1. Ορισμοί
 2. Μεταβλητά - Σταθερά Έξοδα
 3. Ημιμεταβλητά έξοδα
 4. Έξοδα που περιέχουν σταθερά και μεταβλητά τμήματα - Σύνθετο κόστος

Μέθοδος Ελαχίστου - Μεγίστου

Μέθοδος παλινδρόμησης

 1. Διαφορικό κόστος (differential cost) - Σχετικό κόστος (relevant cost)
 2. Οριακό κόστος (marginal or incremental cost)
 3. Προκαθορισμένο κόστος
 4. Ευκαιριακό κόστος (opportunity cost)
 5. Sunk cost (stranded cost)
 6. Commited cost ή δεσμευμένο κόστος
 7. Implicit-implied or notional cost (Τεκμαρτό - εννοούμενο ή ονομαστικό κόστος)

Κεφ.4: Λίγα λόγια για την παραγωγή

 1. Βασικές μέθοδοι παραγωγής

Παραγωγή ανά έργο (project process)

Παραγωγή ανά παρτίδα (batch process)

Παραγωγή συνεχούς ροής (continuous process)

Ενδιάμεσα στάδια στις μεθόδους παραγωγής

Προϊόντα λογισμικού

 1. Επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου ή εργασίας

Επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου

Επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας

 1. Διαδικασία παραγωγής
 2. Η παραγωγή στην πράξη

Κεφ.5: Εισαγωγή στην Κοστολόγηση

 1. Μάζες κόστους
 2. Κριτήρια μερισμού
 3. Προϊόντα - υπηρεσίες
 4. Σχηματική απεικόνιση μιας απλής κοστολόγησης

Αναλώσεις

Εργατικά

Τα γενικά βιομηχανικά έξοδα

Τελική κοστολόγηση παραγωγής

 1. Απλή κοστολόγηση με μερισμό σε τμήματα (κέντρα κόστους)

Κεφ.6: Μάζες κόστους και Κριτήρια μερισμού

 1. Κριτήρια μερισμού - ορισμοί - περιγραφή
 2. Κέντρα κόστους και τμήματα οργανισμού
 3. Κλειδιά κατανομής - Μερισμοί

Βασικά στοιχεία παραγωγής που καταλογίζονται στα προϊόντα (ή στις υπηρεσίες)

Οργανικά έξοδα (δαπάνες)

Επιμερισμοί από βοηθητικά κ.κ. σε άλλα κύρια κ.κ.

 1. Προσδιορισμός μονάδων έργου και κριτηρίων μερισμού

Έρευνα σε βιβλιογραφία εκτός κοστολόγησης

Κατάλογος δραστηριοτήτων και δείκτες-κλειδιά όγκου εργασίας (key-volume indicators). Activity list

 1. Η ακριβότερη μονάδα έργου

Κεφ.7. Κοστολόγηση δραστηριότητας - Activity based costing

Κεφ.8: Μάζες κόστους και μερισμοί

 1. Αναλώσεις α' υλών και υλικών

Κατανομή με πρότυπα και παραχθείσες ποσότητες

Πίνακας ισοκατανομής

Ευριστικές μέθοδοι

Ειδικές περιπτώσεις κατανομής κόστους α' υλών και υλικών. Συμπαράγωγα - υποπροϊόντα - υπολείμματα - κατάλοιπα

Οι φύρες και ο υπολογισμός τους

Ανταλλακτικά και αναλώσιμα

 1. Άμεσα Εργατικά

Περιγραφή

Είδη αμοιβών

Καμπύλες μάθησης - εμπειρίας

 1. Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα

Κοστολόγηση δι' απορροφήσεως

Σταθερά και μεταβλητά Γ.Β.Ε. [...]

Κεφ.9: Πρότυπα - Προϋπολογισμοί - Προβλέψεις - Προκαθορισμένα Στοιχεία στην Κοστολόγηση [...]

Κεφ.10: Ανάλυση: Κόστους, Όγκου, Κέρδους - Περιθώριο Συνεισφοράς - Ανάλυση Νεκρού Σημείου

Κεφ.11: Οριακή κοστολόγηση

Κεφ.12: Κοστολόγηση έργου - ειδικής παραγγελίας - παρτίδας - μαζικής παραγωγής - συνεχούς ροής παραγωγής

Κεφ.13: Κοστολόγηση κατά φάση

Κεφ.14: Κοστολόγηση με περιορισμούς - Ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους

Κεφ.15: Οι Αποκλίσεις στην Κοστολόγηση

Κεφ.16: Ανάλυση Ευαισθησίας

Κεφ.17: Η Κριτική της Κοστολόγησης - Οι Νέες θεωρίες

Επίλογος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 1. Μαθηματικά θέματα με κοστολογικό ενδιαφέρον
 2. Ορισμοί
 3. Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 2 Αποθέματα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σελίδες 320

 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

«Ο ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΣ»

του Βάντση Δημήτρη

Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ..................................................................................................………..

Α.Φ.Μ.:.......................................................ΔΟΥ:...................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ...................................………………..…………………....................................................

ΠΕΡΙΟΧΗ:...................................................................................................ΤΚ : ………...……....…

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΚΙΝΗΤΟ : ........................................................................ΦΑΞ:............................

e-mail: ...................................................................................................................................

ΤΜΧ................................                                                            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ..................................

Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και αποστέλλετε το δελτίο παραγγελίας

στο φαξ 210 5132661 ή στο E-MAIL : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.